(021) 66480377-66975711

زندگانی شاه عباس اول

(دیدگاه 2 کاربر)

۱۹۰,۰۰۰تومان

نصراله فلسفی

فلسفی، نصرالله پژوهشگر تاریخ، مترجم و شاعر، در نهم آذر ماه 1280 ﻫ .ش، در ششمین روز پس از مرگ پدر زاده شد. تحصیلات خود را در مدرسه‌های “آلیانس” و “دارالفنون” پی گرفت و به سال 1299 ش وارد کارهای دولتی شد. در سال 1302 ش مجلة ایران وابسته به کلوب بین‌المللی ایران را منتشر کرد، و بعد‌ها مدیریت نشریاتی همچون مجلة مهر و روزنامة امید را عهده دار گردید. انتشار فصلنامة “ایرانیکا” به زبان فرانسه و ایتالیایی در اروپا نیز به همت او سامان گرفت. از آثار اوست: زندگانی شاه عباس اول، ترجمة سرگذشت ورتر، تاریخ انقلاب کبیر روسیه، تاریخ سلطنت قباد و مزدک، جنگ چالدران و مجموعه‌ای از سروده‌ها که با عنوان “چند شعر” منتشر شده است. این محقق و نویسندة خستگی ناپذیر در  سال 1360 ش، روی در نقاب خاک کشید…

شاه اسماعيل شروان و ارمنستان و آذربايجان را، آسان‌تر از آنچه خود مى‌پنداشت گرفت و در تبريز به سلطنت نشست. از اين تاريخ آرزوى جد و پدرش، كه مى‌خواستند در خاندان خويش سلطنت صورى را نيز بر سلطنت معنوى بيفزايند، به حقيقت پيوست و مذهب شيعه به پشتيبانى شمشير، مذهب رسمى ايران شد. از آن پس نيز، چنانكه پيش از اين اشاره كرديم، در مدتى كمتر از ده سال بر سراسر ايران دست يافت و تمام مردم را به قبول مذهب شيعه مجبور كرد.

توضیحات

 گزیده ای از کتاب زندگانی شاه عباس اول

 شاه اسمعیل اول مؤسس دولت صفوى در سیزده سالگى با هفت تن از صوفیان و مریدان پدر خود شیخ حیدر، از لاهیجان، که مدت پنج سال پناهگاه وى بود، به اردبیل رفت، تا به گفته یکى از مورخان زمان «از روح پرفتوح اجداد عالیمقام استمداد کرده انتزاع ملک از اهل بدعت نماید.»

 در آغاز زندگانی شاه عباس اول می خوانیم

 

پیش‌گفتار              ۱۳

مقدمه بر بخش دوم کتاب       ۲۷

 

بخش اول

 1. نام و نسب شاه عباس ۳۳

تولّد ۳۳ ـ نسب او از جانب پدر ۳۴ ـ نسب مادرى او  ۳۵

 1. آغاز حکومت عباس میرزا در خراسان ۳۶

سابقه میرزایى هرات  ۳۶

 1. آغاز اختلاف سران قزلباش ۳۹

اختلاف سران قزلباش در انتخاب ولیعهد  ۴۰

 1. پس از مرگ شاه طهماسب ۴۴
 2. پادشاهى شاه اسماعیل دوم ۴۶

تاجگذارى شاه اسماعیل ۴۹ ـ فرمان کشتن عباس میرزا ۵۰ ـ شاه اسمعیل و مذهب شیعه ۵۱ ـ مرگ شاه اسماعیل دوم  ۵۳

 1. پس از مرگ شاه اسماعیل دوم ۵۹

براى نجات محمد میرزا و عباس میرزا  ۶۰

 1. سلطنت شاه سلطان محمد خدابنده ۶۱

مقدمات سلطنت او ۶۱ ـ ولیعهد شدن حمزه میرزا ۶۳ ـ نجات یافتن عباس میرزا از مرگ ۶۴ ـ ماندن عباس میرزا در هرات  ۶۵

 1. آغاز جنگ‌هاى ایران و عثمانى در زمان ۶۸

شاه محمد خدابنده ۶۸ ـ مقدمات جنگ ۶۸ ـ حمله مصطفى پاشا به ایران  ۷۰

 

