(021) 66480377-66975711

منوچهر آتشی ( شعر زمان ما 8)

60,000تومان

منوچهر آتشی

فیض شریفی

منوچهر آتشی در اواخر دههٔ ۳۰ با آهنگ دیگر در شعر معاصر به تجربه‌ای تازه دست می‌زند. او با کشف و شهود در طبیعت جنوبی و وحشی به نوعی خشونت غریزی در شعر دست می‌یابد. اما آنچه خشونت شعری آتشی را از عنصر خشونت آشفته و غیرمنسجم برخی از شاعران قبل و بعد از خودش (مثلاً از نصرت رحمانی یا کیومرث منشی‌زاده) متمایز می‌کند به‌جز حضور «جنوب»، لحن حماسی آن است

… بى‌هيچ ترديدى مجموعه‌ى بى‌نظير و پنج جلدى «شعر زمان ما» كه تفسير و تحليل گزيده شعرهاى پنج شاعر بزرگ معاصر: نيما، اخوان، شاملو، سپهرى و فروغ را شامل مى‌شود و طى ساليانى طولانى از سوى زنده‌ياد «محمد حقوقى» شاعر و محقّق فروتن فراهم آمده بود، گنجينه‌اى گرانبهاست از شعر روزگار ما كه انتشار آن با تلاش انتشارات نگاه ميسّر شد و جامعه‌ى ادبى اعم از روشنفكران و دانشجويان و ديگر اهالى فرهنگ از آن استقبال شايانى كردند و تجديد طبع چندباره‌ى هركدام از مجلّدات آن، گواه بارز اين ادعاست. دريغا در هشتم تيرماه 1388 محمد حقوقى، ملك اين جهانى وانهاد و به مصداق «اى بسا آرزو كه خاك شده»، كار تدوين مجلّدات بعدى شعر زمان ما، نافرجام ماند. آنچه اينك برابر خواننده است دوره‌اى جديد از اين مجموعه است كه به‌واقع حاصل تلاش و تتبّع محقق و اديب معاصر «فيض شريفى» است كه به روايت ايشان زنده‌نام «حقوقى» شش ماه پيش از فرونهادن قلم، دوام و پيگيرى و تأليف ساير مجلدات را بدو سپرده بود.در دوره‌ى جديد، فراهم‌آورنده سروده‌هاى «سيمين بهبهانى»، «نادر نادرپور»، «سياوش كسرايى»، «نصرت رحمانى»، «منوچهر آتشى»، «سيد على صالحى»«يدالله رويايى»، «فريدون مشيرى»، «شمس لنگرودى»، «حميد مصدق» و «حسين منزوى» را مطمح نظر قرار داده و بى‌آنكه صرفآ قصد تقليد از شيوه‌ى كار زنده‌ياد حقوقى را داشته باشد با روش و ديدى علمى و مدرن، با واكاوى و جستجوى برگ‌هاى ادبيات معاصر، ضمن تحليل و نقد اشعار هر شاعر، به‌گزينى از سروده‌هاى اثرگذار شاعران مورد بحث را نيز عرضه كرده است… انتشارات نگاه» مفتخر است در آغاز دهه‌ى پنجم فعاليت‌هاى فرهنگى‌اش، در كنار چاپ آثار بزرگان ادب معاصر ايران، بار فرونهاده‌ى زنده‌ياد محمد حقوقى را دگربار بر دوش گرفته و با چاپ ديگر مجلدات آن كه به سعى «فيض شريفى» فراهم آمده، اين بار را به سرمنزل مقصود برساند. به‌يقين اين مجموعه همراه با تجديد طبع مجلدات پيشين، چنانكه گفته آمد مجموعه‌ى «شعر زمان ما» را به گنجينه‌اى بى‌بديل بدل خواهد كرد كه هيچ آشنا به شعرى از آن بى‌نياز نخواهد بود…

