نمایشگاه کتاب

یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین

یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین سیصد و سی امین نمایشگاه کتاب استانی و  یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین زمان: 2 تا 7 اسفند 1395 مکان: بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین ساعت بازدید: 9 تا 12 و 16 تا 21   مؤسسۀ انتشارات نگاه  در کنار شما خواهد بود.  

ادامه خواندن ←

نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد

نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد سیصد و بیست و نهمین نمایشگاه کتاب استانی و نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد زمان: 1 تا 7 اسفندماه 1395 مکان: صفائیه، محل دائمی نمایشگاه‌ها ساعت بازدید: 9 تا 13 و 16 تا 21   مؤسسۀ انتشارات نگاه در کنار شما خواهد بود.    

ادامه خواندن ←