بغض قناری ها

36,000 تومان


بغض قناری

اکبر آزاد

تمام بغض قناری ها

صداتو ترسونده

اجاق کینه ی پاییزی

گلاتو سوزونده

تو اون ستاره ی خاموشی

که خواب تو رو برده

پیام سرخ شقایق ها

تو قلب تو مرده

توضیحات

در آغاز کتاب بغض قناری ها می خوانیم :

فهرست

  خواب گريه‌ها        9

ترور         11

مرگ پرنده            14

دلشوره     16

شب دلتنگى           19

زمهرير      21

گريه‌ى ستاره          23

غم‌نامه      25

باغ قصّه‌ها             27

كوثر         29

بوى ديروز             31

سفر         33

بازگشت    35

فصل آشنايى           37

خموش      39

فرا خلوت              41

مرگ چلچله          43

هواى تازه              45

نقش هستى             47

ايران        49

هراس       51

چكاوك زخمى         53

كشتى نجات            55

فصل كبوتر             57

پلنگِ زخمى            59

آواز آب    61

فطرت آينه             63

آى جوونى             65

سياست عشق         67

كرانه        69

باران نيلوفر            71

آغاز        73

شور موسيقى          75

قرص مهتاب          77

عطر نسترن            79

تهران قديم             81

پدر          84

هميشه تنها             86

اعتياد  1   88

اعتياد  2   90

اعتياد  3   92

اعتياد  4   94

بهشت گمشده         96

يادته        98

ترمه         100

شب سرد سفر         102

آتش پنهان             103

وقتى تو نباشى         105

سرزمين خوب من    107

قصه‌ى بيدارى         109

بن‌بست مهتاب        111

شب‌هاى دريايى       113

بلور مهتاب             115

ازدحام     118

يكى شدن              120

وارث       122

آسيمه‌سر   124

غربت       126

خزون       128

دل‌شوره    130

بغض        133

آخرين مُنجى          135

شام نيزاران            137

مادر         139

جشن كبوترها         140

جناب عشق اجازه‌س؟          142

فصل چيدن شقايق   144

گل قاصد   145

بعد از شما   147

خوى دريا             149

كُسوف      151

مويه         153

با گُل سوسن          155

مرگ آفتاب           157

فكر شقايق             159

شرم         162

خلقت      164

ستاره‌ى خاكى        166

مرد بى‌ستاره           168

شعر دريا   170

يارب        172

شب هراس            174

رخت عروسك        176

نقره‌ى آب             178

سادگى     180

دريچه      182

ساده        184

باغ انگور   186

عطر خواب            188

رفيق        190

پرسپوليس             192

سرزمين آفتاب (تولّد)            194

چاه بيدارى            196

پيشواز      197

اگر          199

آهو          201

تنهايى       203

همين شبا   205

آشفته كاكُل            207

روز ديدار              209

نوگل        211

يه قصه     214

آخرين ديدار          217

مادر         219

سرزمين مادرى       221

يه شبى      223

رمز و راز   225

غريبه       227

اوقات ترانه            229

رقص قو    231

در بستر     233

گذرنامه    234

افسانه‌ى نيما           235

آهو          237

شيميايى     239

خواب رفتن            241

حوصله‌ى آسمان      243

قد كشيدن              245

كنايه        247

حريق ستاره           249

پدر          251

كدوم ستاره؟          253

نفت و نى‌شكر         255

هزاره‌ها     257

عروسى بهار           259

روشندلان              261

مُرغ لال    263

حجله‌ى نرگسيا       265

تولد         267

بينش        269

هواى مسموم          270

بهار را دوست دارم   272

فاجعه       274

كم و بسيار             276

تغيير        278

هذيان       279

رستاخيز   281

سنگر شقايق           283

مرد و چاه             285

كمك كن    287

«فرهاد»    289

بى‌بى بهار   291

