(021) 66480377-66975711

تاریخ ایران (سرپرسی سایکس)

50,000تومان

سر پرسی سایکس

ترجمه فخر داعی گیلانی

كتاب حاضر كه «تاريخ ايران» نام دارد از مشهورترين تأليفات سرپرسى سايكس (1867-1945) از مشاهير خاورشناسان انگليسى است كه هنوز آفتاب زندگانى‌اش در آسمان دانش مى‌درخشد. ترجمه و انتشار اين كتاب، براى رفع نيازمندى دانشجويان كه به كتاب مكمل و جامعى در تاريخ ايران احتياج مبرم داشتند، از ديرباز خاصه از بعد از انتشار ترجمه كتاب تمدن‌العرب همواره نصب‌العين بوده و از بزرگترين آمال نگارنده شمرده مى‌شد و اينك بى‌نهايت خوشوقتم و خدا را شكر مى‌كنم كه اين آرمان ملى جامه عمل پوشيده يعنى ترجمه جلد اول آن از چاپ درآمده تقديم قارئين عظام مى‌شود. در اين‌جا ما قبل از هر بيان يا اظهارى به شرح احوال مؤلف پرداخته و اين مختصر را به نظر خوانندگان كتاب مى‌رسانيم.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 گزیده ای از کتاب تاریخ ایران (دو جلدی)

نگارنده با کمال جرأت ادعا مى‌کند که از نسل حاضر هیچ انگلیسى حتى هیچ اروپایى دیگرى بیشتر و بهتر از اینجانب به سیر و سیاحت نواحى شرقى و جنوبى ایران موفق نگردیده و از طرفى موقعیت و رتبه رسمى نویسنده بهترین وسیله براى ملاقات طبقات منوره اهالى و کسب اطلاعات عارى از خطا بوده است که خود این نعمت کمتر نصیب دیگر سیاحان خارجى مى‌شود

 در آغاز کتاب تاریخ ایران می خوانیم

 

مقدمه ناشر                 ۱۵

مقدمه مترجم              ۱۹

دیباچه مؤلف بر چاپ سوم کتاب                ۲۷

دیباچه مؤلف بر چاپ دوم کتاب                 ۲۹

دیباچه مؤلف بر چاپ اول           ۳۱

مقاله مقدماتى             ۳۳

فصل اول. وضع و ساختمان طبیعى و آب و هوا   ۴۷

موقع ایران ۴۷ / حدود و ولایات ۴۸ / تشکیل فلات ایران ۵۱ / شباهت ایران به اسپانیا ۵۳ / خشکسارى آسیاى مرکزى ۵۴ / آب و هواى ایران ۵۴ / بارندگى ۵۵ / سرما و گرما ۵۶ / باد ۵۷ / آب و هواى ایران قدیم ۵۸ / جمعیت ایران ۶۰ / جبال فلات ایران ۶۱ / رشته‌هاى شمالى ۶۲ / رشته‌هاى جنوبى  ۶۳

فصل دوم. صحارى، رودخانه‌ها، نباتات، حیوانات و معدنیات ایران          ۶۵

لوت یا صحراى ایران ۶۵ / رودخانه‌ها ۶۸ / جیحون ۶۹ / دریاچه‌ها ۷۰ / خلیج‌فارس ۷۱ / بحر خزر ۷۳ / طرق ارتباط ۷۶ / گل و گیاه ۷۷ / حیوانات ۷۹ / معادن  ۸۱

فصل سوم. جغرافیاى ایلام و بابل   ۸۴

آغاز تمدن ۸۴ / ایلام منشاء قدیم‌ترین تمدن ایران ۸۶ / تغییرات طبیعى ایلام و بابل از اوایل عهد تاریخ ۸۶ / رودخانه بابل و ایلام ۸۷ / فرات ۸۷ / دجله ۸۷ / کرخه ۸۸ / آبدیز ۸۸ / کارون ۸۸ / لشکرکشى سناخریب ۸۹ / نئارکوس و سفر دریا ۹۰ / رودهاى بابل و ایلام در عصر حاضر ۹۱ / مرزهاى ایلام  ۹۲ / شهرهاى قدیم و جدید ایلام ۹۲ / حاصلخیزى طبیعى ایلام ۹۴ / حدود بابل ۹۴ / معنى سومر و آکد ۹۴ / کشور کلده و بابل ۹۵ / وصف بابل ۹۵ / آب و هوا و نباتات و حیوانات آن کشور ۹۵

فصل چهارم. ایلام و پایتخت آن شوش      ۹۷

تحقیقات جدید در مبادى تاریخ ۹۷ / معنى ایلام ۹۸ / سیاهان سکنه اولیه ایلام ۹۹ / افسانه ممنن: ۹۹ / طوایف مختلف ایلام ۱۰۰ / انزان یا انشان ۱۰۱ / زبان قدیم ایلام ۱۰۱ / مذهب ایلام ۱۰۲ / شوش پایتخت قدیم ۱۰۳ / حفارى‌هاى لفتس ۱۰۴ / مأموریت دیولافوا و دمرگان ۱۰۴ / محلات چهارگانه شوش ۱۰۴ / دوره قبل از تاریخ ۱۰۵ / دوره عتیق ۱۰۷ / ایلام در افسانه ژیلگام  ۱۰۷

فصل پنجم. ایلام، سومر و اکد در طلوع تاریخ      ۱۰۹

سومرى‌ها و سامى‌ها ۱۰۹ / داستان اوانس ۱۰۹ / زبان سومر ۱۱۱ / مذهب سومر ۱۱۱ / تأسیسات قدیم سومریان ۱۱۳ / ان‌ناتوم پادشاه لگش ۱۱۴ / فتوحات ان‌ناتوم بر ایلامى‌ها ۱۱۵ / قدیم‌ترین نامه و ایلام ۱۱۵ / ایلام و سلسله کیش ۱۱۵ / دولت اکد ۱۱۶ / لشکرکشى سارگن به ایلام ۱۱۶ / تخته سنگ نرامسین ۱۱۷ / دولت گوتى ۱۱۷ / گودآ، پاتسى لگش ۱۱۸ / طلوع سلسله سوم اور ۱۱۸ / اداره ایلام به توسط دُنگى ۱۱۹ / زوال سلسله سوم اور به‌واسطه ایلام ۱۱۹ / تاراجِ ارخ به توسط کودورنان‌خوندى ۱۱۹ / سلسله نى‌سین ۱۲۰ / تأثیر تمدن سومرى  ۱۲۰

