فكر دموكراسى سياسى

محمد قراگوزلو

فكر دموكراسي سياسي به مثابه توسعه سياسي جامعه يكي از اركان شكل‌دهنده توسعه متوازن است و بدون تحقق آن تصور جامعه توسعه يافته انگاره‌‌اي خام و موهوم خواهد بود. شكل‌گيري دموكراسي، به عنوان يك روند و جريان ـ مستلزم پاي‌بندي دولت‌ها و ملت‌ها به پاره‌اي لوازم اجتناب‌ناپذير است. همان‌گونه كه تشكيل دو پديده دولت ـ ملت نيز در شمار دست‌آوردهاي مدرنيته است، براي استقرار تمام و كمال دموكراسي سياسي، عينيت يافتن همه‌سويه مشاركت سياسي به اندازه اجرايي شدن شايسته‌سالاري، ضروري است؛ همان‌طور كه وجود نهادهاي متكثر مدني و به تبع آن پيدايش جامعه مدني، به ميزان ظهور احزاب، لازم و ملزوم است. صرف نظر از مفاهيم مستقلي كه دو واژه تخصصي “توسعه” و “سياست” دارند، در يك تعريف كلي از مفهوم توسعه سياسي بر محور حداكثر توافق نخبگان علوم سياسي، مي‌توان “فراگرد (پروسه) دموكراتيزاسيون جامعه” را در جايگاه بديل “توسعه سياسي” نشاند و براي تحقق اين فراگرد، مراحل متعددي را مد نظر قرار داد. قابل ذكر است كه هر جامعه در دوره گذار به توسعه يافتگي سياسي و استقرار دموكراسي با چالش‌هايي مواجه مي‌شود، پيش‌نيازهايي را توليد مي‌كند و لوازمي را به تمرين عمومي مي‌گذارد كه هريك به صورت مجزا با حاشيه‌هاي مربوطه، در كتاب حاضر مطرح و شرح داده شده است. نگارنده در اين كتاب به نقد و بررسي مباني اصلي دموكراسي با تاكيد بر ظرفيت‌هاي سياسي آن پرداخته است و از يك منظر، اين كتاب مانيفست دموكراسي‌خواهي در جوامع توسعه‌نيافته است.

525,000 تومان

جزئیات کتاب

وزن 2000 گرم
ابعاد 21 × 14 سانتیمتر
وزن

2000

پدیدآورندگان

محمد قراگوزلو

نوع جلد

شومیز

نوبت چاپ

یکم

شابک

978-964-351-409-9

قطع

رقعی

تعداد صفحه

663

سال چاپ

1387

موضوع

اجتماعی

تعداد مجلد

یک

گزیده ای از کتاب فكر دموكراسى سياسى

محمد قراگوزلو  در اين كتاب به نقد و بررسي مباني اصلي دموكراسي با تاكيد بر ظرفيت‌هاي سياسي آن پرداخته است و از يك منظر، اين كتاب مانيفست دموكراسي‌خواهي در جوامع توسعه‌نيافته است.

در آغاز کتاب فكر دموكراسى سياسى می خوانیم

فهرست مطالب

سراب دموكراسى در كلوب‌رم            11

مرگ دموكراسى در كميسيون سه جانبه     19

بحران دموكراسى به روايت نظريه‌پردازان C.I.A         25

توازن ميان حكومت و رسانه‌ها              31

مهار روشنفكران منتقد            31

تحديد آموزش عالى    32

كنترل ساختار كار     32

سياست صنعتى و اقتصاد بين‌الملل            32

نسبت‌هاى دموكراسى داخلى سرمايه‌دارى و دموكراسى خارجى توسعه‌نيافته          33

دموكراسى آمريكايى بر پرچم روسى گلاسنوست و پرسترويكا              34

غلبه‌ى گفتمان دموكراتيك در غياب عصر فرهمندى   40

سرمايه‌ى اجتماعى    43

درباره‌ى اين كتاب     50

تقويم دموكراسى :