 1. کشته شدن مهدعلیا ۷۳

عزیمت شاه محمد به تبریز  ۷۸

 1. اوضاع خراسان پس از کشته شدن ملکه ۷۹

کشتن پدر و مادر على‌قلى‌خان شاملو  ۸۱

 1. اوضاع آذربایجان و روابط ایران و عثمانى ۸۲
 2. آغاز سلطنت عباس میرزا در خراسان ۸۵

لشکرکشى شاه محمد به خراسان ۸۶ ـ جنگ تیرپل ۸۹ ـ کشته شدن میرزا سلمان وزیر ۹۰ ـ مصالحه شاه محمد با على‌قلى‌خان  ۹۲

 1. لشکرکشى فرهاد پاشا به آذربایجان ۹۳

عزل بیگلربیگى آذربایجان و آغاز طغیان سرداران ترکمان و تکلو  ۹۶

 1. حمله عثمان پاشا به آذربایجان و سقوط تبریز ۹۹

کشمکش براى تسخیر قلعه تبریز  ۱۰۶

 1. اختلاف حمزه میرزا با امیران ترکمان و تکلو و ذوالقدر ۱۰۷

ربودن طهماسب میرزا ۱۱۰ ـ نبرد حمزه میرزا با سرداران ترکمان و تکلو  ۱۱۲

 1. مقدمات مصالحه با دولت عثمانى ۱۱۵
 2. کشته شدن حمزه میرزا ۱۱۷

ولیعهد شدن ابوطالب میرزا  ۱۲۴

 1. اوضاع خراسان پس از بازگشت شاه محمد از هرات ۱۲۵

آغاز اختلاف على‌قلى‌خان و مرشد قلى‌خان ۱۲۵ ـ چگونه شاه عباس به دست مرشد قلى‌خان افتاد ـ جنگ سوسفید  ۱۲۷

 1. اوضاع ایران پس از کشته شدن حمزه میرزا ۱۲۹

نامه شاه عباس به شاه محمد ۱۳۰ ـ لشکرکشى شاه محمد به کاشان و اصفهان  ۱۳۱

 1. سرانجام کار على‌قلى‌خان شاملو ۱۳۲

خیانت و پشیمانى  ۱۳۲

 1. ورود شاه عباس به قزوین ۱۳۵

و جلوس او بر تخت سلطنت ایران  ۱۳۵

 1. پایان سلطنت شاه محمد و آغاز پادشاهى شاه عباس ۱۳۶
 2. سرنوشت کشندگان حمزه میرزا ۱۴۰

فرمانروایى مرشد قلى‌خان استاجلو ۱۴۲ ـ توطئه سرداران قزلباش براى کشتن مرشد قلى‌خان  ۱۴۳

 

 1. چگونه شاه عباس مرشد قلى‌خان را کشت و در سلطنت استقلال یافت ۱۴۷

مصالحه با دولت عثمانى  ۱۵۲

 

بخش دوم

فصل اول. خصوصیات جسمى و ظاهرى شاه عباس         ۱۵۷

صورت و اندام حرکات و اطوار او ۱۵۸ ـ لباس او  ۱۵۹

فصل دوم. دانش و دانش‌پرورى شاه عباس       ۱۶۳

 1. فضل و دانش او ۱۶۳

علل اساسى رواج زبان ترکى در دربار صفوى ۱۶۴ ـ شاه عباس و زبان گرجى  ۱۶۶

 1. شاهى و شاعرى ۱۶۷

ذوق و نکته‌سنجى او ۱۶۷ ـ نمونه‌اى از اشعار او ۱۶۸ ـ علاقه او به‌شاعران بزرگ ایران  ۱۷۰

 1. شاه و شاعران ۱۷۱

رفتار احترام‌آمیز او با شفایى شاعر ۱۷۲ ـ به خانه شاعران مى‌رفت ۱۷۲ ـ شاعرى را به زر کشید ۱۷۴ ـ مى‌خواست شاعرى دیگر را به سرگین بکشد ۱۷۴ ـ قهر و آشتى ۱۷۶ ـ لب و دهان شاعرى را داغ کرد ۱۷۷ ـ شعرا و قهوه‌خانه ۱۷۷ ـ شاه عباس و قهوه‌خانه ۱۷۸ ـ مناظره شاعران در حضور شاه ۱۸۰ ـ شاهى و هزل‌جویى ۱۸۱ ـ شعر بى‌معنى را هم خریدار بود  ۱۸۳

