وبلاگ

حماسه ناتمام : یادداشتی بر «حماسه سیاهکل»

حماسه ناتمام

روزنامه اعتماد طی یادداشتی در ستون کتابخانه صفحه سیاستنامه خود به معرفی کتاب «حماسه سیاهکل» پرداخت. در این یادداشت آمده است:

رخداد سیاهکل پس از یورش مسلحانه هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹ در تاریخ سیاسی معاصر ایران ثبت شد. به باور بسیاری از مورخان این رخداد نخستین حرکت مسلحانه جنبش های چریکی علیه رژیم پهلوی است. چریکهای سازمان بعدها از این عملیات که برای آزادسازی اعضای دستگیرشده سازمان صورت گرفته بود، با عنوان «حماسه سیاهکل» یاد کردند. حمید اشرف، در هشتم تیر ۱۳۵۵ در تهران طی عملیات ساواک کشته شد.

نویسنده کتاب حمیداشرف، از بنیانگذاران و رهبران چریکهای فدایی خلق درج شده، امابسیاری در صحت انتساب این کتاب به اشرف تردید دارند. گویانسخه دست نویس این جزوه توسط فرخ نگهدار در اختیار صالحی گذاشته شده است. انوش صالحی پیش تریک نسخه تایپی از این جزوه رانیز در اختیار داشته است. انوش صالحی دو پیوست نیز به کتاب اضافه کرده است:«درباره حماسه سیاهکل اثر حمیداشرف» و «حماسه سیاهکل یک روایت ناتمام».

پیوست دوم کتاب دو بخش دارد: «درباره ماهیت کلی حماسه سیاهکل وروند انتشار آن» و «ایرادهای مطرح شده بر حمیداشرف به عنوان نویسنده این اثر» که در هر دو پیوست صالحی سعی کرده دلیل هایی برای منتقدانی که این اثر راجعلی میدانند، بیاورد. این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۳۹۵ در خارج از کشور منتشرشدوبحثهایی را در میان مارکسیستها برانگیخت. عمده بازماندگان چریکهای فدایی خلق که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز با انقلاب و مردم از در جنگ درآمده و به خارج از کشور گریختند، بعید می دانند که این کتاب نوشته حمیداشرف باشد و مهمترین دلیل شان نیز این است که چطور امکان دارد که اشرف چنین جزوه ای را با جزییات دقیق نوشته باشد و آنها را که از نزدیکانش بودند، از نگارش آن بی خبر گذاشته باشد؟ تحلیل و بازخوانی جنبش چپ در ایام مبارزه بر رژیم ستمشاهی پهلوی نکات مهمی را برای مخاطب امروز افشا می کند و در نگارش تاریخ معاصر ایران نیز گریزی از پرداختن به این گروهها نیست. فراموش نکنیم که بسیاری از اعضای این سازمانها در مبارزه بسیار قهرمانانه عمل کرده و به ویژه در مساله رهایی خلق و بیان محنت کارگران جان خود را فدا کردند. احمد اشرف از رهبران و بنیان گذاران سازمان چریکهای فدایی خلق بهترین مثال است.

«حماسه سیاهکل» نوشته حمید اشرف به کوشش انوش صالحی و توسط موسسه انتشارات نگاه برای دومین بار منتشر شده است.

روزنامه اعتماد

 

موسسه انتشارات نگاه

 

نوشتن دیدگاه