فصل ششم. ایلام و بابل    ۱۲۲

طلوع بابل ۱۲۲ / نظرى به ماقبل ۱۲۲ / اشکال مربوط ساختن سلسله‌هاى قدیم ایلامى با سلسله‌هاى سومر ۱۲۳ / یک مقارنه تاریخى حتمى بین ایلام و بابلى‌ها ۱۲۳ / غلبه ایلام و نتایج آن ۱۲۴ / کدرلاعمر پادشاه ایلام ۱۲۵ / انحطاط دولت ایلامى ۱۲۵ / اولین سلسله بابل ۱۲۵ / قوانین حمورابى ۱۲۶ / سلسله دوم بابل ۱۲۷ / سلسله‌هاى ایلامى معاصر با سلاطین بابل ۱۲۷ / سلسله کسیت بابل ۱۲۸ / اوضاع ایلام ۱۲۸ / شوتروک ناخونتا پادشاه ایلام ۱۲۹ / سلسله پاشه بابل ۱۲۹ / صفحات دریایى و سلسله بازى‌ها ۱۲۹ / کلدانیان  ۱۳۰

فصل هفتم. امپراطورى آشور و سقوط ایلام         ۱۳۱

طلوع آشور ۱۳۱ / دولت قدیم آشور ۱۳۲ / مهاجرت آرامیان ۱۳۳ / دولت میانى آشورى ۱۳۳ / دولت جدید آشور ۱۳۴ / سارگن دوم ۱۳۵ / جنگ اول بین آشور و ایلام ۱۳۵ / سناخریب ۱۳۶ / جنگ‌هاى سِناخریب با ایلام ۱۳۷ / تسخیر و غارت بابل ۱۳۸ / اسر هدون از سال ۶۸۱ تا سال ۶۶۹ قبل از میلاد و روابط او با ایلام ۱۳۸ / فتح مصر در سال ۶۷۰ قبل از میلاد ۱۳۸ / آشور بانیپال ۱۳۸ / جنگ اول بابل با ایلام ۱۳۹ / جنگ توللیز ۶۵۹ قبل از میلاد ۱۳۹ / انقلاب شوش ۱۴۰ / آئین فیروزى آشور ۱۴۰ / طغیان بابل ۱۴۱ / جنگ دوم با ایلام ۱۴۱ / تسخیر بابل ۱۴۲ / جنگ بابل با ایلام ۱۴۲ / تسخیر و غارت شوش ۱۴۲ / برگرداندن مجسمه «نه نه» به ارخ ۱۴۳ / محو شدن ایلام  ۱۴۳

فصل هشتم. آریان‌هاى ایران ــ اصل و منشاء و روایات آن‌ها        ۱۴۵

اختلاف مابین اراضى پست و نواحى مرتفع ایران ۱۴۵ / استیلاى آریان در اراضى مرتفع ۱۴۵ / مسئله آریان ۱۴۵ / سرزمین اصلى آریان‌ها ۱۴۶ / روایات آریان‌هاى ایران ۱۴۶ / ورود طوایف آریان‌ها به ایران ۱۴۸ / تاریخ این مهاجرت‌ها ۱۴۸ / قوم ماد و سکنه قدیم ۱۴۹ / افسانه‌هاى آریانى  ۱۵۰

فصل نهم. کیش مادى‌ها و پارسى‌ها         ۱۵۲

اشتراک مذهبى طوایف آریانى ایران و هندوستان ۱۵۲ / افسانه‌هاى هندى ایرانى یما یا جمشید ۱۵۳ / زردشت پیغمبر ایران ۱۵۴ / گشتاسب اولین پادشاهى که ایمان آورده ۱۵۵ / تاریخ ولادت و وفات زردشت ۱۵۵ / اوستا ۱۵۵ / اورمزد خداى مطلق ۱۵۷ / اهریمن یعنى خالق شر ۱۵۸ / اصول ثلاثه مذهب زردشتى ۱۵۸ / تأثیرات تورانیان بر مذهب زردشتى ۱۶۱ / استعمال برسم ۱۶۱ / عقیده به معاد ۱۶۲ / بهشت پارسیان ۱۶۳ / تأثیر مذهب زردشتى بر مذهب یهود ۱۶۴ / خلاصه احوال  ۱۶۵

فصل دهم. طلوع ماد و سقوط آشور        ۱۶۶

وصف ماد ۱۶۶ / اسبان نیسا ۱۶۷ / لشکرکشى تیگلات پیلسر اول ۱۶۷ / لشکرکشى‌هاى شلمانسر ۱۶۸ / لشکرکشى اداد نیرارى سوم ۱۶۸ / جنگ‌هاى تیگلات پیلسر چهارم ۱۶۹ / به اسیرى بردن سارگن دوم بنى‌اسرائیل را به ماد ۱۶۹ / لشکرکشى اسر هدون در سال ۶۷۴ قبل از میلاد ۱۷۰ / روایت مادى‌ها ۱۷۱ / دیوکس مؤسس سلسله سلطنتى ماد ۱۷۱ / اکباتان پایتخت ماد ۱۷۱ / زبان ماد ۱۷۳ / سناخریب و ماد ۱۷۳ / اتساع ماد ۱۷۳ / استیلاى ماد بر پارسیان ۱۷۴ / سال‌هاى اخیر آشور بانیپال ۱۷۴ / حمله اول مادى‌ها ۱۷۴ / جلوس کیاکسار ۱۷۵ / محاصره اول نینوا ۱۷۵ / تاخت و تاز سیت‌ها ۱۷۵ / محاصره دوم نینوا ۱۷۶ / سقوط نینوا ۱۷۶ / قضاوت تاریخ درباره آشور  ۱۷۷

فصل یازدهم. ماد و بابل و لیدیه    ۱۷۸

اوضاع دنیاى قدیم بعد از سقوط نینوا ۱۷۸ / وضعیت ماد ۱۷۸ / سلطنت جدید بابل ۱۷۸ / لشکرکشى نخو دوم ۱۷۹ / غلبه نبو کدنضر بر نخو دوم ۱۷۹ / حدایق معلقه بابل ۱۷۹ / جنگ‌هاى کیاکسار ۱۸۰ / دولت لیدیه ۱۸۱/ سلسله مرمناد ۱۸۱ / اختراع سکه ۱۸۲ / جنگ بین لیدیه و ماد ۱۸۳ / جنگ کسوف سال ۵۸۵ قبل از میلاد ۱۸۳ / فوت کیاکسار ۱۸۳ / آستیاگس آخرین پادشاه ماد ۱۸۴ / تجمل و جلال دربار ماد ۱۸۴ / شکست آستیاگس به دست کوروش کبیر ۱۸۴ / آخرین سلاطین دولت جدید بابل  ۱۸۴