در انتهاى كلام، يادى ديگر از «محمد حقوقى» اين استاد فرهيخته و شعرشناس شاخص داشته باشيم كه به‌قول سهراب سپهرى در شعر «دوست» :

«بزرگ بود

و از اهالى امروز بود

و با تمام افق‌هاى باز نسبت داشت…»

            عليرضا رئيس‌دانايى

توضیحات

برگزیده ای از کتاب منوچهر آتشی (شعر زمان ما 8)

تو مثل لاله ی پیش از طلوع دامنه ها

– که سر به صخره گذارد٬

                    غریبی و پاکی

ترا ٬ ز وحشت توفان ٬ به سینه می فشرم

عجب سعادت غمناکی

در آغاز کتاب منوچهر آتشی (شعر زمان ما 8) می خوانیم

شعر زمان ما نام عام کتاب‌هایى بود که آقاى محمد حقوقى، به همّت انتشارات نگاه، هر فصل یکى از مجلداتِ آن را منتشر مى‌کرد. شاعران بزرگ معاصر ایران که در این کتاب‌ها، شاخصه‌ها و چگونگى شعرِ آنان و به تقریب همه‌ى جوانب کار آنان را دربرگرفته بود، نیما، اخوان، شاملو، سپهرى و فروغ فرخ‌زاد، بودند. مرگ تأثّرآور و نابهنگام آقاى حقوقى، باعث توقفِ این مجموعه‌ها شد. شاید شش ماه پیش از این اتفاق غم‌انگیز بود که ایشان تلفنى از من خواست تا این کار را پى بگیرم. از آن‌جا که دکتر ایرج صف‌شکن از گفت‌وگوى نگارنده‌ى این واژگان با جناب حقوقى آگاهى داشت، این مطلب را با مدیریت انتشارات نگاه در میان نهادم و ایشان با توافقات و تفاهمات و تعهداتى که در قبالِ مجموعه‌هاى یاد شده دارند، پذیرفتند تا براى آشنایى بیشتر شاعران جوان و دانشجویان، شاعران دیگرى که در ادبیات معاصر ایران تأثیر بلامنازعى داشته‌اند، مورد نقد و تحلیل و بررسى قرار گیرند. بر همین مبنا شاعرانى چون سیمین بهبهانى، نصرت رحمانى، نادرنادرپور، منوچهر آتشى، سیاوش کسرایى، سیدعلى صالحى و… که در پیوند با شاعران گروه اول بوده‌اند، در وهله‌ى اول در نقد و تحلیلى خطى و زمانى مورد بررسى قرار مى‌گیرند. به معنى دیگر به‌جز چگونگى سرایش شعرها و زبان شعرى، درون‌مایه، جهان‌بینى و تأثیرپذیرى و تأثیرگذارى آنان، ساختار شعرى و  فضاهاى ویژه و توانمندى‌هاى شاعرانه و ضعف‌هاى آنان، زمینه‌هاى سیاسى اجتماعى و تبیین و تشریح اشعار و دیدگاه شاعران و منتقدان و محققان در پایان کتاب مورد توجه قرار مى‌گیرد. طبعاً در نقد و بررسى آثار شاعران فوق‌الذکر، انتظار خواننده‌ى بیشینه خواه خلّاق آن است که نگارنده این سطور از نگره و نُرم خود و نه کپى‌بردارى از محقق قبلى، شاعر را در برابرِ دیدگان مخاطبان قرار دهد. بر همین مبنا، در این نوشتار، بازنمون‌هاى تصویرى و بوطیقاى هنجارین و وزن عروضى و موسیقى درونى شعر و سبک فرودین و میانه و فخیم و سنجه‌ها و سمفونى‌هاى رنگین‌کمانى و عقلانیت درونى و بیرونى و کرشمه‌سازى‌هاى هنرمندانه شاعر و همچنین کهن‌شیوگى، میانه میانى و مدرن گونگى شاعر هم در کانون نگاهِ نگارنده قرار گرفته است :

بنابر همین مقدمات است که این کتاب‌ها به دو بخش تقسیم شده‌اند.

1) مقدمه (همه شاخصه‌هاى سبکى شاعر)

2) بدنه (به‌گزین شعرهاى شاخصِ شاعر)

سخن ناشر              7

پیش‌گفتار   9

حسب حال و اتوبیوگرافى منوچهر آتشى 11 ـ زمینه‌هاى تاریخى، سیاسی‌ـاجتماعى و ادبى اشعار منوچهر آتشى 25 ـ شاخصه‌هاى شعرى منوچهر آتشى 27 ـ شاخصه‌ى تعادل‌سازى در نوگرایى در زبان و مفاهیم 32 ـ شاخصه‌ى دوران گذار شاعر 34 ـ آرایه‌هاى ادبى در اشعار منوچهر آتشى 42 ـ کنایه‌ها 45 ـ کنایه‌هاى تشخیصى 46 ـ جناس در شعرهاى آتشى 51 ـ طنین آوایى (واج‌آرایى) 52 ـ تلمیح 53 ـ وزن و موسیقى در شعر منوچهر آتشى 60 ـ زنجیره‌هاى وزن نیمایى در شعرهاى منوچهر آتشى 64 ـ فهرست وزن‌هاى عروضى اشعار منوچهر آتشى 66 ـ تأثیرپذیرى و تأثیرگذارى‌هاى منوچهر آتشى  82

ریشه‌هاى شب (1330-1336)   89

تا شب بگذرد 97 ـ دروج 101 ـ ناایمن 103 ـ ریشه‌هاى شب  106

آهنگ دیگر (1335-1338)     109

آهنگ دیگر 115 ـ خنجرها، بوسه‌ها و پیمان‌ها 118 ـ شهر تصویر 123 ـ کرانه و من 126 ـ دره‌هاى خالى 128 ـ در غبار خواب 132 ـ بر ساحل دیگر 133 ـ نعل بیگانه  136

آواز خاک (1339-1336)      139

تشویش 145 ـ مى‌توانیم به ساحل برسیم 146 ـ مثل شبى دراز 148 ـ طرح 150 ـ پائیز 151 ـ سگ آبادى دیگر 152 ـ غزل کوهى 155 ـ کسوفى در صبح 157 ـ گلگون سوار 158 ـ عطر هراسناک 161 ـ مثل گلى سفید 164 ـ ترانه‌هایى در مایه‌ى «دشتى» 166 ـ رؤیا 168 ـ ترانه‌ى دیدار 170 ـ هشدار 173 ـ بازگشت مرد 175 ـ غم دل مى‌توان… 178 ـ ظهور 180 ـ از هیچ… تا… 187 ـ غربت  190

دیدار در فلق (1348-1347)   191

در انتهاى دهلیز 199 ـ فریاد آفتاب را شب… 202 ـ سوارى در فلق 204 ـ از پنجره 206 ـ شوریده‌وارى… 211 ـ دیدار در فلق  213

وصف گل سورى (1363-1358)            217

غزل کوهى دفتر شعرى بر انتهاى آغاز (1348) 225 ـ حادثه 227 ـ رُشد 229 ـ دیدار ساحلى (1) 232 ـ دیدار ساحلى (2) 234 ـ صبح 237 ـ وصف گل سورى 239 ـ ترانه‌ى فضایى 240 ـ هفت ترانه براى روح لورکا 242 ـ آوازهاى آتش (2) 245 ـ آوازهاى آتش (4) 246 ـ دل‌آگاهى‌ها 247 ـ وصف گل سورى 249 ـ ترانه‌ى افسوس  251

