تاریخ سرزمین ایران (25 قرن تاریخ )

عباس پرویز

تاریخ ایران با شکوه ما، بدان اندازه خواندنی و پندآموز نسل امروزین است که ز هر زبان که بشنوی و یا بخوانی اش، نامکرر جلوه می کند. اثری که پیش روی خواننده ی جسنجوگر است روایت تاریخ سرزمین ایران از دوران باستان تا امروز را دربر می گیرد و حاصل تتبع عباس پرویز تاریخ نگار ارجمندی است که پیش از این در سه مجلد منتشر شده بود و انتشارات نگاه افتخار دارد که این مجموعه ی سه جلدی را در یک مجلد و با ویرایشی نو ارمغان عاشقانِ تاریخ و فرهنگ این سرزمین می کند…

625,000 تومان

جزئیات کتاب

وزن 1600 گرم
ابعاد 24 × 17 سانتیمتر
پدیدآورندگان

عباس پرویز

نوع جلد

گالینگور

SKU

94775

نوبت چاپ

دوم

شابک

978-964-351-658-1

قطع

وزیری

تعداد صفحه

968

موضوع

تاریخ

تعداد مجلد

یک

وزن

1490

  گزیده ای از کتاب تاریخ سرزمین ایران

 تاریخ ایران با شکوه ما، بدان اندازه خواندنی و پندآموز نسل امروزین است که ز هر زبان که بشنوی و یا بخوانی اش، نامکرر جلوه می کند.

در آغاز کتاب تاریخ سرزمین ایران می خوانیم

جلد اول

 

باب نخست : تاريخ كهن ايران تا پيدايش اسلام.

فصل اول : فلات ايران و تمدن ماقبل تاريخ آن.   21

وضع طبيعى فلات ايران، تمدن ماقبل تاريخ ايران، نخستين مهاجرت هند و اروپاييان، دومين مهاجرت هند و اروپاييان.

فصل دوم : دولت ماد.          35

وضع ارضى فلات ايران و ايجاد وحدت ماد، ديااكو، فرورتيش، سياكزار، تمدن مادها.

فصل سوم : هخامنشيان.       47

مقدمه، كوروش كبير، تصرف ليدى، تصرف شهرهاى يونانى آسياى صغير، توجه كوروش به مشرق ايران، تسخير بابل، عاقبت كار كوروش، كوروش در برابر تاريخ، كمبوجيه (كامبيز)، لشكركشى به مصر، واقعه بردياى غاصب، داريوش كبير، دفع شورشيان داخلى، تشكيلات داريوش، تشكيلات داخلى داريوش، لشكركشى به سرزمين سكاها، لشكركشى به يونان، وضع مصر در زمان داريوش، خشايارشا، رفع شورش مصر و بابل، لشكركشى به يونان، اردشير اول، داريوش دوم، اردشير دوم، اردشير سوم، داريوش سوم، اسكندر و حمله او به ايران، نظر اجمالى، فيليپ، اسكندر، جنگ گرانيكوس، جنگ ايسوس، جنگ گوگامل.

فصل چهارم : تمدن هخامنشى.            106

تشكيلات مملكتى، شاه و دربار، طبقات مردم، ماليه، داورى، سپاه، كشاورزى، صنعت، تجارت، مذهب، زردشت، اوستا، اصول دين زردشت، اخلاق و آداب، خط و زبان، آثار هخامنشيان.

فصل پنجم : اشكانيان           116

ايران در دوران تسلط يونانيان، تشكيل سلسله اشكانى، اشك اول يا ارشك، اشك دوم تيرداد اول، اشك سوم اردوان اول، اشك چهارم فرى پاپيت، اشك پنجم فرهاد اول، اشك ششم مهرداد اول، اشك هفتم فرهاد دوم، اشك هشتم اردوان دوم، اشك نهم مهرداد كبير، اشك دهم ساناتروك، اشك يازدهم فرهاد سوم، اشك دوازدهم مهرداد سوم، اشك سيزدهم ارد اول؛ مناسبات ايران و روم و جنگ حران، اشك چهاردهم فرهاد چهارم، جنگ اول ايران و روم در زمان فرهاد چهارم، جنگ دوم ايران و روم، حوادث ديگر اين زمان اشك پانزدهم فرهاد پنجم، اشك شانزدهم ارد دوم، اشك هفدهم وانان، اشك هيجدهم اردوان سوم، اشك نوزدهم و بيستم و بيست و يكم، اشك بيست و دوم بلاش اول، اشك بيست و سوم خسرو، اشك بيست و چهارم و بيست و پنجم بلاش دوم و سوم، اشك بيست و ششم بلاش چهارم؛ اشك بيست و هفتم و بيست و هشتم بلاش پنجم و اردوان پنجم.