 1. شاعران دیگرى که در خدمت او بوده یا او را مدح گفته‌اند ۱۸۳

مولانا عتابى ۱۸۳ ـ زلالى خوانسارى  ۱۸۴

فصل سوم. هنردوستى شاه عباس       ۱۹۰

 1. عشق و علاقه شاه عباس به هنرهاى زیبا ۱۹۰

علیرضاى تبریزى عباسى ۱۹۰ ـ میرعماد قزوینى ۱۹۴ ـ خوشنویسان دیگر  ۲۰۲

 1. توجه و علاقه شاه عباس به نقاشى ۲۰۴

آقا رضاى کاشى نقاش ۲۰۵ ـ رضاى عباسى ۲۰۶ ـ صادق‌بیگ افشار ۲۰۷ ـ نقاشان معروف دیگر در زمان شاه عباس  ۲۰۸

فصل چهارم. اخلاق و صفات شاه عباس           ۲۰۹

 1. شاه عباس جامع اخلاق نیک و بد بود ۲۰۹
 2. سادگى و ملایمت ۲۱۱

القاب و عناوین شاه ۲۱۲ ـ گردش‌هاى روزانه او در شهر و بازار  ۲۱۴

 

 1. اشکش در آستین بود ۲۱۹
 2. خدمتگزاران را قدر مى‌شناخت و تشویق مى‌کرد ۲۲۱

علاقه او به اللّه‌وردى‌خان ۲۲۱ ـ چگونه قرچقاى‌خان را بر اسب خود نشاند و در رکاب او پیاده رفت ۲۲۲ ـ امامقلى‌خان بزرگ‌ترین حکام ایران ۲۲۶ ـ شاه عباس و محمدعلى‌بیگ ۲۳۰ ـ وطن‌پرستان را تشویق مى‌کرد ۲۳۳ ـ داستان على‌بیگ  ۲۳۴

 1. دلیرى و مردانگى ۲۳۷

شمشیرزنى و تفنگ‌اندازى ۲۳۹ ـ دلیرى و بى‌باکى او ۲۴۰ ـ مهربانى با سربازان و مردم ۲۴۱ ـ مردانگى و بخشایش  ۲۴۲

 1. سنگدلى و قساوت ۲۴۶

عقیده منشى مخصوص وى درباره قساوت او ۲۴۷ ـ جلادان او ۲۴۸ ـ آدمخواران شاه ۲۵۰ ـ سیاست‌هاى گوناگون او ۲۵۲ ـ یخشى سخله ۲۵۵ ـ گاه مغضوبان را به دست خود مى‌کشت ۲۵۶ ـ خودخواهى و قساوت ۲۵۷ ـ رفتار او با اسیران دشمن  ۲۶۱

 1. هوشمندى و کنجکاوى شاه عباس ۲۶۴
 2. آزمندى و خست او ۲۷۱
 3. شاه عباس با دزد و دروغگو دشمن بود ۲۷۴

رفتار او با دزدان و راهزنان ۲۷۴ ـ رفتار او با دروغگویان  ۲۷۸

فصل پنجم. شاهى و خویشاوندى         ۲۸۰

 1. سبب بدگمانى او به سرداران قزلباش و شاهزادگان صفوى ۲۸۰
 2. رفتار شاه عباس با پدر خود شاه محمد ۲۸۲
 3. رفتار شاه عباس با عم و برادرزادگان و برادران خویش ۲۸۴
 4. مهر پدرى و پادشاهى ۲۸۷

پسران شاه عباس ۲۸۷ ـ پس از مرگ صفى‌میرزا ۲۹۶ ـ سرنوشت بهبودبیگ ۲۹۸ ـ پسران صفى‌میرزا  ۲۹۹

 1. دختران شاه ۳۱۱

۱) شاهزاه بیگم ۳۱۱ـ ۲) زبیده بیگم ۳۱۱ ـ ۳) خان آغا بیگم ۳۱۲ ـ ۴) حوا بیگم ۳۱۳ ـ ۵) شهربانو بیگم ۳۱۴ ـ ۶) ملک‌نسا بیگم ۳۱۵ ـ سلطان خانم جده شاه عباس ۳۱۵ ـ زینب‌بیگم عمه شاه  ۳۱۶

