وبلاگ

معرفی کتاب اهریمنان نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم معمولاً از سوی حامیان و مخالفانش به عنوان یک برنامه سیاست اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. کتاب “اهریمنان نئولیبرالیسم” استدلال می‌کند که واقعیت نئولیبرالیسم بیش از این است: یک جهان بینی کامل؛ نئولیبرالیسم بازار رقابتی را به عنوان مدل شکوفایی واقعی انسان ارائه می‌دهد. و موفقیت بزرگی هم داشته است: از مبارزه برای “رقابت جهانی” در عرصه جهانی تا شیوه‌های فردی ما در برندسازی خود و شبکه‌های اجتماعی، نئولیبرالیسم در هر جنبه‌ای از زندگی اجتماعی مشترک ما نفوذ و آن را دگرگون کرده است.

کتاب ابتدا ریشه‌های تاریخی و نظری نئولیبرالیسم را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم از دو منبع اصلی سرچشمه گرفته است: یکی از نظریه‌های اقتصادی کلاسیک، و دیگری از الهیات پروتستان. در ادامه منابع موفقیت چشمگیر نئولیبرالیسم و ریشه‌های زوال اخیر آن را بررسی می‌کند. جذابیت نئولیبرالیسم وعده آزادی در قالب آزادی انتخاب بدون هیچ محدودیتی است. اما این  آزادی یک دام است. ما فقط به اندازه‌ای آزادی داریم که برای پاسخگو بودن در قبال شکست‌هایمان کافی است، نه به اندازه‌ای که برای ایجاد تغییر واقعی کافی باشد. اگر انتخاب درستی داشته باشیم، استثمار خودمان را تأیید می‌کنیم. و اگر انتخاب اشتباهی بکنیم به نحوی طرد شده و به عنوان علت بیماری‌های اجتماعی شناخته می‌شویم.

آدام کوتسکو با ردیابی ریشه‌های سیاسی و الهیاتی مفهوم آزادی نئولیبرال، یک دیدگاه تازه ارائه می‌دهد که بر پویایی نژاد، روابط و جنسیت تأکید دارد.علاوه بر این، او ظهور پوپولیسم راست‌گرا را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد که، به دور از تغییری اساسی در مدل نئولیبرال صرفا مخرب ترین ویژگی های نئولیبرالیسم را دو چندان می کند.

 

اهریمنان نئولیبرالیسم: در باب الهیات سیاسی سرمایۀ متاخر

نوشتن دیدگاه