سيب سرخ حوّا       293

مروارى‌بارون          295

به كى بگم؟            298

قهر و آشتى            300

كتاب زندگى           303

باغ بارون   305

كولى مسافر            307

گلريزون    309

نامه‌هاى پاره پاره    311

شفا          313

غرق        315

تفاهم       317

توفان نوح              320

سبزِ دريا   322

خلوت      323

مرگ پرنده            325

نوش‌دارو   327

گل بارون   329

بركه نيلوفرها          331

زلزله‌ى بم              333

اقاقى و ستاره         335

سيب نارس            337

زيارت بارون          339

طرب        341

گل‌هاى شيپورى      343

ليلاى ديگر            345

جنگ را دوست ندارم           347

سكوت گندم          349

كولى        351

سرزمين آريا           353

آهو          354

پس از سال‌ها         356

شيربها      358

ولى‌نعمت   360

شاخه نبات            362

مهتاب      364

نيلوفرهاى خفته      366

صُبح ماهور            368

اهل راز     370

اُرديبهشت              372

شام آخر   374

شاپرك‌ها   375

آواز قنارى             377

پلنگ و ماه            379

قلم عشق   381

خونه        383

عطر گندم              386

صبحِ قنارى            389

شعر چكاوك           391

نقاشى لبخند تو       393

شب عروسكى        395

شب‌هاى تهران        397

عصر كودكى           399

 

سخن ناشر

 مؤسسه انتشارات نگاه از آغاز فعاليت انتشاراتى خود به شعر فارسى، چه در قالب كلاسيك و كهن و چه به شيوه نوپردازانه آن، توجه ويژه داشته است. پس بى‌راه نيست كه بسيارى از خوانندگان جدى و پيگير كتاب در ايران، نگاه را ناشر كتاب‌هاى شعر مى‌دانند.

در اين زمره‌اند آثار مهم كلاسيك كهن، كه دربردارنده مهم‌ترين ديوان‌هاى شاعران بزرگ ايران است و مجموعه شعر امروز ايران كه كليات آثار نوپردازان و نوگرايان ــ از مشروطيت تا امروز ــ را شامل مى‌شود و نيز صداى تازه شعر كه تجلّى‌گاه آثار شاعران جوانى است كه حرفى براى گفتن دارند. بخشى از تلاش جدى اين مؤسسه نشر در عرضه آثار فاخر ادبى است، اما در انتشارات نگاه جاى مجموعه «ترانه امروز ايران» خالى بود. ترانه نوين ايران كه به علّت قالب ويژه خود، بازتاب‌دهنده مسائل و التهابات اجتماعى، دغدغه‌هاى جارى در بطن جامعه و نمودار دردها، رنج‌ها و شادى‌هاى روزمره مردم است، و عمر آن نيز به زحمت به نيم قرن مى‌رسد، مى‌توانست جايى در مجموعه انتشارات در اين مؤسسه داشته باشد. گزينش و مجموعه‌سازى آثار ترانه‌سرايان نوين ايران كه از پيش از انقلاب تاكنون در برون‌مرز و البته در داخل ايران تبديل به نمونه‌هايى از ماندگارى جدى در ذهن و زبان ايرانيان و به ويژه نسل جوان شده، تبديل به هدفى شد كه حاصل آن اينك در اختيار خيل عظيم دوستداران اين سبك شعرى است.

نگاه اميد دارد كه به تدريج بتواند مهم‌ترين آثار ترانه‌سرايان امروز را در قالب مجموعه‌هايى عرضه كند كه بتوان به قضاوتى واقع‌بينانه‌تر از اين گونه شعرى پرداخت.

مؤسسه انتشارات نگاه

            عليرضا رئيس‌دانايى

 

 

            آهنگساز: اكبر آزاد

            تنظيم: آندره آرزومانيان

 خواب گريه‌ها

 بى‌تو تعبيرى براى

خواب خيس گريه‌ها نيست

رد پايى از پرنده

تو هواى باغ ما نيست

 

با تو از كدوم دريچه

مى‌شه كه سپيده‌دم چيد

براى كدوم كبوتر

مى‌شه مهربونى پاشيد

 

دست پر سخاوت كيست

با تو مهربون‌تر از من

بشكنه دستى كه چيدت

اى گل هزار پر از من

 

اى براى بى‌تو بودن

گريه بهترين بهانه

رفتى و گرفته دستم

دامنِ آهِ شبانه

 

باش بر آن قلّه كه بودى

تا شكسته‌ام، مى‌بينى

كاش مى‌شد شبى مثِ اشك

توى چشم من بشينى

 

رو به غربت غروبه

افق نگام هميشه

شب بارونى چشمات

مونده اينجا پشت شيشه

 

بگو از كدوم ستاره

از كدوم خاك و هوايى

بى‌تو پاييزى و سردم

با كدوم بهار مى‌آيى

18/7/ 75

 

 ترور

قبل از طلوع آفتاب

يك كوچه‌باغ خاموش

مهتاب رنگ‌پريده

رو پرده‌هاى گلپوش

 

آواز شب تو آينه

چين خورده و شكسته

تو قاب كهنه‌ى رف

دريا به گل نشسته

 

حوض از ستاره ساكت

گرفته بوى خوابو

با نخ و سوزنش ماه

دوخته لباى آبو

 

با ناله مُرغى از دور

حق حق بريده مى‌زد

بر قله‌هاى دوردست

كم‌كم سپيده مى‌زد

 

تاريك و روشن صبح

از وحشتى خبر داد

خشمِ يكى گلوله

پرنده‌ها رو پر داد

 

دست كدوم عداوت

طرحى ز كينه بافته

بغض كدوم گلوله

تا سينه‌اى شكافته

 

كبريت حادثه باز

كدوم دلو آتيش زد

خونه‌ى كى خراب شد

جون به لب كى اومد

 

برگى نجنبيد از برگ

تكون نخورد آب از آب

با روزگار مرده

چه آفتاب و چه مهتاب

 

هيچ اتفاق خاصى

انگار كه رُخ نداده

خون كبوتر من

گل كرده توى جاده

15/5/ 75

 

مرگ پرنده

 توى قفس مرگ پرنده سخته

وقتى كه غم بهت مى‌خنده سخته

ابراى بغض مى‌گيره راه نفس

پرنده پرپر مى‌زنه تو قفس

 

فقط براى من تو مونده بودى

شبم رو از بوسه سوزونده بودى

نيلوفر تنت به خاك نشسته

خشم كدوم تبر تو رو شكسته

 

دلم يه باغ هواى تازه مى‌خواد

هزار دهن صداى تازه مى‌خواد

يه پنجره به فكر آسمونم

كهكشان شيرى بده نشونم

 

گفتى يه روز قفل درا وا مى‌شه

تو هر نگاه خورشيدى پيدا مى‌شه

چشمه‌ى گل گرفته‌ى دلامون

با زمزمه راهى دريا مى‌شه

 

بايد آتيش تو تاريكى مى‌شديم

جون مى‌داديم تا كه يكى مى‌شديم

دلم يه باغ هواى تازه مى‌خواد

هزار دهن صداى تازه مى‌خواد

از تو قفس بايد صدا رو سر داد

قفل شبو به دستاى سحر داد

30/4/ 75

 

            خواننده: خشايار اعتمادى

            آهنگساز: بابك بيات

            تنظيم: فؤاد حجازى

 

دلشوره

 دلشوره دارم از سفر

از هجرتى كه بى‌خبر

روياى شيرين منو

بده به كابوس تبر

بار غمت رو شونه‌هام

آوار و زخمى كاريه

اين زخمو خيلى دوس دارم

چون از تو يادگاريه

وقتى كه قلب لحظه‌هام

بى‌تپش و شكسته بود

قايق توفان‌زده‌ام

بى‌تو به گل نشسته بود

وقتى كه حتى سايه‌اى

رفيق راه من نبود

افتادم و شكسته‌پر

دستى پناه من نبود

كبوتر نگاه تو

قلبمو زير پر گرفت

بغضم شكست و بى‌صدا

گريه‌هاشو از سر گرفت

وقتى دل آينه‌ها

از هق‌هق من مى‌شكنه

وقتى چراغ آسمون

غريبه با شبِ منه

دست نجيب تو منو

سوى ستاره مى‌بره

اندوه پاييزيمو باد

مى‌آد دوباره مى‌بره

فكر سفر نكن كه من

تا نبينم رفتن تو

غربت جاده و غبار

نگيره پيراهن تو

گرچه جدايى و جنون

هميشه تقدير منه

دلشوره‌مو ازم بگير

كه فصل عاشق شدنه

17/4/ 75

 

جزئیات کتاب

وزن 500 گرم
ابعاد 21 × 14 سانتیمتر
پدیدآورندگان

اکبر آزاد

SKU

99171

نوبت چاپ

اول

شابک

978-600-376-276-3

قطع

رقعی

تعداد صفحه

400

سال چاپ

1396

موضوع

ترانه

تعداد مجلد

یک

وزن

500

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بغض قناری ها”