فصل ششم. شاه عباس و زن             ۳۲۰

 1. زنان شاه عباس ۳۲۰
 2. عشق و خون‌ریزى ۳۲۵
 1. رفتار شاه عباس با زنان خود ۳۳۲

در شکارگاه ۳۳۲ ـ آتشبازى و چراغانى ۳۳۳ ـ گردش در چهارباغ اصفهان ۳۳۸ ـ اخلاق و رفتار شاه در حرمخانه ۳۳۹ ـ ترتیب حرکت زنان شاه در سفر ۳۴۰ ـ زندگانى زنان حرم ۳۴۳ ـ توجه شاه عباس به دختران ارمنى ۳۴۳ ـ تصفیه حرمخانه شاهى  ۳۴۵

فصل هفتم. ذوق و ظرافت شاه عباس   ۳۴۷

 1. شاهى و نوازندگى ۳۴۷

رامشگران نامى مجلس شاه ۳۴۸ ـ شاه عباس و گنجى ۳۴۹ ـ تأثیر یک تصنیف خوب در شاه عباس  ۳۵۰

 1. لطیفه‌ها و شوخى‌هاى او ۳۵۱

دلقکان شاه عباس ۳۵۳ ـ دلاله قزى دلقک شاه ۳۵۳ ـ کل‌عنایت دلقک دیگر  ۳۵۴

فصل هشتم. شاه و شراب      ۳۵۵

 1. شرابخوارى در دوران سلطنت صفویه ۳۵۵

شاه عباس و شراب  ۳۵۶

 1. مجلس میگسارى شاه ۳۵۸

باده‌نوشى شاه عباس در مجالس پذیرایى ۳۵۹ ـ شراب و سیاست ۳۶۳ ـ شاه عباس و عرق  ۳۶۴

 1. شاه عباس گاه شرابخوارى را قدغن مى‌کرد ۳۶۵

احکام خصوصى او در منع یا نوشیدن شراب  ۳۶۶

فصل نهم. شاه عباس از تریاک و تنباکو متنفر بود           ۳۶۸

 1. تریاک و کوکنار ۳۶۸

شاه عباس و تریاک ۳۶۹ ـ کوکنار  ۳۷۲

 1. تنباکو و توتون ۳۷۳

شاه عباس از دود چپق متنفر بود ۳۷۴ ـ مخالفت شاه عباس با تنباکو و قلیان  ۳۷۵

فصل دهم. تفریحات شاه عباس           ۳۷۸

 1. آتشبازى و چراغان ۳۷۸
 2. شکار و ماهگیرى ۳۸۵
 3. چوگان‌بازى و قپق‌اندازى ۳۹۵
 4. جشن آبریزان ۳۹۹
 5. شاه و قهوه‌خانه ۴۰۲
 6. جشن نوروز ۴۰۶
 1. رقص را دوست مى‌داشت ۴۰۹
 2. تفریحات دیگر شاه عباس ۴۱۲

فصل یازدهم. اعتقاد شاه عباس به اخترشناسى و طالع‌بینى و موهومات       ۴۱۹

 1. به اخترشناسى و طالع‌بینى ایمان داشت ۴۱۹
 2. شاه عباس ۴۲۱
 3. اعتقاد شاه عباس ۴۲۷

فصل دوازدهم. مردم و شاه عباس      ۴۳۳

 1. علاقه و عقیده مردم ایران به شاه عباس ۴۳۳
 2. کرامات شاه عباس ۴۳۹
 3. شاه و مردم ۴۴۴
 4. سفرها و گردش‌هاى نهانى شاه عباس ۴۴۹

 

بخش سوم

فصل سیزدهم. شاهى و دیندارى         ۴۵۹

 1. عقاید دینى او ۴۵۹
 2. توجه شاه عباس به روضه‌خوانى و عزادارى در ماه‌هاى رمضان و محرم ۴۶۲
 3. شاه عباس و امام هشتم ۴۶۸
 4. ارادت و علاقه شاه عباس به امیرالمؤمنین على (ع) ۴۷۳
 5. چگونه اموال و املاک خود را وقف کرد ۴۷۶
 6. شاه عباس و علماى دین ۴۸۱
 7. رفتار شاه عباس با پیروان مذهب تسنن ۴۸۶
 8. شاه عباس اول و نقطویان ۴۹۵
 9. شاه عباس و نهى از منکر ۵۰۸