فصل ششم : تمدن اشكانيان.   142

حدود ايران، پايتخت‌ها، طرز حكومت، سپاه، مذهب، اخلاق و مراسم و عادات، زبان و خط، آثار اشكانيان.

فصل هفتم : سلسله ساسانيان             148

اردشير اول، شاپور اول، نخستين جنگ با روم، دومين جنگ با روم، هرمزد اول، بهرام اول، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسى، هرمز دوم، آذر نرسى، شاپور دوم، جنگ‌هاى ايران و روم، دوره اول جنگ ايران و روم، سركوب هونها (هياطله)، دوره دوم جنگ ايران و روم، اردشير دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، يزدگرد اول، بهرام پنجم، رفع فتنه هونها، اختلاف ايران و روم، يزدگرد دوم، هرمز سوم، فيروز اول، بلاش، قباد اول؛ ظهور مزدك، جنگ‌هاى قباد با روم شرقى، جنگ دوم قباد با روم شرقى، پادشاهى خسرو انوشيروان، جنگ‌هاى ايران و روم، جنگ با هپتال‌ها، فتح يمن، روابط انوشيروان با خاقان ترك، آخرين جنگ انوشيروان با روم، خدمات و آثار انوشيروان، هرمز چهارم، خسروپرويز، روابط ايران و روم، قباد دوم، اردشير سوم؛ ضعف دولت ساسانيان و يزدگرد سوم.

فصل هشتم : تمدن ساسانيان   183

طبقات مردم، تقسيمات كشورى، وضع سپاه، ماليه، صنعت و تجارت، مذهب، مذهب مانى، آيين مزدك، علوم و ادبيات، علم طب، آثار ساسانيان.

فصل نهم : آغاز دست‌اندازى مسلمين به متصرفات ايران.   191

علل عمده اين تجاوز، جنگ زنجير، جنگ مذار، جنگ ولجه، جنگ اليس، فتح حيره، فتح انبار، تصرف عين‌التمر.

فصل دهم : جنگ‌هاى مسلمانان با ايران در زمان عمر.      199

مقدمه، جنگ نمارق، محاربه كسكر، جنگ پل، محاربه بويب، جنگ قادسيه، فتح مداين، جنگ جلولا، فتح نهاوند، عاقبت كار يزدگرد.

باب دوم : اسلام و قيام ايرانيان

قسمت اول : اسلام.

فصل اول : عرب قبل از اسلام.           221

وضع طبيعى عربستان، ساكنين قديم عربستان، اصل و نسب اعراب، ملوك معتبر عرب، ابرهة بن الصباح، يكسوم و مسروق پسران ابرهه، لشكركشى سيف بن ذى‌يزن به يمن، تصرف يمن به دست ايرانيان.

فصل دوم : سيرت حضرت رسول اكرم.             234

اصل و نسب حضرت: عبدالمطلب، عبداللّه‌بن عبدالمطلب، تولد حضرت، دوران كودكى حضرت، ازدواج حضرت با خديجه، وحى و مقدمات بعثت، بعثت حضرت رسول اكرم، دعوت مردم به اسلام، مخالفت قريش و آزار حضرت، مهاجرت به حبشه، عزيمت حضرت به شعب ابوطالب، فوت ابوطالب و عزيمت حضرت از بطحا به مكه، اسلام آوردن انصار، هجرت حضرت رسول به مدينه، غزوه بدر، غزوه احد، غزوه مريسيع، غزوه خندق، غزوه بنى قريظه، غزوه خيبر، فتح مكه، غزوه حنين، غزوه طايف، حجة‌الوداع و رحلت حضرت رسول اكرم.

فصل سوم : خلفاى اسلام.    250

خلفاى راشدين :

ابوبكر، عمر، عثمان، حضرت على‌بن ابيطالب (ع)؛ جنگ جمل، جنگ صفين، جنگ نهروان؛ ائمه‌اطهار، امام حسن(ع)، امام حسين(ع)، امام زين‌العابدين(ع)، امام محمدباقر(ع)،

امام جعفر صادق (ع)، امام موسى (ع)، امام رضا (ع)، امام محمدبن على‌بن موسى‌الرضا (ع)، امام على‌بن محمد (ع)، امام حسين‌بن على (ع)، امام قائم (ع).

