وبلاگ

بررسی چاپ جدید «آینده یک خیال» در روزنامۀ همشهری

روزنامۀ همشهری در صفحۀ کتاب خود به معرفی و بررسی چاپ جدید کتاب «رساله و شرح آینده یک خیال» نوشتۀ زیگمویند فروید ترجمه احسان کریمخانی و ابراهیم رنجبر پرداخته که با هم میخوانیم :

 

«رساله و شرح آینده یک خیال» اثر زیگموند فروید را احسان کریمخانی و ابراهیم رنجبر به فارسی برگردانده اند و به تازگی از سوی نشر نگاه منتشر شده است. فروید در رساله آینده یک خیال به بررسی تصورات خيال گونه انسان غربی از امور دینی پرداخته است. او سعی در ارائه تحلیلی روانکاوانه از این موضوع در غرب دارد و به نوعی این فرایند قصه پردازی باورمندانه را از منظر روانکاوی بررسی می کند. در این مجموعه، پس از مدت ها رساله آینده یک خیال از آلمانی به فارسی ترجمه شده و در کنار آن سه شرح درباره جنبه های مختلف و البته مهم این رساله قرار گرفته است. هر یک از این سه شرح به کندوکاو در بعدی خاص از این رساله می پردازد و به نوعی تلاش می کند ارتباط این رساله با وضع کنونی خواننده هرچه بیشتر روشن شود. انتشارات نگاه این کتاب ۱۶۰ صفحه ای را با شمارگان هزار نسخه به بهای ۴۰ هزار تومان منتشر کرده است.

 

موسسه انتشارات نگاه

موسسه انتشارات نگاه

صفحات ابتدایی آینده یک خیال

موسسه انتشارات نگاه    موسسه انتشارات نگاه    موسسه انتشارات نگاه    موسسه انتشارات نگاه

موسسه انتشارات نگاه  موسسه انتشارات نگاه  موسسه انتشارات نگاه  موسسه انتشارات نگاه

نوشتن دیدگاه