سهراب سپهری ( شعر زمان ما 3)

سهراب سپهری
محمد حقوقی

نحوه «آفرينش» و عدم «تنوع» در شعر سپهرى 11 ـ دوره‌هاى شعر سپهرى 14 ـ سير چگونگى بيان در دوره اول شعر سپهرى 15 ـ سير چگونگى بيان در دوره دوم شعر سپهرى 20 ـ سه نوع بيان شعر سپهرى 25 ـ تخيل زائد در شعر سپهرى 27 ـ شعر «حرفى» و نه «ساختارى» سپهرى 29 ـ تفاوت شعر نيما و سپهرى 30 ـ شعر سپهرى واجدِ «جوهر شعرى»، «بيان خاص» و «جهان‌بينى» 32 ـ شعر سپهرى فاقدِ اصل «ساخت» 34 ـ شعر سپهرى، شعرى مستعدّ «حذف» 35 ـ يكى از موارد تفاوت شعر شاملو و سپهرى 39 ـ «ادراك» واژه كليدىِ جهان‌بينى سپهرى 43 ـ «خدا»، ديگر واژه «بسامد»ى شعر سپهرى 44 ـ سپهرى، شاعر خردسال، نه عارف سالخورد 49 ـ تأثيرپذيريهاى سپهرى 49 ـ تفاوت نگاه سپهرى و فروغ

چنين كتاب‌هايى، ضمن اينكه موفق‌ترين شعرهاى هر شاعر را به عنوان متن دربر خواهد داشت، نيز شامل مقدمه‌اى خواهد بود كه بيش يا كم مسير خاص شاعر را از آغاز ايام شاعرى او تا به امروز نشان خواهد داد. و درست از همين‌جاست كه اين مجلدات با منتخبات و برگزيده‌هاى معمول و متداول تفاوت مى‌كند.

و شبی از شبها
مردی از من پرسید
تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟

 

135,000 تومان

ناموجود

جزئیات کتاب

وزن 310 گرم
ابعاد 21 × 14.5 سانتیمتر
پدیدآورندگان

سهراب سپهری, محمد حقوقی

نوع جلد

شومیز

شابک

978-964-6736-91-7

قطع

رقعی

تعداد صفحه

315

موضوع

بررسی شعر معاصر

تعداد مجلد

یک

وزن

310

گزیده ای از کتاب سهراب سپهری (شعر زمان ما 3)

زندگی خالی نیست
مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

در آغاز کتاب سهراب سپهری (شعر زمان ما 3) می خوانیم

يارى‌رسانان ما در اين كتاب علاوه بر آقاى محمد حقوقى؛ تايپ: خانم ندا طرفدار و آقاى محسن رنجكش، خط روى جلد: كار استاد اسرافيل شيرچى، طرح نقاشى زيباى روى جلد: كار هنرمندانه داريوش نخعى، زينگ روى جلد : ليتوگرافى جوهرى (آقاى امام‌بخش)، نظارت چاپ متن و روى جلد: خانم نگين ايرانبان، چاپ متن: آقاى جمشيد عامرى و با تشكر از ديگر دوستان يارى‌رسان.

            مؤسسه انتشارات نگاه

            1374

شعر زمان ما» نام عام كتاب‌هايى است كه انتشارات نگاه هرچند ماه يكبار، يكى از مجلدات آن را انتشار خواهد داد. با اين منظور كه خوانندگان و علاقمندان شعر اين زمان خاصه دانشجويان و شاعران جوان ـ بتوانند با فضاى راستين شعر اين روزگار، كه صور گوناگون آن، صرفآ در آثار چند شاعر پيشرفته امروز تجلى يافته است، آشنايى يابند.چنين كتاب‌هايى، ضمن اينكه موفق‌ترين شعرهاى هر شاعر را به عنوان متن دربر خواهد داشت، نيز شامل مقدمه‌اى خواهد بود كه بيش يا كم مسير خاص شاعر را از آغاز ايام شاعرى او تا به امروز نشان خواهد داد. و درست از همين‌جاست كه اين مجلدات با منتخبات و برگزيده‌هاى معمول و متداول تفاوت مى‌كند.اين مقدمه، همه مختصات و كيفيات شعر شاعر و همه جوانب كار او را دربر خواهد داشت: چگونگى سرايش، زبانِ وسيله و زبانِ شعر، محتوا، «ديد» و جهان‌بينى، تأثيرپذيرى و تأثيرگذارى، ساختمان خاص و فضاى ويژه و به طور كلى ضعف‌ها و قدرت‌هاى او را… و…بديهى است كتابى از اين دست، وقتى به نسبت كامل و جامع خواهد بود كه در عين حال، راه ورود به فضاى ويژه اشعار هر شاعر را ـ كه در حقيقت مربوط به زبان ويژه شعرى اوست ـ حتى‌الامكان نشان دهد. به عبارت ديگر، خوانندگان كليد فهم شعر هر شاعر را ـ با توجه به ساختمان خاص اشعار وى ـ به‌دست بياورند. و اين اصلى است كه با تفسير و تحليل شعرهاى هر شاعر، در آخر هر كتاب منظور شده است.