فصل چهارم : امويان.          254

خلافت معاويه، خلافت يزيد، خلافت معاوية‌بن يزيد، خلافت مروان، خلافت عبدالملك، خلافت وليد، خلافت سليمان، خلافت عمربن عبدالعزيز، خلافت يزيدبن عبدالملك، خلافت هشام، خلافت وليدبن يزيد، خلافت يزيدبن وليد، خلافت ابراهيم بن وليد، خلافت مروان‌بن محمد.

فصل پنجم : عباسيان.          259

السفاح، المنصور، المهدى، الهادى، الرشيد، الامين، المأمون، المعتصم، الواثق، المتوكل، المنتصر، المستعين، المعتز، المهتدى، المعتمد، المعتضد، المكتفى، المقتدر، القاهر، الراضى، المتقى، المستكفى، المطيع، الطايع، القادر، القائم، المقتدى، المستظهر، المسترشد، الراشد، المقتفى، المستنجد، المستضى، الناصر، الظاهر، المستنصر، المستعصم.

قسمت دوم : قيام ايرانيان.

فصل اول : نفوذ ايرانيان در دستگاه خلافت و نهضت‌هاى آنان در احياء استقلال ايران    271

شعوبيه، خوارج.

فصل دوم : ابومسلم صاحب الدعوه     280

آغاز كار وى، نهضت ابومسلم، تفصيل حج ابومسلم، دفع عبداللّه‌بن على به دست ابومسلم، قتل ابومسلم توسط ابوجعفر.

فصل سوم : عبداللّه‌بن مقفع.              286

فصل چهارم : برامكه           290

فرزندان يحيى، تغيير رفتار هارون نسبت به برامكه.

فصل پنجم : قيام سندباد و راونديه و به‌آفريد و اسحق ترك و استاذسيس.        297

نهضت راونديه، به‌آفريد، اسحق ترك، استاذسيس.

فصل ششم : المقنع              302

فصل هفتم : قيام بابك خرمدين و مازيار و افشين              308

جلد دوم

 

باب اول : از طاهريان تا حمله مغول.

فصل اول : طاهريان            321

اختلاف امين و مأمون، محاربه على‌بن عيسى و طاهر، فتح بغداد توسط طاهر و كشته شدن امين، عاقبت كار طاهر، طلحة‌بن طاهر، عبداللّه‌بن طاهر، طاهربن عبداللّه، محمدبن طاهر، اهميت و خصايص طاهريان.

فصل دوم : صفاريان            341

يعقوب ليث، محاربه يعقوب با معتمد خليفه، عمروليث، محاربه عمرو ليث با اسمعيل سامانى، بازماندگان صفاريان، خلف‌بن‌احمد، كشمكش خلف با سبكتكين و محمود غزنوى.

فصل سوم : سامانيان           349

ابتداى كار آنان، اسمعيل‌بن احمد، احمدبن اسماعيل، نصربن احمد، نوح‌بن نصر، عبدالملك‌بن نوح، منصوربن نوح، نوح‌بن منصور، منصوربن نوح، عبدالملك‌بن نوح.

فصل چهارم : ديالمه            366

آل زيار، مردآويج‌بن زيار، وشمگيربن زيار، قابوس‌بن وشمگير، منوچهربن قابوس، امراى ديگر اين خاندان، آل بويه، ركن‌الدوله حسن، معزالدوله احمد، عضدالدوله، اخلاق و كشوردارى عضدالدوله، بازماندگان اين خاندان، سياست داخلى ديالمه.

فصل پنجم : غزنويان           386

اصل و نسبت اين خاندان، امير سبكتكين، سلطان محمود غزنوى، فتنه ابوابراهيم سامانى، حملات محمود به هندوستان، فتح خوارزم، ملاقات محمود با قدرخان، فتح سومنات، جنگ با تركان سلجوقى، فتح رى، سلطان محمد، سلطان مسعود، تعرض تركان سلجوقى به متصرفات غزنويان، مودودبن مسعود، على‌بن مسعود و محمدبن مودود، عبدالرشيدبن محمود، سلطنت طغرل غاصب، فرخزادبن مسعود، ابراهيم‌بن مسعود، مسعودبن ابراهيم، ارسلان‌بن مسعود، بهرامشاه، خسروشاه‌بن بهرامشاه، خسرو ملك‌بن خسروشاه.