فصل دوازدهم. عصر پهلوانى ایران         ۱۸۶

کیفیت افسانه تاریخ قدیم ایران ۱۸۶ / سلسله پیشدادى ۱۸۷ / جمشید و ضحاک ۱۸۷ / فریدون و کاوه ۱۸۸ / سه پسر فریدون ۱۸۸ / سام و زال و رودابه ۱۸۸ / رستم پهلوان ۱۸۹ / سلسله کیانیان ۱۸۹ /

کیکاوس و مطابقتش از جهتى با کیاکسار ۱۹۰ / سهراب و رستم: ۱۹۰ / سیاوش و کیخسرو ۱۹۰ / کیخسرو کوروش کبیر نیست ۱۹۰ / لهراسب و گشتاسب ۱۹۱ / اسفندیار ۱۹۱ / بهمن یا اردشیر دراز دست ۱۹۱ / انتهاى عصر پهلوانى  ۱۹۱

فصل سیزدهم. طلوع دولت پارس   ۱۹۲

ترتیبات قدیم پارسیان ۱۹۲ / طلوع کوروش کبیر بنا به قول هرودوت ۱۹۳ / مصیبت هارپاگوس  ۱۹۴ / معلومات جدید در باب تاریخ ایران ۱۹۵ / هخامنش مؤسس خاندان سلطنتى ۱۹۵ / دو شعبه سلاطین هخامنشى ۱۹۵ / مغلوب شدن آستیاگس به دست کوروش ۱۹۶ / کوروش پادشاه انشان سلطان پارس مى‌شود ۱۹۶ / کرزوس پادشاه لیدیه ۱۹۷ / نبردهاى ایران و لیدیه ۱۹۸ / تسخیر سارد در سال ۵۴۶ قبل از میلاد ۱۹۹ / موقع جغرافیایى یونان ۲۰۰ / ترقیات جدید که در معرفت تاریخ یونان حاصل شده است ۲۰۱ / هجوم طوایف آریان به یونان ۲۰۱ / مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر ۲۰۲ / مقهور شدن یونانیان به دست ایرانیان ۲۰۲ / جنگ‌هاى شرقى کوروش ۲۰۳ / تسلیم بابل ۲۰۳ / اقوال مبتنى بر روایات ۲۰۵ / سال‌هاى اخیر کوروش ۲۰۶ / اعاده یهود به وطن ۲۰۶ / وفات کوروش ۲۰۷ / خصایل کوروش  ۲۰۷

فصل چهاردهم. اوج ترقى دولت ایران       ۲۰۹

جلوس کمبوجیه ۲۰۹ / مرگ بردیا ۲۱۰ / جنگ مصر ۲۱۰ / جنگ پلوزیوم ۲۱۱ / انتحار کمبوجیه ۲۱۱ / گوماتا که یونانى‌ها او را سمردیس کاذب نامیده‌اند ۲۱۲ / قتل گوماتا ۲۱۲ / جلوس داریوش ۲۱۳ / طغیان‌هاى هشت‌گانه ۲۱۳ / انتظامات داریوش ۲۱۴ / تقسیم کشور به چندین استان یا والى‌نشین ۲۱۵ / راه شاهى ۲۱۸ / اهتمام داریوش در بسط و توسعه کشور ۲۱۸ / مقصود داریوش از جنگ با سیت‌ها ۲۱۹ / ترتیب لشکرکشى در سال ۵۱۲ قبل از میلاد ۲۲۰ / الحاق طراس و انقیاد مقدونیه ۲۲۲ / لشکرکشى به هند ۲۲۲ / خلاصه  ۲۲۳

فصل پانزدهم. احوال ایرانیان قدیم و عادات و زبان معمارى آن‌ها   ۲۲۴

مردانگى ایرانیان ۲۲۴ / عادات و رسوم ۲۲۵ / مهمان‌نواز و کریم و بخشنده و نظربلند بوده‌اند ۲۲۵ / قوانین ۲۲۶ / موقع زنان ۲۲۶ / پادشاه و دربار او ۲۲۷ / زبان ایرانیان قدیم ۲۳۱ / کتیبه‌هاى بیستون که به سه زبان است ۲۳۱ / خرابه‌هاى پاسارگاد ۲۳۳ / پرسپلیس ۲۳۵ / مقابر سنگى ۲۳۸ / کاشى‌کارى مینایى و غیره ۲۳۹ / کارهاى زرگرى هخامنشى ۲۴۰ / آلات و ادوات مفرغى خینمان ۲۴۱ / خلاصه  ۲۴۱

فصل شانزدهم. ایران و یونان در زمان سلطنت داریوش    ۲۴۳

نتایج مخاطرات ۲۴۳ / رعایاى یونانى ایران ۲۴۳ / روابط بین یونان و آسیاى صغیر ۲۴۴ / اوضاع یونان ۲۴۴ / طغیان یونانیان ۲۴۵ / جنگ لاد و سقوط میلت ۲۴۷ / لشکرکشى مردونیه به طراس  ۲۴۷ / لشکرکشى براى گوشمالى آتن و ارتریا ۲۴۸ / انهدام ارتریا ۲۴۸ / جنگ ماراتن ۲۴۹ / شورش مصر ۲۵۱ / وفات داریوش ۲۵۱ / خصایل داریوش  ۲۵۲

فصل هفدهم. دفع پارسى‌ها از یونان         ۲۵۳

جلوس خشایارشا ۲۵۳ / دفع شورش مصر ۲۵۴ / طغیان بابل ۲۵۴ / تشکیل قشون بزرگ ایران و عده آن ۲۵۴ / حرکت قشون عظیم ۲۵۷ / مدافعه در ترموپیل ۲۵۸ / زدوخوردهاى دریایى در آرتى میزیوم ۲۵۹ / پیشرفت قشون پارس و تسخیر آتن ۲۶۱ / جنگ سالامیس سال ۴۸۰ قبل از میلاد ۲۶۱ / مراجعت خشایارشا ۲۶۴ / مهاجمه کارتاژیان بر سیسیل ۲۶ / جنگ‌هاى مردونیه ۲۶۵ / جنگ پلاته ۲۶۶ / جنگ میکال ۲۶۸ / تسخیر سس‌تس ۲۶۸ / نتایج آخرین عمل  ۲۶۹

