وبلاگ

ترانه ها و عاشقانه های بوشهر با “وِرار”

مردم بوشهر لحظه به لحظه با شروه مأنوس‌اند. تابستان‌ها در پناه سایه‌سار نخل‌ها، در آتش خرماپزان و در پاییز و زمستان قدم به قدم با ابرهای مهاجر و پرستوها و باران‌های شبانه این شروه ا ست که رفیق راه و همزبان مهربان آنهاست.

شروه، فریاد گروهی و سفیر آلام همگانی‌ست. وقتی که یک شروه‌خوان شروه می‌خواند، همۀ مردم جنوب‌اند که از درد سخن می‌سرایند و همۀ قلب‌های ستمدیدگان عالم است که از دریچۀ حنجره‌ای، نوای مقدس خود را آشکار می‌سازد.

ترانه‌های شاعران این سرزمین، چون با زندگی در پیوند بوده همچون آیینه‌ای تابناک، روحیات و آرزوهای برآورده نشدۀ مردم را انعکاس می‌دهد، مردمی و رایج‌تر می‌شود.

«ورار» پژوهش و تأملی است دقیق‌ در دوبیتی و زندگی شاعران بوشهر که ترانه‌هایشان خود تعبیری از زندگی‌ست. «آکا صفوی» با شناسایی عوامل اجتماعی، روانشناسی و اقلیمی و تأثیرشان بر دوبیتی‌های جنوب، این کتاب را تبدیل به آیینه‌ای نموده است که بازتاب آن گسترۀ وسیع و پرتألم شاعرانۀ بوشهر را بازتاب می‌بخشد.

انتشارات نگاه به اطلاع علاقه‌مندان به شعر و ادب می‌رساند کتاب «ورار» در آبان‌ماه امسال منتشر می‌شود.

 

 

 

نوشتن دیدگاه