فصل ششم : آل افراسياب     407

نصربن على، قلج طمغاج‌خان، قلج ارسلان‌خان.

فصل هفتم : آل مأمون          410

فصل هشتم : غوريان           413

محمدبن سورى، عباس‌بن شيث، علاءالدين حسين، سيف‌الدين، غياث‌الدين، معزالدين، محمودبن غياث‌الدين.

فصل نهم : سلجوقيان           426

سلطنت آلب ارسلان، سلطنت ملكشاه، تجزيه متصرفات سلاجقه، اختلافات بين جانشينان ملكشاه، سلطان محمد، ضعف سلاجقه، سلجوقيان شرق ايران، سنجر، سلجوقيان غرب ايران.

فصل دهم : اسماعيليان          436

فصل يازدهم : خوارزمشاهيان            439

اتسز خوارزمشاه، ايل ارسلان، منازعات تكش با سلطان شاه و سلطنت مستقل وى، سلطان محمد خوارزمشاه و انقراض خوارزمشاهيان.

فصل دوازدهم : وضع علوم و ادبيات ايران پس از تسلط عرب تا حمله مغول    446

شعرا و فضلاى تازى زبان ايرانى در قرون اوليه اسلام؛ نعمان‌بن ثابت، ابن مقفع، ابونواس، بشاربن برد، شعر در زمان طاهريان و صفاريان، شعراى دوره سامانى؛ ابوشكور و ابوالمؤيد و شهيد بلخى، رودكى، دقيقى، كسايى، نثر فارسى در زمان سامانيان، علماء تازى زبان، شعراى دوره غزنويان؛ عنصرى، عسجدى، فرخى، منوچهرى، فردوسى، بهرامى سرخسى، فضلاى دوران غزنوى؛ بديع‌الزمان همدانى، حمزه اصفهانى، قابوس وشمگير، ابوعلى مسكويه، ابوعلى سينا، ابوسهل مسيحى، بيرونى، بيهقى، ابوالفتح بستى، ثعالبى، عبدالرحمن صوفى، على‌بن عباس مجوسى، ابن فارس، ابوعلى فارسى، ازهرى، ابوالوفاء بوزجانى، ابن بابويه، سخن‌سرايان ايران بعد از غزنويان تا حمله مغول؛ سنايى غزنوى، شيخ عطار، قطران، ناصر خسرو، اسدى طوسى، عمر خيام، انورى، امير معزى، ازرقى، اديب صابر، عبدالواسع جبلى، جمال‌الدين اصفهانى، ابوالفرج رونى، مختارى غزنوى، سيد حسن غزنوى، مسعود سعد سلمان، عمعق بخارايى، رضى‌الدين نيشابورى، رشيد وطواط، سوزنى سمرقندى، ابوالعلاء گنجوى، خاقانى، مجيرالدين بيلقانى، ظهيرالدين فاريابى، نظامى، نثرنويسان و علماى اين دوره؛ مورخين و نويسندگان معروف؛ فقها و علما؛ غزالى، امام فخر رازى، شيخ طوسى، زمخشرى، شهرستانى، سهروردى، ميدانى.

فصل سيزدهم : تمدن و وضع اجتماعى و ادارى ايران از دوران تسلط عرب تا هجوم مغول            476

نظر اجمالى؛ طبقات: نظام، وضع تجارت و زراعت، ابنيه، تشكيلات داخلى، ديوان جند يا ديوان عرض، ديوان خزانه، ديوان خراج، ديوان مظالم، ديوان انشاء.

باب دوم : از مغول تا صفويه

فصل اول : حكومت مغول در ايران      485

نظر اجمالى، ظهور چنگيز، هجوم مغول به ايران و علت آن، فتوحات مغول در شمال غربى ماوراءالنهر، فوت خوارزمشاه، فتوحات مغول در خراسان و ظهور جلال‌الدين، محاربه پروان، جنگ سند و عاقبت چنگيز، اخلاق و مملكت‌دارى چنگيز، اثرات حمله مغول، عاقبت كار سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه و جانشينان چنگيز، خاتمه فتنه اسماعيليه و فتح بغداد.

فصل دوم : حكومت ايلخانان مغول ايران           503

اباقاخان، احمد تكودار، ارغون، كيخاتو، بايدو، محمود غازان، سلطان محمد خدابنده (الجايتو)، ابوسعيد بهادر.

فصل سوم : بازماندگان ايلخانان مغول              512

آرپاخان، موسى‌خان، محمدخان، ساتى بيك خاتون، سليمان‌خان، جهان تيمورخان، انوشيروان.

فصل چهارم : دوره فترت و ملوك‌الطوايفى.         516

چوپانيان، امير چوپان، امير شيخ حسن كوچك، ملك اشرف.

فصل پنجم : ايلكانيان           519

شيخ حسن بزرگ، شيخ اويس، سلطان حسين، سلطان احمد، امراء اينجو: امير محمودشاه اينجو، امير شيخ ابواسحق اينجو.

فصل ششم : مظفريان          524

اصل و نسب، امير مبارزالدين، شاه شجاع، شاه محمود، شاه زين‌العابدين، شاه منصور، سلطان احمد، شاه يحيى.

فصل هفتم : ملوك كرت        530

ملك شمس‌الدين، ملك ركن‌الدين، ملك فخرالدين، ملك غياث‌الدين، ملك شمس‌الدين، ملك حافظ، ملك معزالدين حسين، ملك غياث‌الدين.

فصل هشتم : سربداران         537

خواجه عبدالرزاق، خواجه وجيه‌الدين، آقامحمد آى تيمور، كلو اسفنديار، خواجه شمس‌الدين، خواجه على شمس‌الدين، خواجه يحيى كرابى، خواجه ظهير كرابى، پهلوان حيدر قصاب، خواجه لطف‌اللّه، پهلوان حسن دامغانى، خواجه على مؤيد.

فصل نهم : سلسله‌هاى ديگر: قراختاييان كرمان   542

براق حاجب، قطب‌الدين محمد، سلطان ركن‌الدين، سلطان قطب‌الدين محمد، سلطان حجاج، سيورغتمش، پادشاه خاتون، سلطان مظفرالدين، سلطان قطب‌الدين جهان.

فصل دهم : اتابكان يزد         545

مقدمه، ركن‌الدين سام، عزالدين لنگر، وردانروز، اسفهسالار، محمودشاه، ركن‌الدين، طغان‌شاه، علاءالدوله، يوسف‌شاه، حاجى‌شاه

فصل يازدهم : اتابكان لرستان            549

مقدمه، اتابكان لر بزرگ؛ ملك هزاراسب و پسران او، اتابكان تكله، آلب ارغو، يوسف شاه، اتابك افراسياب، اتابك نصرت‌الدين، بازماندگان اين سلسله؛ اتابكان لر كوچك.

فصل دوازدهم : روى كار آمدن اتابكان فارس    556

اتابك مظفرالدين سنقر، اتابك مظفرالدين زنگى، اتابك مظفرالدين تكله، اتابك قطب‌الدين طغرل، اتابك سعدبن زنگى، اتابك مظفرالدين ابوبكر، سعدبن ابوبكر و محمدبن سعد، اتابك محمدشاه، اتابك سلجوقشاه، اتابك آبش خاتون.

فصل سيزدهم : اتابكان شام و ديار بكر             559

عمادالدين زنگى، نورالدين محمود، ملك صالح، سيف‌الدين غازى، قطب‌الدين مودود و سيف‌الدين غازى، عزالدين مسعود و نورالدين ارسلان‌شاه، عزالدين‌بن ارسلان‌شاه.

فصل چهاردهم : اتابكان آذربايجان و عراق        562

اتابك ايلدگز، اتابك جهان پهلوان، اتابك قزل ارسلان، اتابك ابوبكر، قتلق اينانج، اتابك اوزبك.

فصل پانزدهم : سلسله تيموريان          565

ظهور امير تيمور، حملات تيمور به ايران: يورش اول تيمور، يورش دوم تيمور، يورش سوم تيمور، فتوحات تيمور در آسياى صغير، ميرزا شاهرخ، ميرزا الغ بيك، انقراض تيموريان.

فصل شانزدهم : حكومت تركمانان      575

تركمانان قراقويونلو، تركان آق قويونلو.