فصل هجدهم. احوال دولت پارس بعد از طرد شدن از یونان          ۲۷۱

خشایارشا بعد از مراجعت از یونان ۲۷۱ / تاخت و تازهاى یونانى‌ها در آسیاى صغیر و جنگ اوریمدن ۲۷۱ / قتل خشایارشا ۲۷۲ / خصال خشایارشا ۲۷۲ / جلوس ارتاکسرک‌سس اول (اردشیر دراز دست) ۲۷۲ / طغیان هیستاسپ (ویشتاسپ) ۲۷۳ / شورش مصر ۲۷۳ / صلح کالیاس ۲۷۵ / مقایسه ایران و یونان با اسپانیا و انگلستان ۲۷۶ / طغیان مگابیز ۲۷۶ / دوره اغتشاش ۲۷۷ / پادشاهى داریوش نتوس ۲۷۷ / تیسافرن و اتحاد با اسپارت ۴۱۲ قبل میلاد ۲۷۸ / داستان ترى‌تخم  ۲۷۸

فصل نوزدهم. انحطاط دولت پارس           ۲۷۹

کوروش کوچک ۲۷۹ / روابط کوروش با اسپارت ۲۷۹ / جلوس اردشیر من‌مون (تیزهوش) ۲۸۰ / لشکرکشى کوروش به بابل ۲۸۰ / جنگ کوناکسا ۲۸۲ / بازگشت ده‌هزار نفرى ۲۸۴ / ایران و یونان بعد از واقعه کوناکسا ۲۸۵ / مصالحه انتالسیداس ۲۸۶ / جنگ‌هاى مصر ۲۸۷ / لشکرکشى به طرف کادوسیان ۲۸۹ / اواخر ایام سلطنت اردشیر ممنون ۲۸۹ / جلوس اردشیر سوم ۲۹۰ / تسخیر صیدا و انقیاد مصر ۲۹۱ / قتل اردشیر ۲۹۲ / جلوس داریوش کدمان  ۲۹۳

فصل بیستم. طلوع دولت مقدونیه تحت سلطنت فیلیپ و اسکندر     ۲۹۴

جغرافیاى مقدونیه ۲۹۴ / سکنه مقدونیه ۲۹۵ / تاریخ قدیم مقدونیه ۲۹۶ / حسن اداره فیلیپ ۲۹۷ / جنگ خرونه ۲۹۸ / انتخاب فیلیپ به سردارى کل یونان ۲۹۸ / المپیاس ۲۹۹ / قتل فیلیپ ۳۳۶ قبل از میلاد ۲۹۹ / شهرت فوق‌العاده اسکندر کبیر ۳۰۰ / افسانه‌هاى اسکندر ۳۰۱ / دوره جوانى و جلوس اسکندر ۳۰۱ / شناختن یونان اسکندر را به سلطنت ۳۰۳ / انهدام تب  ۳۰۳

فصل بیست‌ویکم. جنگ‌هاى گرانیک و ایسوس        ۳۰۵

اوضاع قبل از جنگ بزرگ ۳۰۵ / حرکت قشون ۳۰۷ / جنگ گرانیک ۳۰۸ / تسلیم شدن سارد ۳۰۹ / نبردهاى کاریه، لیکیه، پامفلیه، پى‌سیدیه و فریگیه ۳۱۰ / فوت ممنن ۳۱۲ / جنگ ایسوس ۳۱۲ / محاصره و تصرف صور ۳۱۶ / الحاق مصر  ۳۱۸

فصل بیست‌ودوم. خط سیر اسکندر کبیر تا مرگ داریوش    ۳۱۹

جنگ اربیل ۳۱۹ / نتیجه جنگ اربیل ۳۲۲ / تصرف بابل و شوش ۳۲۳ / تصرف پرسپلیس و پاسارگاد ۳۲۴ / تصرف اکباتان ۳۲۶ / تعاقب داریوش و مرگ او  ۳۲۶

فصل بیست‌وسوم. حد کشورگشایى           ۳۲۹

تسخیر هیرکانیا، پارت، اریا (هرات) ۳۲۹ / الحاق سیستان و عزیمت به هیلمند ۳۳۱ / گذشتن از هندوکش و الحاق ۳۳۲ / دستگیرى بسوس ۳۳۳ / پیش رفتن اسکندر به طرف جیحون یا سرداریا  ۳۳۳ / اولین مصیبت و آسیب مقدونى‌ها ۳۳۴ / تسخیر کوه سغدى‌ها ۳۳۴ / حمله به هند ۳۳۵ / نیسا، شهرى که دیونیسوس آن را بنا نمود ۳۳۶ / عبور از رود سند ۳۳۶ / جنگ با پروس ۳۲۶ قبل از میلاد ۳۳۶ / پایان فتوحات  ۳۳۹

فصل بیست‌وچهارم. مرگ اسکندر کبیر و نیز کارها و صفات او       ۳۴۱

رفتن به اقیانوس هند ۳۴۱ / حرکت از رود سند به شوش ۳۴۲ / مسافرت به بابل ۳۴۵ / مرگ اسکندر کبیر ۳۴۶ / تحقیق و موشکافى در اصطلاح یونانى و یونانیت ۳۴۶ / مقایسه بین یونانى و امپراطورى بریتانیا ۳۴۷ / نتایج و ثمرات یونانیت یا اصطلاح یونانى ۳۴۸ / کارها و خصایل اسکندر بزرگ  ۳۴۹

فصل بیست‌وپنجم. جدال و جنگ بین جانشینان       ۳۵۱

مسئله وراثت و جانشینى ۳۵۱ / مرگ پردیکاس ۳۵۲ / طلوع سلوکس ۳۵۳ / جنگ براى تحصیل تفوق و اقتدار ۳۵۴ / انتى‌گون و اومن ۳۵۴ / تفوق آنتى‌گون بعد از مرگ اومن ۳۵۵ / انهدام خانواده اسکندر کبیر ۳۵۶ / سلوکس دوباره بابل را تصرف مى‌کند ۳۵۷ / حمله دمتریوس به بابل ۳۵۸ / تشکیل دولت سلوکى ۳۵۸ / آنتى‌گون و بطلمیوس ۳۵۹ / جنگ اپسوس ۳۵۹ / حالات دمتریوس پولیورستس پس از جنگ اپسوس ۳۶۰ / جلوس بر تخت سلطنت مقدونیه ۳۶۱ / اسیر شدن و مردن او ۳۶۲ / شکست و مرگ لیزیماک ۳۶۲ / کشته شدن سلوکس نیکاتور  ۳۶۳

