جریان چهارم؛ مروری بر آثار نویسندگان نسل چهارم

155,000 تومان


کاوه فولادی نسب| محمود قلی پور|مریم کهنسال نودهی

لازم به ذکر است که از میان داستان‌های نام برده شده در این کتاب می‌توان به «من دنبال قصه‌های عامه‌پسند نیستم»، «نخ‌های سرنوشت»، «داستانم باید با صدای خودم به گوش برسد»، «با  احساس یک تبعیدی»، «در رمان بعدی‌ام حتماً مردها هم حرف خواهند زد»، «یک باغ پاییزی» و «تلاش می‌کنم داستان را به شیوه دلخواه هم بنویسم» اشاره کرد.

«جریان چهارم» اثری است که به گفتگو وبررسی کارنامه‌ی ادبی نویسندگانی پرداخته که مشهور  به نسل چهارم ادبی ایران هستند، ناتاشا امیری، فرشته توانگر، سپیده شاملو، محمدحسن شهسواری، یوسف علیخانی، محسن فرجی، مهسا محب علی وحسن محمودی که مجموعه  آثارشان بعد از سال هفتاد وشش،  وارد بازار نشر شد.
      گردآورندگان که خود دغدغه‌ی کار ادبی دارند کوشیده اند تصویری نسبتا روشن از وضعیت ادبی ایران را از زبان این نویسندگان ترسیم کنند.

توضیحات

گزیده ای از کتاب جریان چهارم؛ مروری بر آثار نویسندگان نسل چهارم

«جریان چهارم» اثری است که به گفتگو وبررسی کارنامه‌ی ادبی نویسندگانی پرداخته که مشهور به نسل چهارم ادبی ایران هستند،

در آغاز کتاب جریان چهارم؛ مروری بر آثار نویسندگان نسل چهارم، می خوانیم

فهرست

مقدمه 5

گفتگو با ناتاشا امیری و نگاهی به آثار داستانی او. 11

من دنبال قصه‌های عامه‌پسند نیستم. 13

نخ‌های سرنوشت.. 29

گفتگو با فرشته توانگر و نگاهی به آثار داستانی او. 43

داستانم باید با صدای خودم به گوش برسد. 45

با احساس یک تبعیدی.. 61

گفتگو با سپیده شاملو و نگاهی به آثار داستانی او. 75

در رمان بعدی‌ام حتماً مردها هم حرف خواهند زد 77

یک باغ پاییزی.. 93

گفتگو با محمدحسن شهسواری و نگاهی به آثار داستانی او. 107

تلاش می‌کنم داستان را به شیوة دلخواهم بنویسم. 109

یک توضیح فلسفی. 125

گفتگو با یوسف علیخانی و نگاهی به آثار داستانی او. 142

در داستان‌هایم به آدم‌ها اهمیت می‌دهم. 141

سیمرغ میلَکی‌ها 157

گفتگو با محسن فرجی و نگاهی به آثار داستانی او. 176

هیچ‌وقت نخواسته‌ام ادای آدم‌های باتجربه را دربیاورم 173

تنهاییِ یک دوندة استقامت.. 189

گفتگو با مهسا محب‌علی و نگاهی به آثار داستانی او. 208

ترجیح می‌دهم فرزند زمان خودم باشم. 205

نت‌های ملال‌آور و ویران‌کنندة یک سونات.. 225

گفتگو با حسن محمودی و نگاهی به آثار داستانی او. 244

داستان‌های زیادی برای نوشتن دارم 241

یک عمر کوتاهمان کردند. 257

مقدمه

انتخابات ریاست‌جمهوری سال هفتادوشش با تغییر گفتمان غالب سیاسی جامعة ایرانی مبدأ تحولات و تغییرات زیادی در ساختارها و نهادهای این جامعه شد که ادبیات داستانی نیز از آن‌ها بی‌بهره و بی‌تأثیر نماند. فضای بازی که در نتیجة انتخابات دوم خرداد در ایران به وجود آمد، بلافاصله راه خود را به مطبوعات و فضای نشر گشود. از سوی دیگر در نتیجة باز شدن فضا و ارتباط بیشتر با جامعة بین‌الملل، فناوری و گردش اطلاعات نیز وارد دوران جدیدی شد، که ایجاد وبلاگ‌ها از مهم‌ترین نتایج این تحول تازه‌آمده برای ادبیات داستانی معاصر ایران بود. مجموعة این تغییرات -به‌خصوص تلاش برای عملی و اجرایی شدن ایدة جامعة مدنی توسط محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت- دریچه‌های جدیدی را برای ادبیات داستانی ایران باز کرد و خیلی از نویسنده‌های تازه‌کار را وارد این عرصه کرد که امروز بعد از گذشت شانزده سال، بعضی‌شان دیگر به نویسنده‌های جاافتاده و تثبیت‌شدة ایرانی بدل شده‌اند. تکثرگرایی و احترام به عقاید مختلف که در آن زمان گفتمان غالب فضای سیاسی و اجتماعی جامعة ایرانی بود، در هنر و ادبیات نیز نمود پیدا کرد و نتیجه پیداییِ جریان‌های مختلف ادبی‌ای بود که هرکدام به سبک و شیوة خود در پی رونق بخشیدن به ادبیات داستانی ایران و گشودن دریچه‌های تازه‌ای برای آن بودند. نمونة بارز تلاش‌هایی از این دست را می‌توان در مقاله‌ها و آثار داستانی نظریه‌پردازها، نویسنده‌ها و مترجم‌هایی مشاهده کرد که ادبیات جریان پست‌مدرن را در ایران نمایندگی می‌کردند. مطبوعات نیز نقش مهمی در این روند داشتند. روزنامه‌هایی که پس از دوم خرداد به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی در ایران با رویکردی پیشروانه متولد شده بودند، پس از سال‌ها صفحه‌های ادبیات را احیا کردند و تبدیل شدند به پلی برای ارتباط میان پدیدآورندگان و مخاطبان ادبیات داستانی.