 1. مشاركت سياسى 55

تعريف و تقسيم        55

 1. جامعه‌ى مدنى “نهادينه‌گى ساختار اجتماعى” 65

تعريف و تشكيل       65

لايه‌شكافى ساخت شكلى، نظرى اجتماعى             69

قدرت       70

نهادهاى اجتماعى و مدنى        73

ريخت‌شناخت و مولفه‌هاى حقوقى           78

نسبت‌هاى قانون در جامعه‌ى مدنى          81

از حقوق شهروندى تا حقوق بشر           85

اسباب برخى ناكامى‌هاى حقوق بشر        89

نسبت اقليت‌هاى قومى مذهبى با حقوق بشر           97

دوگانه‌گى در قضاوت سازمان جهانى حقوق بشر      101

 1. جامعه‌ى سياسى “نهادينه‌گى ساختار سياسى” 105

ساخت و سازها       105

مرزهاى جامعه‌ى مدنى و جامعه‌ى سياسى             107

احزاب سياسى اركان تشكيلاتى جامعه‌ى سياسى     109

تاوان فقدان احزاب سياسى       116

مفهوم تحزب            121

 1. چرخش چرخه‌ى قدرت سياسى “از مسير انتخابات” 127

اسطوره‌ى ماندلا        127

منشا حاكميت          129

انتخابات، شيوه‌ى مسالمت آميز كسب قدرت           133

برگزار كننده‌گان       137

انتخاب شونده‌گان      140

انتخاب كننده‌گان       141

كودتا، پادگفتمان انتخابات        146

 1. شايسته سالارى “تقسيم و توزيع قدرت سياسى بر مبناى شايسته‌گى” 153

معيار شايسته‌گى       153

نظام طبقاتى و موروثى كسب قدرت پادگفتمان شايسته سالارى             159

قيام برابرى‌طلبانه‌ى مزدك عليه نظام طبقاتى           164

روايت ]اساطيرى  تاريخى [منشاء جامعه‌ى طبقاتى ]قيام ضحاك؛ بودا و…[                168

جنبش‌هاى برابرى‌طلب در جست‌وجوى عدالت اجتماعى و شايسته سالارى         176

اسلام و ابرام بر عدالت و برابرى آزادى (نفى جامعه‌ى طبقاتى)             185

پيچيده‌گى‌هاى درونى برابرى‌طلبى           191

نيم‌نگاهى به شاخص‌هاى مشخص شايسته‌سالارى    198

روش‌مندى توزيع مشاغل         200

سازوكارهاى شايسته سالارى در چند كشور توسعه‌يافته         204

 1. دموكراسى و آزادى 209

درآمد       210

بازتوليد مفهوم دموكراسى         211

سير تطور دموكراسى در ايران    217

آسيب شناخت دموكراسى  مشروطه         224

دموكراسى سومرى     247

دموكراسى آتنى         253

دموكراسى مدرن       261

III. نقدى كوتاه به مدل “نيوليبرال يا راست جديد”    272

آزادى در بند دموكراسى          280

آزادى شهروندى، شريان دموكراسى         286

تحمل يا به رسميت شناختن حقوق اقليت؟   291

 1. تفكيك قوا 307

آسيب شناخت قدرت متمركز    307

تنازع قواى سه گانه وتحديد آزادى          318

قوه‌ى مجريه در مقابل قوه‌ى مقننه            320

قوه‌ى مجريه در برابر قوه‌ى قضاييه           324

مساله‌ى “موريس پاپون”؛ مناقشه‌ى حقوق و اخلاق   327

تعارض سياسى قوا مولد خشونت و بى‌ثباتى سياسى             330

 1. فرهنگ سياسى، سوخت بار ثبات ساختار توسعه‌ى سياسى 339

بازتوليد مفهومى و پديدار شناسى (فشرده) دو مقوله‌ى “فرهنگ” و “سياست”          343

فرهنگ سياسى؛ از بازتوليد مفاهيم بن‌ساختى تا بررسى دسته‌بندى‌هاى مشهور        368

تعريف فرهنگ سياسى           370

تقسيم‌بندى فرهنگ سياسى      374

فرهنگ سياسى، ثبات دموكراتيك           377

فرهنگ سياسى دموكراتيك؛ شفافيت قدرت سياسى   384

علنى‌ات و شفافيت قدرت         390

 1. مشروعيت نظام سياسى 395

در حاشيه‌ى سقوط يك دولت نامشروع     395

رضاشاه و صدام حسين، مانسته‌گى سقوط به سبب بحران مشروعيت و نارضايتى عمومى         398

رضايت شهروندان     404

ريخت شناخت جديد بحران مشروعيت در جامعه‌ى اطلاعاتى    407

مفهوم رضايت          413

«اقدامات فوق‌العاده»             419

نگاه وبر و هابرماس به مشروعيت           420

شايعه        425

 1. پيش‌بينى‌پذيرى نظام سياسى 429

الف. استراتژى امنيت ملى        432

امنيت از منظر توماس هابز       441

تاثير ژئوپليتيسم و انرژى و…. محورهاى اجماع ملى              488

نظام امنيتى در جهان آينده        499

 1. دموكراسى در دام جهانى شدن 511

زمانى كه جهان مجازى به اندازه‌ى يك دهكده آب مى‌رود!        518

تكنولوژى اطلاعات در خدمت سنديكاى جهانى قماربازان      522

زمانى براى بالا آمدن قدرت از دره‌ى “سيليكن”       527

پاى دولت‌ـملت در تله‌ى دموكراسى پسامدرن         538

دموكراسى سياسى اقتصادى در اسارت داووس        554

جهانى شدن؛ بحران هويت و ظهور جنبش‌هاى ملى‌گرا           566

تسريع حركت دموكراسى با سوخت اطلاعات و ارتباطات       584

جريان اول. باآفرينى دولت محلى             586

 1. چه بايد كرد؟ 599

ظرفيت دولت          599

اصلاح رفتارهاى فردى و گروهى          603

كودك و آموزش؛ محور توسعه     617

كتاب‌نامه    639

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فكر دموكراسى سياسى”