فصل بیست‌وششم. دولت سلوکى تا ظهور پارتى‌ها   ۳۶۴

جلوس آنتیوخوس (سوتر) ۳۶۴ / هجوم گالى‌ها و مرگ کرائونوس ۳۶۴ / شکست گالى‌ها از آنتیوخوس اول ۳۶۵ / تقسیم کشورهاى اسکندر بعد از هجوم گالى‌ها ۳۶۵ / مرگ آنتیوخوس سوتر ۳۶۷ / آنتیوخوس تئوس ۳۶۷ / قیام باختر ۳۶۸ / جنگ سوم سوریه و حمله به سوریه و ایران ۳۶۸ / جنگ انسیرا ۳۶۹ / جنگ سلکوس دوم با پارتى‌ها ۳۷۰ / آتالوس پادشاه پرگام و آنتیوخوس هیراکس ۳۷۰ / سلکوس سوم ۳۷۱ / اختتام یک عصر بزرگ ۳۷۱ / ایران در تحت حکومت مقدونیه ۳۷۲ / شهرهاى یونانى در امپراطورى ایران  ۳۷۴

فصل بیست‌وهفتم. قیام پارتى‌ها و ظهور روم در آسیا        ۳۷۶

پارت اصلى ۳۷۶ / منابع تاریخ پارتى یا اشکانى ۳۷۷ / خاندان اشکانى ۳۷۸ / پیدایش خاندان اشکانى ۳۷۹ / حالات اشک اول ۳۷۹ / هیکاتم پیلس پایتخت ۳۸۰ / تسخیر هیرکانیا به دست اشک دوم ۳۸۱ / اشک دوم و سلکوس دوم ۳۸۱ / دارا پایتخت جدید پارتى‌ها ۳۸۱ / اوایل حالات آنتیوخوس بزرگ ۳۸۲ / اشک سوم و آنتیوخوس کبیر ۳۸۴ / عزیمت آنتیوخوس به باختر و کرمان و پنجاب ۳۸۵ / نخستین ارتباط بین ایران و روم ۳۸۶ / جنگ اول مقدونیا ۳۸۷ / تاراج مصر به دست فیلیپ پنجم و آنتیوخوس بزرگ ۳۸۸ / جنگ دوم مقدونیا ۳۸۹ / آنتیوخوس کبیر و دولت روم ۳۹۰ / جنگ ماگنسیا ۳۹۲ / صلح اپامه ۳۹۵ / دولت پارت تا زمان سلطنت مهرداد اول ۳۹۶ / دولت باختر ۳۹۶ / خلاصه  ۳۹۷

فصل بیست‌وهشتم. توسعه پارت و انحطاط خاندان سلوکى   ۳۹۹

خاندان سلوکى ۳۹۹ / جلوس آنتیوخوس اپیفان ۴۰۰ / جنگ پیدنه ۴۰۰ / تخلیه مصر از طرف آنتیوخوس ۴۰۱ / جنگ‌هاى آنتیوخوس در مشرق و مرگ او ۴۰۱ / آنتیوخوس اپیفان و یهودان ۴۰۲ / دمتریوس منجى ۴۰۳ / فتوحات مهرداد اول پادشاه پارت ۴۰۴ / خاندان سلکوس ۴۰۵ / مهرداد اول و دمتریوس دوم ۴۰۶ / مرگ مهرداد اول ۴۰۷ / آنتیوخوس هفتم ملقب به سى‌ده ۴۰۷ / آنتیوخوس سى‌ده و فرهاد دوم ۴۰۷ / زوال خاندان سلکوس ۴۰۹ / مقام خاندان سلوکى در تاریخ  ۴۰۹

فصل بیست‌ونهم. دولت پارت و روم و پنت            ۴۱۱

خطر طوایف صحرانورد ۴۱۱ / فتوحات طوایف صحرانشین در پارت ۴۱۳ / مهرداد دوم ۴۱۳ / پارت و ارمنستان ۴۱۳ / توسعه روم ۴۱۴ / تشکیل سلطنت مهرداد ششم پادشاه پنت ۴۱۶ / ابتداى روابط مابین پارت و روم ۴۱۷ / نخستین ارتباط چین با ایران ۴۱۸ / یک عصر تاریک در تاریخ پارتى‌ها  ۴۲۰ / مهرداد ششم و روم ۴۲۰ / عملیات پمپى در مشرق ۴۲۲ / پمپى و فرهاد سوم پادشاه پارت ۴۲۵ / هلاک مهرداد ششم به دست خود ۴۲۶ / نتایج جنگ‌هاى پمپى  ۴۲۶

فصل سى‌ام. پارت و روم ــ اولین آزمایش قدرت    ۴۲۸

امور داخلى پارت ۴۲۸ / تعیین کراسوس به حکمرانى سوریه ۴۲۹ / طرح حمله به پارت ۴۲۹ / ترتیب و انتظامات جنگى ارد ۴۳۱ / در مقایسه مابین قشون پارت و روم ۴۳۱ / جنگ کاره یا حران ۴۳۲ / حمله پارتى‌ها به سوریه  ۴۳۶

فصل سى‌ویکم. دومین آزمایش قدرت        ۴۳۸

جنگ داخلى بین سزار و پمپى ۴۳۸ / قیصر و شرق نزدیک ۴۳۹ / سوابق حالات مارک آنتونى ۴۴۰ / حمله پارت تحت فرمان پاکروس و لابینوس ۴۴۱ / صلح براندیزیوم ۴۴۳ / فتوحات ونتیدیوس ۴۴ / شکست و مرگ پاکروس ۴۴۳ / مرگ ارد ۴۴۴ / عزیمت آنتونى به جنگ پارت ۴۴۴ / جنگ او در ارمنستان ۴۴۷ / فرهاد چهارم و تیرداد ۴۴۸ / پس دادن بیرق‌هاى روم ۴۴۹ / پایان دومین آزمایش قدرت  ۴۴۹