بنابر اين توضيحات، پيداست كه اين كتاب‌ها ـ چنانكه در اين كتاب مى‌بينيد ـ شامل سه بخش خواهد بود :

بخش نخست : مقدمه (شامل همه جوانب كار شاعر)

بخش دوم : متن (شامل موفق‌ترين اشعار شاعر)

بخش سوم : مؤخره (شامل تفسير و تحليل آثار مهم شاعر)

و اما اگر مجلد اول به شعر «احمد شاملو» اختصاص يافت به اين دليل بود كه اين مجلد پيش از مجلدات ديگر به آمادگى طبع رسيد. والا طبيعى است كه نخستين اين كتاب‌ها، بايد به «نيما» مخصوص مى‌شد و سپس به شاعران ديگر مى‌رسيد.و اما آنچه تذكار آن لازم به نظر مى‌رسد، اينست كه نويسنده اين مجلدات، ارزش كار هر شاعر را صرفآ در محدوده آثار همان شاعر بررسى كرده است و نه در مقايسه با فضاهاى شعر شاعران ديگر. به عبارت ديگر نظريات دقيق نويسنده راجع به مدارج مختلف شعر پيشرفته اين زمان در دايره نقد و سنجش، به معناى وسيع كلمه، در كتابى ديگر خواهد آمد. زيرا همچنان‌كه به اشاره رفت، اين مجلدات صرفآ به قصد نشان دادن حركت شاعران معروف، از آغاز گمنامى تا زمان اشتهار، و چگونگى دستيابى آنان به زبان شعرى خاص خويش، به قصد ارتباط هرچه بيشتر دانشجويان و شاعران جوان، نوشته شده است. و اين كارى است كه ناشر اميد بسيار دارد تا در مورد نويسندگان ايران نيز ـ عينآ و با همين طرح ـ به انجام برساند.

فصل اول (جوانب كار شاعر)

نحوه «آفرينش» و عدم «تنوع» در شعر سپهرى 11 ـ دوره‌هاى شعر سپهرى 14 ـ سير چگونگى بيان در دوره اول شعر سپهرى 15 ـ سير چگونگى بيان در دوره دوم شعر سپهرى 20 ـ سه نوع بيان شعر سپهرى 25 ـ تخيل زائد در شعر سپهرى 27 ـ شعر «حرفى» و نه «ساختارى» سپهرى 29 ـ تفاوت شعر نيما و سپهرى 30 ـ شعر سپهرى واجدِ «جوهر شعرى»، «بيان خاص» و «جهان‌بينى» 32 ـ شعر سپهرى فاقدِ اصل «ساخت» 34 ـ شعر سپهرى، شعرى مستعدّ «حذف» 35 ـ يكى از موارد تفاوت شعر شاملو و سپهرى 39 ـ «ادراك» واژه كليدىِ جهان‌بينى سپهرى 43 ـ «خدا»، ديگر واژه «بسامد»ى شعر سپهرى 44 ـ سپهرى، شاعر خردسال، نه عارف سالخورد 49 ـ تأثيرپذيريهاى سپهرى 49 ـ تفاوت نگاه سپهرى و فروغ  51

فصل دوم (شعرهاى برگزيده)

مرگ رنگ   55

توضيح             57

مرغ معمّا 59 ـ سپيده 61 ـ رو به غروب 63 ـ مرگ رنگ 65 ـ جان‌گرفته 67 ـ درّه خاموش 69 ـ دريا و مرد 71 ـ نقش 73 ـ سرگذشت 76 ـ با مرغ پنهان  79

زندگى خوابها              81

توضيح             83

يادبود 85 ـ گل كاشى 88 ـ لولوى شيشه‌ها 91 ـ لحظه گمشده 94 ـ باغى در صدا 97 ـ نيلوفر 100 ـ سفر  102

آوار آفتاب   105

توضيح             107

روزنه‌اى به رنگ 109 ـ شاسوسا 111 ـ سايبان آرامش مائيم 117 ـ آواى گياه 120 ـ ميوه تاريك 122 ـ نيايش 124 ـ نزديك آى 126 ـ خوابى در هياهو  128

شرق اندوه   131

توضيح             133

هلا 135 ـ نا 137 ـ پادمه 138 ـ چند 139 ـ شكپوى 141 ـ نه به سنگ  142 ـ شورم را 143 ـ هايى 145 ـ Bodhi 147 ـ تراو 148 ـ ويد 149 ـ و شكستم و دويدم و فتادم 150 ـ گزار  152

دو شعر بلند                  153

توضيح             155

صداى پاى آب            159

مسافر           183

حجم سبز     205

توضيح             207

ساده رنگ 209 ـ روشنى، من، گل، آب 211 ـ آب 213 ـ در گلستانه 215 ـ جنبش واژه زيست 218 ـ نداى آغاز 220 ـ به باغ همسفران 223 ـ و پيامى در راه 227 ـ دوست 230 ـ واحه‌اى در لحظه 233 ـ پشت درياها 235 ـ پرهاى زمزمه 238 ـ پيغام ماهى‌ها 240 ـ غربت 242 ـ نشانى  244

ما هيچ، ما نگاه              247

توضيح             249

وقت لطيف شن 251 ـ متن قديم شب 253 ـ تنهاى منظره 257 ـ تا انتها حضور 259 ـ سمت خيال دوست 261 ـ نزديك دورها  263

فصل آخر (گزيده مقالات)

مقدمه              267

گزيده مقالات               269

مؤخره             311

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سهراب سپهری ( شعر زمان ما 3)”