(021) 66480377-66975711
امکان فروپاشی سرمایه داری و  دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی

امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی

گزیده ای از کتاب امکان فروپاشی سرمایه داری و  دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی درآمدی به تناقض­های درونی و تبیین بحران‌های بزرگ سرمایه­داری در آغاز کتاب امکان فروپاشی سرمایه داری و  دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی؛ می خوانیم فهرست درآمد (بی‌ثباتی...
تاریخ مغول

تاریخ مغول

             گزیده ای از کتاب تاریخ مغول بدبختانه در مملکت ما مردم اصلاح هر امرى و اقدام به هر کارى را بدون مطالعه از دولت انتظار دارند و خود حاضر به هیچ‌گونه جنبشى نیستند            در آغاز کتاب تاریخ مغول می خوانیم مقدمه مؤلف             ۹ فصل اول. مجملى از احوال...
همسایه گان درد

همسایه گان درد

گزیده ای از کتاب همسایگان درد (درآمدی به گفتمان اجتماعی در شعر و اندیشه سعدی،حافظ،فرخی یزدی،نیما،شاملو،اخوان،فروغ)  
چنین گفت بامداد خسته، تاملی در بازتاب غروب احمد شاملو

چنین گفت بامداد خسته، تاملی در بازتاب غروب احمد شاملو

گزیده ای از کتاب چنین گفت بامداد خسته، تاملی در بازتاب غروب احمد شاملو :بگذار در مرگ “شاملو “از زندگی بگوییم .از هلهله جهان را لبریز سازیم چرا که او برای زندگان می‌نوشت .تا امید است باید شعر را حرمت گذاشت، چرا که بدون واژه‌هایی که جهان را رنگ تخیل می‌زنند،...

Pin It on Pinterest