فصل سى‌ودوم. تشکیلات دولت پارت و مذهب و معمارى آن          ۴۵۰

تشکیلات دولت پارت (اشکانى) ۴۵۰ / وضع شاه ۴۵۱ / ارتش ۴۵۲ / دربار ۴۵۳ / وضع زنان ۴۵۴ / زندگانى پارتى‌ها ۴۵۴ / لباس ۴۵۵ / قوانین و رسوم ۴۵۵ / مذهب ۴۵۶ / ادبیات ۴۵۷ / معمارى و پیشه و هنر ۴۵۸ / مسکوکات  ۴۵۹

فصل سى‌وسوم. نزاع و جدال بر سر ارمنستان      ۴۶۱

مسئله ارمنستان ۴۶۱ / قتل فرهاد چهارم ۲ قبل از میلاد و معاهده با روم ۱ بعد از میلاد ۴۶۲ / فرهاد کوچک، ونن، اردوان سوم ۴۶۲ / روم، پارت، ارمنستان ۴۶۳ / تغییر وضعیات اردوان سوم ۴۶۴ / صلح با روم ۴۶۴ / وردان و گودرز ۴۶۵ / کشمکش و جنگ بر سر ارمنستان ۴۶۵ / بلاش و نرو ۴۶۶ / نصب تیرداد به سلطنت به دست نرو ۴۶۸ / دوره تاریک در تاریخ پارت ۴۶۸

فصل سى‌وچهارم. انحطاط و سقوط پارت    ۴۷۰

اوج امپراطورى روم ۴۷۰ / تراژان و ارمنستان ۴۷۰ / فتح بین‌النهرین ۴۷۲ / عقب‌نشینى تراژان ۴۷۲ / تخلیه ارمنستان و بین‌النهرین به‌واسطه هادریان ۴۷۳ / هجوم و غارت طایفه آلانى ۴۷۳ / حمله بلاش سوم به سوریه ۴۷۳ / جنگ‌هاى اویدیوس کاسیوس ۴۷۴ / جنگ‌هاى سوروس در شرق ۴۷۴ / اردوان و بلاش آخرین پادشاه پارت ۴۷۶ / خدعه و خیانت کاراکالا ۴۷۷ / آخرین جنگ مابین پارت و روم ۴۷۷ / انقراض دولت پارت ۴۷۸ / پرستش میترا در اروپا ۴۷۹ / خلاصه  ۴۸۲

فصل سى‌وپنجم. طلوع سلسله ساسانى       ۴۸۳

نسبت شاهان ساسانى ۴۸۳ / ظهور اردشیر ۴۸۵ / اردوان و اردشیر ۴۸۶ / جنگ هرمز ۴۸۶ / جنگ‌هاى مشرقى اردشیر ۴۸۷ / اردشیر و سوروس اسکندر ۴۸۷ / جنگ اردشیر با ارمنستان ۴۸۹ / اردشیر یا زنده‌کننده دیانت زردشت ۴۹۰ / کارهاى بزرگ و خصال اردشیر  ۴۹۱

فصل سى‌وششم. شاپور اول اسیرکننده والرین       ۴۹۲

جلوس شاپور اول ۴۹۲ / شورش ارمنستان و هاترا (الحضر) ۴۹۳ / اولین میدان جنگ در مقابل ۴۹۳ / جنگ دوم ــ مرحله اول ۴۹۴ / اسارت والرین ۴۹۴ / مرحله دوم جنگ ۴۹۵ / شاپور و اذینه پادشاه پالمیر یا تدمر ۴۹۶ / زنوبیا ۴۹۷ / کارهاى شاپور در موقع صلح ۴۹۸ / مانى‌ها ۴۹۹ / فوت شاپور اول ۵۰۱ / هرمز و بهرام اول ۵۰۱ / سلطنت و لشکرکشى بهرام دوم ۵۰۲ / حمله و جنگ کاروس ۵۰۳ / تصرف ارمنستان توسط تیرداد ۵۰۴ / جنگ نرسى با روم ۵۰۴ / شکست نرسى و واگذارى پنج ولایت ایران به روم  ۵۰۵

فصل سى‌وهفتم. شاپور بزرگ       ۵۰۷

پیدایش شاپور دوم ۵۰۷ / اوایل سن و محاربات اولیه ۵۰۷ / اولین جنگ با روم ۵۰۸ / تعقیب و آزار سخت مسیحیان ۵۱۰ / محاربات شرقى شاپور ۵۱۲ / قرارداد بین ارمنستان و روم ۵۱۲ / جنگ دوم با روم تا مرگ کنستانتیوس ۵۱۳ / بسیج ژولین ۵۱۵ / عقب‌نشینى و مرگ ژولین ۵۱۹ / رد شدن پنج ولایت و نصیبین به شاپور ۵۲۱ / سیاست ایران و روم در ارمنستان و ایبرى ۵۲۲ / انعقاد عهد صلح بین روم و ایران ۵۲۴ / مرگ شاپور  ۵۲۵

فصل سى‌وهشتم. جنگ با هیاطله (هون‌هاى سفید)            ۵۲۶

اردشیر دوم و شاپور سوم ۵۲۶ / تجزیه ارمنستان ۵۲۶ / بهرام چهارم ۵۲۷ / یزدگرد گنه‌کار ۵۲۸ / رویه یزدگرد نسبت به مسیحیان ۵۲۸ / افسانه عجیب مرگ یزدگرد ۵۳۰ / جانشینى بهرام گور به قهر و غلبه ۵۳۰ / لشکرکشى بر ضد روم ۵۳۱ / صلح با روم ۵۳۲ / اعلان استقلال کلیساى شرقى ۵۳۲ / تبدیل ارمنستان ایران به والى‌نشین ۵۳۳ / ظهور هیاطله ۵۳۳ / لشکرکشى بهرام گور بر ضد هون‌هاى سفید ۵۳۴ / بهرام گور شکارچى ماهر و زبردست ۵۳۵ / کارها و خصال بهرام گور ۵۳۵ / یزدگرد دوم و لشکرکشى او بر ضد روم و هیاطله ۵۳۵ / شکنجه و عذاب اهالى ارمنستان و بین‌النهرین به امر یزدگرد ۵۳۶ / غصب سلطنت توسط هرمز و برانداختن او به دست فیروز ۵۳۶ / اولین مصاف فیروز با هون‌هاى سفید ۵۳۷ / شورش ارمنستان ۵۳۸ / شکست فیروز از هون‌هاى سفید و مرگ او ۵۳۸ / ایران خراج‌گذار هون‌هاى سفید ۵۳۸ / قرارداد با ارمنستان ۵۳۹ / مباحثات بین مسیحیان ایران در اصول عقاید  ۵۳۹