فصل چهاردهم. رفتار شاه عباس با عیسویان    ۵۱۸

 1. شاه عباس و دین عیسى ۵۱۸
 2. رفتار او با کشیشان و مبلغان دین عیسى ۵۲۳

شاه عباس در کلیسا ۵۲۸ ـ داستان آلکساندر ۵۲۹ ـ داستان اسدبیگ و عیسوى شدن شاه عباس ۵۳۵ ـ به دین عیسى علاقه خاصى نداشت ۵۳۸ ـ رفتار او با عیسویان خیانتکار  ۵۴۰

 

 1. اطلاعات شاه عباس از آیین مسیح و مباحثات او با کشیشان عیسوى ۵۴۴

کنجکاوى او در آداب و رسوم دین عیسى ۵۴۶ ـ رفتار شاه عباس با قوم یهود  ۵۴۹

فصل پانزدهم. شهر اردبیل زیارتگاه شاه عباس بود        ۵۵۱

 1. اردبیل شهرى مقدس بود ۵۵۱
 2. مزار شیخ صفى‌الدین اردبیلى ۵۵۳
 3. ایمان شاه عباس به آرامگاه شیخ صفى ۵۶۰

فصل شانزدهم. سیاست داخلى شاه عباس         ۵۶۷

 1. شاه عباس و پادشاهى ۵۶۷

وضع حکومت ایران پیش از شاه عباس ۵۶۷ ـ شاه عباس و طوایف قزلباش ۵۶۸ ـ شاه عباس و حکومت استبدادى  ۵۶۹

 1. شاه عباس و یعقوب‌خان ذوالقدر ۵۷۲
 2. شاه عباس و خان احمد گیلانى ۵۷۸

سرنوشت خان احمد ۵۹۶ ـ رفتار شاه عباس با مردم گیلان  ۶۰۴

 1. رفتار شاه عباس با سرداران و حکام ۶۰۷

رفتار ناپسند او با فرهادخان قرامانلو ۶۰۸ ـ سرنوشت ذوالفقارخان برادر فرهادخان ۶۱۲ ـ گاه اولاد مقصران را نیز مى‌کشت ۶۱۴ ـ رفتار او با حکام و مأموران ستمکار و نادرست ۶۱۶ ـ داستان بهزادبیگ وزیر گیلان ۶۱۷ ـ مأموران بدکار را نیز سیاست مى‌کرد ۶۲۰ ـ گناهکار و خبرچین را با هم مى‌کشت ۶۲۱ ـ خدمتگزاران صدیق و وفادار را تشویق مى‌کرد  ۶۲۴

 1. خبرگزاران و جاسوسان او ۶۲۴
 2. شاه عباس و حکومت مستقل لار ۶۳۱
 3. رفتار شاه عباس با ایل‌ها و عشایر ایران ۶۳۵

فصل هفدهم. شاه عباس و ارامنه       ۶۴۵

 1. کوچانیدن ارامنه از ارمنستان به ایران ۶۴۵
 2. رفتار او با ارامنه جلفاى اصفهان ۶۵۱

جلفاى اصفهان چگونه پیدا شد ۶۵۱ ـ امتیازات ارامنه جلفا ۶۵۲ ـ ارامنه جلفا و تجارت ابریشم ۶۵۲ ـ چگونه جلفاى اصفهان وسعت و اهمیت یافت  ۶۵۴

 1. شاه عباس با ارامنه مهربان بود ۶۵۹
 2. گاه عیسویان و ارامنه را با زور مسلمان مى‌کرد ۶۶۹

فصل هجدهم. عدالت شاه عباس         ۶۷۶

 1. با دولتیان سختگیر و با ملت مهربان بود ۶۷۶
 2. دیوان عدالت ۶۸۴
 3. دیگر مقامات قضایى و دادگسترى ۶۸۹

فصل نوزدهم. عواید و املاک شاه عباس          ۶۹۲

 1. پول ایران در زمان شاه عباس ۶۹۲
 2. درآمد و دارایى شاه عباس ۶۹۴
 3. املاک شاهى ۷۰۱
 4. پیشکش‌ها و هدیه‌ها ۷۰۴

 

 

 

 

 

 

پیش‌گفتار

 

 

 

 

با حمله اعراب و انقراض دولت شاهنشاهى ساسانى، دوران آزادى و استقلال و به‌سر رسید، و بنیان وحدت ملى این کشور، که از قرن‌ها پیش بر اشتراک دین و نژاد و زبان و تاریخ استوار بود، متزلزل شد. قومى بیابانى و برهنه پاى، به رهبرى عقیده و ایمان و تعصب، و به نیروى بى‌باکى و از جان گذشتگى، بر ملتى که از گذشت قرن‌ها مدنیت و سرافرازى و فرمانروایى، مغرور و تن‌آسان و فرسوده و فرتوت گشته بود، چیره شد. امپراطورى عظیم و باشکوهى، که بنیانش بر حکومت اشراف و آزاده‌نژادان و پیشوایان دین بر طبقات عامه و زیردست قرار داشت، به دست مردمى متعصب، که در پى مقصود دینى خود، بى هیچ‌گونه امتیاز طبقاتى، پشتیبان یکدگر بودند، از پاى درآمد. با انقراض دولت ساسانى تاریخ باستانى ملت ایران، ملتى که بیش از سیزده قرن با استقلال و فرمانروایى و شرافت و آزادگى بر قسمت بزرگى از جهان قدیم حکومت کرده بود و در کار همسرى با تمدن‌هاى درخشان کهن، از مصرى و بابلى و آشورى و یونانى و رومى نیز، کمال ذوق و استعداد و شایستگى خویش را نشان داده بود، به پایان رسید. از آن پس سرزمین پهناور ایران در قلمرو حکومت دینى و سیاسى خلفاى عرب درآمد، و دین تازه یک چند ملیت ایرانى را تحت‌الشعاع خود قرار داد. اما روح آزادمنش و استقلال جوى ایرانى نمرد. پس از چندى که حُکام تازى بر جاى شهرداران ایرانى نشستند، و از نیروى دشمن، به علت گسترش متصرفات اسلامى در مشرق و مغرب، کاسته شد، ایرانیان باز به جنبش و کوشش برخاستند و با تدبیر و شمشیر به تجدید استقلال سیاسى و ملى خود کمر بستند. گروهى دست به سلاح دین بردند و با ایجاد اختلافات مذهبى و آوردن ادیان نو، قدرت روحانى و معنوى دشمن را درهم شکستند. گروه دیگر، چون سران عرب را بر سر فرمانروایى با هم در جدال دیدند، آتش نفاق را دامن زدند، و مانند ابومسلم خراسانى با هوادارى از دشمن ضعیف، حریف قوى را ناچیز کردند. دسته دیگر نیز، مانند برامکه و اولاد سهل و دیگران، که به نیروى کاردانى و دانش در دستگاه خلفا به مقامات بلند وزارت و سپهسالارى و امثال آن‌ها رسیده بودند، مناصب دولتى و سیاسى را به هموطنان ایرانى خود سپردند و تا توانستند دست عنصر سامى را از حکومت ولایات ایران کوتاه کردند. گروهى نیز آشکارا لواى استقلال برافراشتند و در قسمت‌هاى مختلف ایران حکومت‌هاى مستقل ایرانى پدید آوردند. بدین ترتیب دولت‌هاى نیرومندى، چون دولت‌هاى صفارى و سامانى در سیستان و خراسان و ماوراءالنهر، و دولت‌هاى خاندان زیار و بویه در ولایات ساحلى دریاى مازندران و رى و اصفهان و مغرب ایران به‌وجود آمد و تا نیمه قرن چهارم هجرى، به‌تدریج قسمت بزرگى از ایران ساسانى از قلمرو سیاسى خلفاى عرب بیرون رفت. ایرانیان باز در خانه خویش فرمانروا شدند و حتى گاهى خلفاى عباسى را هم دست‌نشانده و فرمانبردار خود ساختند. با تشکیل دولت‌هاى مسلمان ایرانى، آداب و رسوم و معتقدات ملى ایران باستان تجدید گشت؛ زبان پارسى با تشویق فرمانروایان ایرانى و مقلّدان ترک‌نژاد ایشان و به همت گویندگان ایران‌پرستى چون رودکى و دقیقى و فردوسى و شاعران و نویسندگان بى‌شمار دیگر، زنده شد و با آنکه این زبان به سبب اختلاط مردم ایران با فاتحین سامى، و به حکم احتیاجات علمى و ادبى زمان، بیش از پیش با لغات تازه‌اى درآمیخته بود، پیوسته رونق و نیرو گرفت. با تجدید آداب و رسوم کهن و رونق یافتن زبان شیرین پارسى، بنیان وحدت ملى ما بار دیگر استحکام پذیرفت. تمدن کهنسال ایران جهانگیر شد و از مشرق و مغرب تا هندوستان و چین و اقصاى مراکش و آندلس را تسخیر کرد. اما با این همه، وحدت سیاسى ایرانِ کهن تجدید نشد و تمام ولایات ایران قدیم در قلمرو یک دولت ایرانى درنیامد. پس از حمله عرب پاى ترکان صحرانشین هم از جانب شمال شرقى به ایران باز شد. گروهى از بندگى به امیرى و شاهى رسیدند، و مانند سلاطین غزنوى، بر یک قسمت از ایران حکمروا شدند. گروه دیگر نیز، مثل سلجوقیان و خوارزمشاهیان، با حمله و تُرکتازى بر ایران تسلط یافتند و به دستیارى وزیران فاضل و کاردان و سرداران لایق و دلیر ایرانى، از حلب تا کاشغر را میدان تاخت و تاز خود ساختند. ولى دولت این فرمانروایان ترک و تاتار را، با آنکه گاه به وسعت امپراطورى ساسانى رسیده است، یک دولت ایرانى نمى‌توان شمرد. از حمله مغول تا ظهور دولت صفوى، یعنى نزدیک سه قرن نیز مردم این کشور یا گرفتار مردم‌کُشى و غارتگرى خاندان چنگیز و تیمور، و یا در بند تسلط فرمانروایان دیگرى از اقوام ترک و تاتار بودند. چنانکه در آغاز کار شاه اسماعیل صفوى، در قلمرو شاهنشاهى ساسانیان عده پادشاهان و مدعیان بزرگ سلطنت به سیزده تن مى‌رسید.[۱]