از نظر محتوایی نیز ادبیات ایران که در سال‌های سخت دهه‌های شصت و هفتاد هنوز وام‌دار ادبیات چپ‌گرا و بیشتر درگیر مکتب واقع‌گرایی اجتماعی بود، در سال‌های بعد از دوم خرداد، به‌تدریج سفری به درون را که پیش‌تر جسته و گریخته تجربه کرده بود، با شدت و حدت بیشتری پیگیری کرد. به‌خصوص نویسنده‌های نوآمده، بیشتر و پیش‌تر از آن‌که در پی حل معضلات اجتماعی و مبارزه با سرمایه‌داری و دفاع از طبقه‌های محروم جامعه باشند، به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سؤال‌های ذهنی / درونی / شخصی‌شان بودند و ادبیات داستانی ایران را هرچه بیشتر و بیشتر به سمت شخصی‌نویسی و دور شدن از ایدئولوژی راندند؛ موضوعی که بعدها در دهة هشتاد تبدیل شد به پاشنة آشیل ادبیات داستانی ایران، و مجموعه‌ای از آثار اغلب فرم‌گرا و تهی از اندیشة مدون را به وجود آورد که گاه آن‌قدر شخصی می‌شدند که جز خود نویسنده هیچ‌کس دیگری نمی‌توانست با آن‌ها ارتباط برقرار کند.

هرچه باشد -با همة نقاط قوت و ضعفش- پس از دوم خرداد 76 موج جدیدی در ادبیات داستانی به وجود آمد که عصر تازه‌ای را برای داستان ایرانی رقم زد و نسل جدیدی از نویسندگان ایرانی را شکل داد. اگر انقلاب مشروطه، کودتای مرداد سی‌ودو و انقلاب بهمن پنجاه‌وهفت و تأثیرات اجتماعی / فرهنگی آن‌ها را مبنای تاریخی شکل گرفتن نسل‌هایی از نویسندگان ایرانی بدانیم که برای هرکدام‌شان می‌شود خصلت‌هایی بارز را در فرم و محتوا برشمرد، دوم خرداد هفتادوشش را می‌توان مبدأ تاریخی شکل گرفتن نسل چهارم داستان‌نویسان مدرن ایرانی دانست؛ نسلی که علی‌رغم تنوع دیدگاه‌ها و نگرش‌ها، خصلت‌هایی مشترک را می‌توان در میان آثار نویسندگانش ردیابی کرد.

ادبیات داستانی نسل چهارم هنوز چنان که باید و شاید مورد بررسی، مداقه و تحلیل قرار نگرفته است؛ چه به صورت فردی و چه به صورت نسلی. این پژوهش تلاشی است در این جهت؛ ناگفته پیداست که این نخستین گام است و هنوز باید کار بیشتری در این زمینه انجام داد. پژوهشگران امیدوارند که با حمایت نشر نگاه بتوانند این مسیر پژوهشی را ادامه داده و این گام اولیه را با مجلدهای بعدی این مجموعه که دربرگیرندة گفت‌وگوهایی با سایر نویسندگان این نسل و بررسی مجموعة آثار آنان است، پیگری کنند.

آن‌چه پیش روی خوانندگان است، نتیجة تلاشی است که از فروردین هشتادوشش آغاز شد. در ابتدا فهرستی از نویسندگانی که پس از خرداد هفتادوشش اولین کتاب خود را منتشر کرده بودند و فعالیت ادبی مستمر داشتند، تهیه شد. فقدان فهرست یا بانک اطلاعاتی‌ای در این زمینه باعث شد این مرحله بسیار بیشتر از آن‌چه پژوهشگران در ذهن داشتند، به طول بینجامد. در ادامه از هر نویسنده‌ای یکی از کتاب‌هایش -که منابع موجود آن را به‌عنوان بهترین اثر او معرفی کرده بودند- مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در نهایت فهرستی از 30 نویسنده تهیه شد. پس از بررسی تمام آثار چاپ‌شدة این نویسندگان، ده نفر برای جلد اول انتخاب شدند که در نهایت دو نفر از این نویسندگان پیش از چاپ کتاب درخواست کردند که مصاحبه‌های‌شان از کتاب حذف شود. این مصاحبه‌ها و فایل‌های صوتی‌شان البته می‌ماند برای تاریخ و شاید سال‌ها بعد، به فراخور حال منتشر شود و مورد بازخوانی قرار بگیرد. این مجموعه در فروردین نودودو پس از بررسی و بازبینی متن مصاحبه‌ها توسط نویسندگان تحویل نشر نگاه شد.

امید است که این پژوهش بتواند گامی باشد برای بررسی‌های عمیق‌تر و دقیق‌تر و پیشرفت ادبیات داستانی ایران معاصر.

کاوه فولادی‌نسب، محمود قلی‌پور، مریم کهنسال‌نودهی

فروردین 1392

جزئیات کتاب

وزن 650 گرم
ابعاد 21 × 14 سانتیمتر
وزن

650

پدیدآورندگان

کاوه فولادی نسب, محمود قلی پور, مریم کهنسال نودهی

نوع جلد

شومیز

SKU

94475

نوبت چاپ

دوم

شابک

978-964-351-957-5

قطع

رقعی

تعداد صفحه

275

سال چاپ

1395

موضوع

داستان فارسی, نقد و بررسی

تعداد مجلد

یک

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جریان چهارم؛ مروری بر آثار نویسندگان نسل چهارم”