فصل سى‌ونهم. مغلوب شدن هون‌هاى سفید

جلوس قباد ۵۴۲ / لشکرکشى بر علیه قوم خزر ۵۴۲ / ظهور مزدک ۵۴۳ / خلع قباد و حبس او ۵۴۳ / سلطنت ثانوى قباد ۵۴۳ / جنگ اول او با روم (بیزانس) ۵۴۴ / آخرین جنگ با هیاطله ۵۴۵ / قتل‌عام مزدکیان ۵۴۵ / شورش در ایبرى ۵۴۵ / جنگ دوم با روم (بیزانس) ۵۴۶ / اهمیت سلطنت قباد ۵۴۹ / ارتباط بین چین و ایران در دوره ساسانیان  ۵۴۹

فصل چهلم. نوشیروان عادل        ۵۵۲

جلوس بلامعارض نوشیروان ۵۵۲ / اعدام مزدک و قتل‌عام پیروان او ۵۵۳ / صلح با روم ۵۵۳ / پیشرفت‌هاى روم در افریقا و ایتالیا ۵۵۳ / گرفتن انتاکیه و غارت آن به دست نوشیروان ۵۵۴ / جنگ در لازیکا ۵۵۵ / دومین صلح با روم ۵۵۸ / ظهور ترکان ۵۵۸ / مطیع کردن هیاطله ۵۵۹ / جنگ عربستان ۵۵۹ / جنگ با اتراک ۵۶۰ / جنگ سوم با روم ۵۶۱ / خصایل نوشیروان و کارهاى او ۵۶۳ / بزرگمهر  ۵۶۶

فصل چهل‌ویکم. تشکیلات، زبان و معمارى در دوره سلسله ساسانى          ۵۶۷

اداره دولت ساسانى ۵۶۷ / مالیات ارضى ۵۶۸ / پیشرفت در آبیارى و وسایل ارتباط ۵۶۹ / آرتش ۵۶۹ / شاه و دربار ۵۷۲ / زبان پهلوى ۵۷۴ / کتیبه‌هاى پهلوى روى تخت سنگ ۵۷۵ / ادبیات پهلوى ۵۷۵ / نمونه معمارى ساسانى ۵۷۶ / خصایص عمده معمارى ساسانى ۵۷۶ / کاخ فیروزآباد ۵۷۷ / طاق کسرى ۵۷۷ / کاخ خسرو در قصر شیرین ۵۷۸ / کاخ ماشیتا ۵۷۹ / نقوش برجسته در نقش رستم ۵۷۹ / مجلس شکار خسروپرویز ۵۸۱ / زرگرى ساسانیان یا کارهاى آن‌ها در نقره‌آلات ۵۸۲ / مجسمه شاپور اول ۵۸۳ / اظهار نظر در معمارى و هنرهاى زیباى ساسانى  ۵۸۳

فصل چهل‌ودوم. خسروپرویز و هراکلیوس (هرقل)           ۵۸۵

ادامه جنگ با روم از طرف هرمزداس چهارم ۵۸۵ / هجوم ترکان به ایران و شکست آن‌ها: جنگ در (بین‌النهرین) ۵۸۷ / جنگ لازیکا ۵۸۷ / عصیان بهرام چوبین و قتل هرمز ۵۸۸ / سلطنت خسروپرویز ۵۸۸ / شکست و فرار خسرو به طرف بین‌النهرین ۵۸۸ / برگشت خسرو با سپاه روم و سلطنت ثانى او ۵۸۹ / جنگ با روم ۵۹۰ / جنگ ذوقار ۵۹۱ / جلوس هرقل ۵۹۲ / غارت انتاکیه و گرفتن اورشلیم به توسط پرویز ۵۹۳ / سقوط کالسدون ۵۹۳ / اوضاع یاس‌آور امپراطورى روم ۵۹۴ / جنگ‌هاى معروف هرقل ۵۹۴ / غلبه بر شهربراز ۵۹۵ / فرار پادشاه بزرگ ۵۹۵ / غافلگیر شدن شهربراز ۵۹۶ / شکست شهربراز در ساراس ۵۹۶ / محاصره قسطنطنیه و شکست شاهین براز ۵۹۷ / به غارت رفتن دستگرد و فرار خسروپرویز ۵۹۷ / خلع و قتل خسروپرویز ۵۹۸ / خصال خسروپرویز ۵۹۸ / ترقى مذهب مسیح در دوره آخرین پادشاهان ساسانى ۵۹۹

فصل چهل‌وسوم. سقوط امپراطورى ایران به دست اعراب   ۶۰۱

سلطنت قباد دوم و صلح او با روم ۶۰۱ / کشتن تمام برادران خود و مرگ او ۶۰۲ / غصب سلطنت از طرف شهربزاز و مرگ او ۶۰۲ / دوره هرج و مرج ۶۰۳ / جلوس یزدگرد سوم ۶۰۳ / لشکرکشى خالد بر علیه نواحى غربى امپراطورى ایران ۶۰۳ / جنگ‌هاى مثنى ۶۰۶ / جمع‌آورى سپاه عظیم براى جنگ با ایران ۶۰۸ / هیئت اعزامى به نزد یزدگرد ۶۰۹ / جنگ قادسیه ۶۰۹ / تصرف مداین ۶۱۱ / جنگ جلولا ۶۱۲ / الحاق بین‌النهرین و تصرف ابله ۶۱۳ / لشکرکشى از بحرین و شکست ۶۱۴ / فتح خوزستان و تصرف شوشتر ۶۱۴ / جنگ نهاوند ۶۱۵ / تسخیر ولایات ایران ۶۱۶ / مرگ یزدگرد سوم  ۶۱۷

فصل چهل‌وچهارم. شرح احوال (حضرت) محمد در مکه     ۶۱۹

سرزمین عربستان ۶۱۹ / اهمیت مکه ۶۲۰ / مذهب قدیم اعراب ۶۲۱ / کعبه ۶۲۲ / اجداد پیغمبر  ۶۲۲ / اوضاع سیاسى عربستان پیش از ولادت پیغمبر و نیز پس از ولادت ۶۲۴ / ایام کودکى و دوره جوانى تا سن کمال محمد ۶۲۶ / نزول وحى به‌وسیله جبرئیل ۶۲۸ / اشتغال به امر نبوت ۶۲۹ / جلاى وطن موقتى به طرف حبشه  ۶۲۹