گندم و گیلاس (1369-1368)              253

آوازهاى معمولى براى دردهاى معمولى 255 ـ با نوح ناامید 259 ـ فراقى (1) 261 ـ فراقى (2) 263 ـ وهمِ سنگ 265 ـ سایه، سایه… سایه 267 ـ بامداد 270 ـ بر احتمال و بر وحشت 272 ـ واقعه 274 ـ همین‌جا 277 ـ آسانسور  279

زیباتر از شکل قدیم جهان (1376)             281

زیباتر از شکل قدیم جهان (1376) و چه تلخ است این سیب (1378)    283

ببر و سپیده‌دم 289 ـ شاعران (3 290 ـ ذخیره‌ى لیالىِ بى‌ماه 293 ـ با دهان گل سرخ 295 ـ آوازهاى هابیل 297 ـ نام تو 300 ـ چه تلخ است این سیب؟ 303 ـ میان سه دهان 305 ـ چه تلخ است این سیب! 306 ـ در رداى خاکستر 308 ـ بهارى 310 ـ تنها همین
خسوف 311 ـ تلواسه 313 ـ سپیده‌دم شاعر 315 ـ با یاد سال‌هاى دور جوانى 317 ـ نجوم وهم 320 ـ فصل درنا (5) 322 ـ نقاشى 324 ـ غزل آینه 325 ـ پس از مهمانى (2) 326 ـ نامه (1)  327

خلیج و خزر (1380)              329

حادثه در بامداد                   333

با سایه‌اى یگانه 341 ـ شقایق و پل 343 ـ دو سوى پرده 344 ـ کابوس در پارک 346 ـ خواب مجوس 348 ـ نرم و سبز و سرخ 352 ـ پشت در 354 ـ گرگور سامسا! 356 ـ سه پرسش 358 ـ ترانه 360 ـ کنار واقعه 361 ـ به سمت ژرفاها 363 ـ دستمال کوچک  365 ـ نه به… نه از… 366 ـ غزل مکالمه (3)  368

اتفاق آخر      371

شش غروب فردا 377 ـ تمنّاى ابرى 379 ـ غزلِ غزل‌هاى سورنا 380 ـ میخانه کشف من است! 382 ـ بى‌سیب، بى‌سلام 384 ـ سمفونى دهم 387 ـ باقىِ افسانه دروغ است  391 ـ و عشق… 392 ـ زن چهارم 394 ـ رؤیا در رؤیا 397 ـ نامى تازه یا انگشتى بر لبان 399 ـ فصل عذرا (2) 401 ـ خط‌ها و نقطه‌ها 403 ـ قرن سیلابِ چیزها 405 ـ شاخ قوچ و ناخن من  407

اتفاق آخر      409

چاه‌کن 411 ـ به‌خاطر شدنِ شاملو 413 ـ ترانه‌ى خیس خورده 415 ـ آواز پسامدرن  416

غزل غزل‌هاى سورنا         419

تقویم عشقى مفقود 427 ـ گُلگشتى با ژوکوند 430 ـ موکب کبوتر در حجله‌ى سرایش 432 ـ کمک 434 ـ سنگ از سنگ 436 ـ سمفونى اُفلیا و آب در حاشیه‌ى هلن 438 ـ گناه کولى 444 ـ یک بازى 446 دو ملودى محال 448 ـ چشمانى سارق 450 ـ براى نام آذرخشىِ تو 453 ـ شناسنامه 455 ـ غزل غزل‌هاى سورنا  458

بازگشت به درون سنگ    459

بعد از ملال 461 ـ براى شاعران 463 ـ کولاژ (2) 465 ـ ترانه‌ى چاه و پیراهن 466 ـ سمفونى چندم 467 ـ براى شما 470 ـ اگر مى‌دانستى  473

کتاب‌نامه    479

توضیحات تکمیلی

وزن 250 g
ابعاد 21 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

94116

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-747-2

قطع

تعداد صفحه

480

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

250

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منوچهر آتشی ( شعر زمان ما 8)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest

Share This