فصل هفدهم : شعرا و نويسندگان زمان مغول و تيموريان    579

شعراى اين دوره: شيخ عطار، كمال‌الدين اسمعيل، اثيرالدين اومانى، سيف اسفرنگ، مولوى رومى، پوربهاء جامى، قانعى طوسى، امامى هروى، مجد همگر، بدر جرجامى، فخرالدين عراقى، سعدى، همام‌الدين تبريزى، امير حسينى، شيخ محمود شبسترى، نزارى قهستانى، اميرخسرو دهلوى، اميرحسن دهلوى، اوحدى مراغه‌اى، خواجوى كرمانى، ابن‌يمين، عبيد زاكانى، عماد فقيه، سلمان ساوجى، عصار تبريزى، حافظ، جامى و شعراى ديگر.

فصل هيجدهم : مورخين و نويسندگان و علماى اين دوره   588

مورخين: محمد نسوى منشى، منهاج سراج، عطاملك جوينى، وصاف الحضرة، خواجه رشيدالدين، ناصر منشى، فخر بناكتى، محمد شبانكاره‌اى، حمدالله مستوفى، ابن بى‌بى، حافظ ابرو، شرف‌الدين على يزدى، ميرخواند.

نويسندگان: ابونصر فراهى، محمد عوفى، شمس قيس رازى، شمس فخرى، شمس‌الدين افلاكى، معين‌الدين جوينى، محمد آملى، ضياء نخشبى، دولتشاه سمرقندى، جلال‌الدين دوانى، حسين كاشفى.

فصل نوزدهم : علماء و حكماء          594

نجيب‌الدين سمرقندى، سكاكى، شهاب‌الدين سهروردى، نجم‌الدين رازى، اثيرالدين ابهرى، خواجه نصيرالدين طوسى، كاتبى قزوينى، زكرياى قزوينى، قاضى بيضاوى، بهاءالدين اربلى، بابا افضل كاشانى، علامه قطب‌الدين شيرازى، علامه حلى، كمال‌الدين عبدالرزاق كاشانى، قاضى عضدالدين ايجى، قطب‌الدين رازى.

جلد سوم

 

باب اول : از صفويه تا قاجاريه.

فصل اول : تشكيل سلسله صفويه.       603

1ـ اصل و نسب و ابتداى كار صفويه، شاه اسماعيل، جنگ‌هاى شاه اسماعيل، سركوب ازبكان و فتح خراسان، جنگ ايران و عثمانى، شاه طهماسب، جنگ با ازبكان، تعرض عثمانى به ايران، وقايع ديگر، شاه اسماعيل دوم، سلطان محمد خدابنده، جنگ با عثمانى.

فصل دوم : شاه‌عباس كبير    614

سركوب ازبكان و فتح لارستان، آمدن برادران شرلى به ايران، جنگ با عثمانى، بيرون كردن پرتغالى‌ها از خليج‌فارس، اخلاق و مملكت‌دارى شاه‌عباس كبير.

فصل سوم : بازماندگان شاه‌عباس كبير.             621

شاه صفى، شاه‌عباس دوم، شاه سليمان، شاه سلطان حسين.

فصل چهارم : افاغنه و فتنه آنان.        624

وضع داخلى ايران، هجوم افاغنه، حكومت محمود افغان، حكومت اشرف.

فصل پنجم : روابط صفويه و كشورهاى اروپا.      633

مقدمه، روابط ايران با پرتغال و اسپانيا، نظر اجمالى، فتح جزيره هرمز، آمدن برادران شرلى به ايران، سفارت آنتونى شرلى در اروپا، ورود كشيش‌هاى طريقه اگوستن به ايران، سفارت آنتوان دو گووا در ايران، اولين سفارت رابرت شرلى به اروپا، سفارت دون گارسيا دوسيلوافيگو روآ در اصفهان، فتح جاسك و تصرف جزيره هرمز.

فصل ششم : روابط ايران و انگليس      645

سفارت آرتور ادوارد در ايران، مسافرت سفراى چهارگانه انگليس به ايران، سفارت رابرت شرلى به اروپا، مقدمات افتتاح باب تجارت بين ايران انگليس و سفارت استيل در اصفهان، سفارت دوم رابرت شرلى به ايران، سفارت ادوارد كُنوك در ايران، سفارت توماس باركر، آمدن درمر كوتون به ايران، روابط انگليس با ايران در زمان جانشينان شاه‌عباس.

فصل هفتم : روابط ايران و هلند           654

سفارت اويبرويس نيش در ايران، سفارت موسى‌بيك در هلند، سفارت ژان اسميت در ايران، سفارت آنتونيو دلكور در اصفهان، رفتن ژان‌فان هاسلت به‌عنوان سفارت از دربار ايران به هلند، اختلاف بين ايران و هلند، سفارت ژوهان كونائن در ايران، سفارت لرس و اختلاف بين ايران و هلند، سفارت ژوهان فن‌لينن در ايران، هوگ كامر.

فصل هشتم : روابط ايران و فرانسه       661

مأموريت مذهبى پاسيفيك دوپرونس در ايران، سفارت لالن ولابولى در ايران، سفارت ژان باپتيست فابر، سفارت سيور ميشل در ايران، سفارت محمدرضابيك در فرانسه، سفارت گاردان وپادرى در ايران.

فصل نهم : روابط ايران با آلمان و روسيه.           671

روابط ايران با آلمان، روابط ايران با روسيه.

فصل دهم : افشاريه.            676

ابتداى كار نادر، تسلط نادر بر مشهد، اختلاف نظر نادر با شاه طهماسب و سركوب ابدالى‌ها، قلع و قمع غلجايى‌ها و تصرف ولايات غربى ايران، پايان فتنه ابدالى‌ها، جنگ شاه طهماسب با عثمانى، خلع شاه طهماسب.

فصل يازدهم : نيابت سلطنت نادر و وقايع مهم آن دوران.   684

لشكركشى به عراق، رفع فتنه محمدخان بلوچ، عزيمت نادر به قفقازيه.

فصل دوازدهم : وقايع مهم دوران سلطنت نادر.   687

تاجگذارى نادر، فتح قندهار، لشكركشى به هندوستان، جنگ كرنال، سفر بخارا و جنگ خوارزم.

فصل سيزدهم : وقايع سال‌هاى آخر سلطنت نادر.            694

سفر داغستان، جنگ‌هاى نادر با عثمانى، مصالحه با عثمانى، تغيير اخلاق نادر، قتل نادر.

فصل چهاردهم : اخلاق و مملكت‌دارى نادرشاه.   700

فصل پانزدهم : جانشينان نادر.           704

حكومت عادلشاه، سلطنت شاهرخ.

فصل شانزدهم : سلسله زنديه            708

وضع داخلى ايران، ابتداى كار كريم‌خان، جنگ با محمد حسن‌خان قاجار و آزادخان، لشكركشى به آذربايجان، سركوب شيخ سليمان بنى‌كعب.

فصل هفدهم : استقلال كريم‌خان.         716

رفع فتنه حسين‌قلى‌خان قاجار، فتح بصره.

فصل هيجدهم : صفات و اخلاق كريم‌خان.         720

فصل نوزدهم : جانشينان كريم‌خان.     724

زكى‌خان، ابوالفتح‌خان، صادق‌خان، على‌مرادخان، جعفرخان، لطفعلى‌خان.

فصل بيستم : وضع علوم و ادبيات از دوران صفويه تا تشكيل سلسله قاجاريه.              732

نظر اجمالى، اميدى، بابافغانى، هاتفى، اهلى ترشيزى، هلالى جغتايى، لسانى، اهلى شيرازى، فضولى، وحشى بافقى، قارى يزدى، محتشم كاشانى، عرفى شيرازى، فيضى، نظيرى، سحابى، زلالى خوانسارى، شفايى، ظهورى، ابوطالب كليم، صائب تبريزى، وحيد

قزوينى، هاتف اصفهانى؛ فقهاء؛ فلاسفه؛ شيخ بهاءالدين العاملى، ميرداماد، ملاصدراى شيرازى، ملامحسن فيض كاشانى، ملاعبدالرزاق لاهيجى، ميرزا ابوالقاسم فندرسكى؛ مورخين؛ تذكره‌نويسان؛ لغويون.

باب دوم : از قاجاريه تا عصر حاضر.

فصل اول : سلسله قاجاريه    749

لشكركشى به‌قفقازيه، لشكركشى به‌خراسان، سفر قفقازيه، صفات و اخلاق آقامحمدخان.

فصل دوم : سلطنت فتحعلى‌شاه و روابط ايران با فرانسه و انگليس.    754

وقايع مهم داخلى، روابط ايران و فرانسه، سفارت ژنرال گاردان، عدم كاميابى گاردان و مراجعت وى، روابط ايران و انگليس، قتل سفير ايران در هند، سفارت سرهارفورد جونز، مبادله سفراى ديگر بين ايران و انگليس، عهدنامه ايران و انگليس.

فصل سوم : جنگ‌هاى ايران و روسيه.              769

بهانه جنگ، دوره اول جنگ‌ها، دوره دوم جنگ‌ها، قتل گريبايدوف.

فصل چهارم : روابط ايران و عثمانى.    777

حمله ايران به مرزهاى غرب، جنگ توپراق قلعه، عهدنامه ارزنة‌الروم.

فصل پنجم : سلطنت محمدشاه قاجار.    783

قيام شاهزادگان، قتل قائم‌مقام، محاصره هرات، فتنه آقاخان محلاتى، فتنه باب، قيام سالار در خراسان.

فصل ششم : سلطنت ناصرالدين‌شاه.     790

رفع فتنه سالار، جنگ آق دربند در سرخس، تسخير هرات، نهضت فكرى و سياسى.

فصل هفتم : روابط قاجاريه با كشورهاى ديگر.    797

روابط ايران و عثمانى، روابط ايران و انگليس، روابط ايران و روسيه، روابط ايران با ساير كشورهاى اروپايى.

فصل هشتم : اميركبير و اقدامات او.     804

حذف القاب، برانداختن رشوه‌خوارى، اصلاح امور مالياتى، اصلاح نظام، تأسيس مدرسه دارالفنون، اعزام صنعتگر به اروپا، تأسيس روزنامه، ترجمه و انتشار كتب، توسعه امور بهداشتى، احياء و ايجاد ابنيه، توسعه صنايع و ايجاد كارخانه‌ها.

فصل نهم : اقدامات وزرا و رجال ديگر دربار ناصرى در طريق اشاعه تمدن اروپايى.       815

وسايل تمدن جديد، پستخانه، تلگرافخانه، راه‌آهن، ضرابخانه.

فصل دهم : تأسيس چاپخانه و روزنامه و اقدامات ديگر.    825

چاپخانه، روزنامه، ترجمه و تأليف كتب، ايجاد كارخانه، تقليد آداب و مراسم اروپايى.

فصل يازدهم : مشروطيت و انقراض قاجاريه.     838

مقدمه، مظفرالدين‌شاه و مشروطيت ايران، جانشينان مظفرالدين‌شاه و انقراض قاجاريه.

فصل دوازدهم : امتيازات مهم اواخر قاجاريه.

شيلات، نفت، بانك، حفريات در ايران.   845

فصل سيزدهم : روابط ايران با كشورهاى ديگر از اوايل مشروطيت به بعد        852

فصل چهاردهم : وضع ادب فارسى در دوران قاجاريه.      856

مجمر اصفهانى، نشاط، صبا، وصال، قائم‌مقام، قاآنى، فروغى بسطامى، سروش اصفهانى، محمودخان ملك‌الشعراء، سحاب، يغما، اميرى، اديب نيشابورى، اديب پيشاورى، جلوه، خسروى، شوريده، اعتضادالسلطنه، معتمدالدوله، اعتمادالسلطنه، ذكاءالملك، شمس‌العلماء، مورخين و تذكره‌نويسان.

فصل پانزدهم : سلسله پهلوى.            866

نظر اجمالى، روى كار آمدن رضاخان.

فصل شانزدهم : اصلاحات عصر حاضر.           870

فصل هفدهم : تحول و انقلاب ادبى ايران از حدود مشروطيت به اين طرف.       879

مقدمه، نمايش، رمان، مطبوعات، روزنامه، سالنامه، مجلات.

فصل هيجدهم : سلطنت محمدرضا پهلوى.           889

سياست خارجى، مسئله نفت، اقدامات عمرانى، پيشرفت‌هاى اقتصادى.

فصل نوزدهم : شعرا و نويسندگان عصر پهلوى.   894

1ـ شعرا: افسر، ايرج ميرزا، بهار، بينش، پروين اعتصامى، دانش، عارف، عبرت، عشقى، عطاء، وثوق، ياسمى، وحيد.

2ـ نويسندگان: اعتصامى، ذكاءالملك فروغى، قزوينى، صادق هدايت، دهخدا، اقبال آشتيانى.

فهرست اشخاص     903

فهرست جاى‌ها       940

فهرست كتاب‌ها       957

فهرست قبايل         964

فهرست لغات و اصطلاحات    968

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاریخ سرزمین ایران (25 قرن تاریخ )”