با ظهور دولت صفوى قسمت بزرگى از ایران قدیم باز به فرمان دولتى واحد درآمد و در زمان شاه عباس اول این دولت، که وسعتش نیز به حدود امپراطورى ساسانیان نزدیک شده بود، کاملا به یک دولت ایرانى مبدل شد، و اساس وحدت ملى ایران، که از حمله‌ها و تجاوزهاى اقوام سامى و زرد و تاتار سستى گرفته بود، بار دیگر استحکام پذیرفت. بنابراین قرن‌هاى نُه‌گانه‌اى را که از انقراض دولت ساسانى تا آغاز دولت صفوى بر ایران گذشته است، مى‌توان به‌منزله «قرون وسطى» و دوران ملوک‌الطوایفى تاریخ ایران شمرد، و ظهور دولت صفوى را آغاز قرون جدید دانست. با این تفاوت که قرون وسطى در تاریخ اروپا دوران تعصب و نادانى و توحّش، و در تاریخ ایران دوره پیشرفت و ترقى و رواج علوم و ادبیات و فلسفه، و از ادوار درخشان این کشور بوده است.

[۱] . شروان‌شاه در شروان، الوندبیگ آق‌قویونلو در آذربایجان و قسمتى از مغرب ایران، در یزد، سلطان مراد آق‌قویونلو در قسمتى از عراق، رییس محمد کره در ابرقو، حسین کیاى چلاوى درسمنان و خوار و فیروزکوه، باریک پرناک در عراق عرب، قاسم‌بیگ بن جهانگیر در دیار بکر، قاضىمحمد و مولانا مسعود در کاشان، سلطان حسین میرزاى تیمورى و فرزندانش در خراسان، بابر درافغانستان، شیبک‌خان در ماوراءالنهر و ابوالفتح‌بیگ بایندر در کرمان.

اطلاعات بیشتر

وزن 4000 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-728-1

قطع

تعداد صفحه

705

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

4000

2 دیدگاه برای زندگانی شاه عباس اول

 1. حسین

  سلام
  این نسخه دو جلدیه یا یک جلدی؟

  • مدیر سایت

   سلام
   این نسخه دو جلدی ست.
   ممنون از نظرتون
   خوب باشید

 2. بابک دهقانی

  با سلام. آیا این کتاب خلاصه ای از کتاب پنج جلدی اولیه هستش یا متن کامله ؟

  • خلیل عباسی

   با سلام و وقت بخیر
   این کتاب شامل متن کامل اثر است که با قطع وزیری و در دو مجلد چاپ شده است.
   خوب و موفق باشید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *