جدایی گفت و گو

محمد حسین مدل

شاید نمی­داند کسی این شعرها از نسلِ گذشته به نسلِ من آمده­ اند، یا نسلِ من را به گذشته­ ای در آینده برگشت می­ دهند، شعرهایی که انگار پس از طیِ آب­های شب و فصولِ ثانیه­ها، از شانه ­های شاعر (که بارِ عمری بی‌گمان بر آن گذشته است) زبان گشوده به جهانِ درون ورود کرده­اند: شعرهایی که در ارتباطِ مستقیم با درکِ خاصِ شاعر از جهان و پیرامون، مرزِ «بیرون» و «درون» را در خود کشیده و تبدیل به مدلی دیگر از گفتنِ جهان شده­اند! جهانی بر جهانی دیگر که در سکوتی نقره­ای به جامه­ی خلق درآمده­اند…

3,000 تومان

جزئیات کتاب

وزن 250 گرم
ابعاد 21 × 14 سانتیمتر
پدیدآورندگان

محمد حسین مدل

نوع جلد

شومیز

SKU

94202

نوبت چاپ

یکم

شابک

978-964-351-654-3

قطع

رقعی

تعداد صفحه

152

سال چاپ

1389

موضوع

شعر معاصر

تعداد مجلد

یک

وزن

250

گزیده از کتاب جدایی گفت و گو

بر آسمان، گلی که تویی تنهاست / نگاه کن! به شکل فروتن اشیا و پروانه ای که رنگ انهدام دارد / نگاه کن! به برج کهنه ی دل / تنهایی ات پرنده ای ست که بال نمی گشاید.

در آغاز کتاب جدایی گفت و گو می خوانیم

فهرست

جدائيِ گفتگو در گريز از متن …………………………………………………………………….. 5
شعرهايي از «لحظه‌هاي بي‌وقت» …………………………………………………… 11
1 او آنجا بود ……………………………………………………………………………….. 13
2 بر آسمان ………………………………………………………………………………… 14
3 چهره در چهره‌ات ……………………………………………………………………… 15
4 از بلنديِ استقبال افتادم ……………………………………………………………… 16
5 از حنجره‌ام ……………………………………………………………………………… 17
6 وادار به تو مي‌شوم ……………………………………………………………………. 18
7 اما سكوت را …………………………………………………………………………….. 19
8 و انديشه …………………………………………………………………………………..20
9 اي سادگيِ گفتن! ………………………………………………………………………. 21
10 از دل ………………………………………………………………………………………22
11 تا در تلاطم گيسوت …………………………………………………………………… 23
12 شب از پلّه‌ي شب ……………………………………………………………………… 24
13 تا چشم‌هاي تو …………………………………………………………………………. 25
14 تو از سخاوتِ گرم بلوغِ تابستان …………………………………………………… 26
15 در تو گريه مي‌كنم ……………………………………………………………………… 27
16 كبوتري خسته ………………………………………………………………………….. 28
17 من كه نوري تپنده در تپش‌هايم …………………………………………………… 29
18 و چشم حرف ……………………………………………………………………………. 31
19 جزئي از تو ………………………………………………………………………………..32
20 و دلشوره است …………………………………………………………………………. 33
21 و بوي تو در هواي دلم بود …………………………………………………………… 35
22 هزار بار …………………………………………………………………………………… 36
23 خلوتِ با تو ………………………………………………………………………………. 37
24 و در كدام لحظه ……………………………………………………………………….. 38
25 و رسمِ تو ………………………………………………………………………………….39
26 تا پلي بسازم ……………………………………………………………………………. 40
27 حرف‌هاي با تو ………………………………………………………………………….. 41
28 ملكوت آنجا ……………………………………………………………………………… 42
29 وقتي كه اسرارش ……………………………………………………………………….44
30 وقتي پوستم در آزمايش مرگ ………………………………………………………. 45
31 بانگي نفس‌گير …………………………………………………………………………. 46
32 از پلّه‌هاي تماشاي تو مي‌آيم ………………………………………………………… 47

شعرهايي از «افشاي بيداري» ……………………………………………………….. 49
1 بيعت ……………………………………………………………………………………… 51
2 بر حجم جهان تكيه مي‌دهم و ………………………………………………………. 52
3 به نامِ تو ماندم …………………………………………………………………………. 53
4 افق ………………………………………………………………………………………… 54
5 در دست‌هاي تو ………………………………………………………………………… 55
6 دستِ بدرقه …………………………………………………………………………….. 56
7 حالا كه نمي‌نشينند ……………………………………………………………………. 57
8 تمامِ وقتِ جهان …………………………………………………………………………58
9 تا رعشه ………………………………………………………………………………….. 59
10 در وقتِ شروع جانم ………………………………………………………………….. 60
11 وقتي در راهت ………………………………………………………………………….. 61
12 و رسم آخر اين است: ………………………………………………………………… 62
13 و شروع رفتنم …………………………………………………………………………… 63
14 نفس كه مي‌كشم ………………………………………………………………………. 64
15 چنانكه هستي و پيدايي ………………………………………………………………. 65
16 تا جورِ ديگر ……………………………………………………………………………… 66
17 وقتي گشت‌هاي من …………………………………………………………………… 67
18 سمتي از هوشم ………………………………………………………………………… 68
19 جستجوي تو را …………………………………………………………………………..69
20 من نگاه كردنِ ديگر را ……………………………………………………………….. 70
21 متن ……………………………………………………………………………………….. 71
22 مدام از تواَم …………………………………………………………………………….. 72
23 بر آستانه‌ي شروع تو …………………………………………………………………. 73
24 مرگ تعيين وقت است؟! ………………………………………………………………74
25 وقتي نيست ……………………………………………………………………………….75
26 و بوي حرف ……………………………………………………………………………… 76
27 وقتي زمزمه مي‌شوم ………………………………………………………………….. 77
28 تا بيدارِ تو باشم ………………………………………………………………………… 78
29 فريادهاي بي‌سمت ………………………………………………………………………79
30 در خوابهاي به عنوانِ وظيفه ………………………………………………………… 80
31 و معنيِ لبخندت ………………………………………………………………………… 81
32 تصميم من ………………………………………………………………………………. 82
33 تا صريح شوم ………………………………………………………………………….. 83
34 من معنيِ اصالت خود را ………………………………………………………………. 84
35 و لبخندت ………………………………………………………………………………… 85
36 چيزي ازلي ………………………………………………………………………………. 86
37 حرف‌هاي تو ……………………………………………………………………………. 87
38 تماشا را نثار وقت كن و ………………………………………………………………..88
39 از سمتِ خاطره …………………………………………………………………………. 89
40 تنهايي‌ام …………………………………………………………………………………. 90
41 اي واي! ………………………………………………………………………………….. 91
42 اينك تمامِ فراموشي ……………………………………………………………………92
43 چند لحظه آفتاب ……………………………………………………………………….. 93
44 و ذكرِ فكرِ من …………………………………………………………………………… 94
45 در گامِ انتظار ……………………………………………………………………………. 95

شعرهايي از «كنارِ جدائي» ……………………………………………………………. 97
1 نوشت سرنوشت ……………………………………………………………………… 99
2 خنجري در مشت‌ام …………………………………………………………………. 100
3 من آن روش‌ام ……………………………………………………………………….. 101
4 از حرف‌هايت چهره‌اي مي‌سازم ………………………………………………….. 102
5 پشيمانم از آن همه صبر ……………………………………………………………. 103
6 با لبخندي از تو ………………………………………………………………………. 104
7 تا طعمِ نگاه تو باشد ………………………………………………………………… 105
8 با حرف‌هاي بر لبانِ تو ……………………………………………………………… 106
9 سال‌هاي پيش از اينِ تو …………………………………………………………… 108
10 پس خواب ……………………………………………………………………………..110
11 اينجا و آنجا ……………………………………………………………………………. 111
12 به جستجوي كسي بودم …………………………………………………………… 112
13 مي‌رود بالا پرده ………………………………………………………………………. 114
14 بيدادِ اين‌همه حرف از من ………………………………………………………….. 115
15 و نام‌ها …………………………………………………………………………………. 116
16 وقتي كه مي‌آيم از ميهمانيِ دنيا ………………………………………………….. 117
17 حرف‌هاي تو …………………………………………………………………………… 118
18 اي سلسله‌ي رفتن! ………………………………………………………………….. 120
19 آغاز وقت روزي است ………………………………………………………………..121
20 از حرفي كهنه و بي‌جان ……………………………………………………………. 122
21 تا اداي مرگ را ……………………………………………………………………….. 123
22 تا صبح از طنينِ تو بر پاست ……………………………………………………… 124
23 هر چه نمي‌خواهي را ………………………………………………………………… 125
24 بارانِ بوي اوست ……………………………………………………………………. 126
25 آدمِ امروز ………………………………………………………………………………..127
26 حرف‌هاي ديوانه‌ها جدّي است ……………………………………………………. 128
27 و چشمِ باز …………………………………………………………………………….. 129
28 فرازِ حرفي …………………………………………………………………………….. 130
29 رؤياي من ……………………………………………………………………………….131
30 رها مي‌شوم در ذهن ………………………………………………………………… 132
31 خواب ديدنِ خواب در بيداري …………………………………………………….. 133
32 آشفته از فكرهاي خودم ……………………………………………………………. 134
33 عاقبت ………………………………………………………………………………….. 135
34 و پلي بسازم بايد …………………………………………………………………….. 136
35 چنان‌ام خيره ………………………………………………………………………….. 137
36 آبروي جاه ……………………………………………………………………………… 138
37 خاموش كه مي‌گذرم از اين‌همه آه ………………………………………………. 139
38 با زنگوله‌اي در گوش …………………………………………………………………140
39 حرفي بزن …………………………………………………………………………….. 141
40 آواره در كوچه‌هاي جهان‌ام و ……………………………………………………… 143
41 در سينه‌ي وقت ………………………………………………………………………. 145
42 براي يك لحظه ديدن‌ات …………………………………………………………….146
43 تا اين‌همه گور ………………………………………………………………………… 147
44 در شعرم ………………………………………………………………………………. 148
45 تمامِ صبر كه مي‌نشيند در يك لبخند …………………………………………… 149

«و جنون را در خود
سرحدِ خود دیدم»
محمدحسین مُدل

جدائیِ گفتگو در گریز از متن

پیش نوشتی بر گزینه¬ی شعرها
شاید نمی¬داند کسی این شعرها از نسلِ گذشته به نسلِ من آمده¬اند، یا نسلِ من را به گذشته¬ای در آینده برگشت می¬دهند، شعرهایی که انگار پس از طیِ آب¬های شب و فصولِ ثانیه¬ها، از شانه¬های شاعر (که بارِ عمری بی‌گمان بر آن گذشته است) زبان گشوده به جهانِ درون ورود کرده¬اند: شعرهایی که در ارتباطِ مستقیم با درکِ خاصِ شاعر از جهان و پیرامون، مرزِ «بیرون» و «درون» را در خود کشیده و تبدیل به مدلی دیگر از گفتنِ جهان شده¬اند! جهانی بر جهانی دیگر که در سکوتی نقره¬ای به جامه¬ی خلق درآمده¬اند…
احسان مُهتدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جدایی گفت و گو”