فصل چهل‌وپنجم. هجرت به مدینه و استحکام دین اسلام      ۶۳۱

هجرت یا جلاى وطن به مدینه ۶۳۱ / بناء اولین مسجد در مدینه ۶۳۲ / مخالفت با یهود ۶۳۳ / جنگ بدر سال ۲ هجرى و اخراج بنى‌قینقاع ۶۳۳ / واقعه احد سال سوم هجرى و اخراج بنى نضیر ۶۳۵ / محاصره مدینه و قتل‌عام بنى قریظه ۶۳۵ / صلح حدیبیه ۶۳۶ / اعزام نماینده به دربار سلاطین ۶۳۶ / فتح خیبر ۶۳۶ / انجام وظایف حج ۶۳۷ / جنگ موته ۶۳۷ / فتح مکه ۶۳۷ / آخرین لشکرکشى پیغمبر ۶۳۸ / آخرین احکام پیغمبر ۶۳۸ / رحلت پیغمبر ۶۳۹ / سیرت و اخلاق ۶۳۹ / قرآن  ۶۴۲

فصل چهل‌وششم. اسلام تحت خلفاى چهارگانه اول   ۶۴۵

عصر خلافت ۶۴۵ / نسب‌نامه قریش ۶۴۶ / انتخاب ابوبکر به خلافت ۶۴۷ / شورش ۶۴۷ / جنگ یرموک ۶۴۸ / وفات ابوبکر و خلافت عمر ۶۵۰ / تصرف دمشق ۶۵۰ / تصرف انتاکیه و تسلیم شدن بیت‌المقدس ۶۵۱ / فتح مصر ۶۵۱ / قتل عمر ۶۵۲ / خلافت عثمان ۶۵۲ / توسعه اسلام در سمت غرب ۶۵۳ / لشکرکشى به ایران ۶۵۳ / قتل عثمان ۶۵۴ / خلافت على‌بن ابیطالب ۶۵۴ / معاویه فرماندار شام ۶۵۴ / اعلان جنگ بر علیه معاویه از طرف على‌بن ابیطالب ۶۵۵ / جنگ جمل ۶۵۵ / جنگ صفین ۶۵۶ / حکمین ۶۵۶ / خوارج ۶۵۷ / سال‌هاى آخر خلافت على ۶۵۷ / شهادت وى ۶۵۸ / خصایل و صفات على‌بن ابیطالب ۶۵۸ / حالت ایران  ۶۵۹

فصل چهل‌وهفتم. فاجعه کربلا        ۶۶۱

خلافت حسن‌بن على و کناره‌گیرى او ۶۶۱ / وصایاى معاویه به یزید در مرض موت ۶۶۲ / دعوت حسین‌بن على (ع) به کوفه ۶۶۲ / حرکت به کوفه ۶۶۳ / واقعه مولمه عاشورا ۶۶۴ / حرکت اهل بیت به شام و از شام به مدینه ۶۶۵ / تعزیه ۶۶۵ / بنیاد تاریخى فرقه شیعه ۶۶۶ / اساس و اصول مذهبى شیعه  ۶۶۶

فصل چهل‌وهشتم. ایران یکى از ایالات خلافت اموى           ۶۶۹

سلسله اموى ۶۶۹ / استحکام سلطنت معاویه پس از تبعیت زیاد ۶۶۹ / ترقى مسلمین از سمت مشرق ۶۷۰ / موفقیت‌هاى شایان و شکست معاویه ۶۷۱ / ولایت‌عهد یزید و خلافت او ۶۷۱ / طغیان ابن زبیر ۶۷۲ / جنگ بخارا ۶۷۲ / جنگ قبایلى بدوى‌هاى شمالى و جنوبى ۶۷۲ / نزاع و اختلاف بر سر خلافت ۶۷۳ / قتل‌عام دشمنان حسین‌بن على ۶۷۳ / خروج ازارقه ۶۷۴ / خروج ابن اشعث ۶۷۴ / طغیان موسى‌بن خزیم ۶۷۵ / مرگ و خصایل عبدالملک ۶۷۵ / محاربات در آسیاى مرکزى ۶۷۵ / پیشرفت به طرف رود سند ۶۷۶ / موفقیت‌هاى شایان ولید ۶۷۶ / محاربات یزید در گرگان و طبرستان ۶۷۷ / دومین کوشش براى فتح قسطنطنیه ۶۷۸ / خراسان تحت خلافت عمر دوم (عمربن عبدالعزیز) ۶۷۸ / خلافت یزید دوم ۶۷۹ / تبلیغ عباسیان ۶۷۹ / خروج زیدبن حسین ۶۸۰ / خلافت هشام و جنگ تور ۶۸۰ / ولید دوم و یزید سوم ۶۸۰ / خروج عبدالله معاویه ۶۸۰ / برافراشته شدن پرچم سیاه عباسیان در خراسان ۶۸۱ / جنگ زاب بزرگ ۶۸۲ / حالت ایران تحت خلفاى بنى‌امیه  ۶۸۳

فصل چهل‌ونهم. تفوق ایرانى در آغاز دوره عباسى           ۶۸۴

خاتمه یافتن وحدت مسلمانان ۶۸۴ / جلوس ابوالعباس به خلافت ۶۸۵ / قتل‌عام بنى‌امیه ۶۸۵ / خلافت ابوالعباس و مرگ او ۶۸۶ / ابوجعفر منصور ۶۸۶ / قتل ابومسلم ۶۸۶ / نائره انقلاب در ایران ۶۸۷ / طایفه راوندیان ۶۸۸ / خروج اولاد حسن‌بن على ۶۸۸ / بناء شهر بغداد ۶۸۸ / قیام در هرات ۶۸۹ / نفوذ ایرانیان در زمان خلافت منصور ۶۸۹ / مهدى ۶۸۹ / پیغمبر برقع‌پوش خراسان ۶۹۰ / هادى  ۶۹۰

اطلاعات بیشتر

وزن 4000 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

94750

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-652-9

قطع

تعداد صفحه

1438

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

4000

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاریخ ایران (سرپرسی سایکس)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *