وبلاگ

تجدید چاپ گزیده اشعار منوچهر آتشی، سیدعلی صالحی و شفیعی کدکنی

انتشارات نگاه چاپ دوباره ای از گزیده اشعار منوچهر آتشی، سید علی صالحی و شفیعی کدکنی را از مجموعه ی “شعر زمان ما” در دست انتشار دارد.

مجموعه «شعر زمان ما» در نقد و بررسی شعرهای اخوان ثالث، سپهری، نیما یوشیج، شاملو و فروغ یادآور نام محمد حقوقی مؤلف این مجموعه است. اما مدتی است سلسله کتاب‌هایی با همین عنوان در نقد و بررسی اشعار شاعران پرمخاطب امروز مانند رحمانی، رؤیایی، حمید مصدق، شمس لنگرودی، حسین منزوی، بهبهانی، آتشی، نادرپور و… به قلم فیض شریفی توسط انتشارات نگاه به بازار می‌آید که با اقبال علاقه‌مندان شعر مدرن ایران روبه‌رو شده است.

از این مجموعه به تازگی مجموعه های منوچهر آتشی، سید علی صالحی و شفیعی کدکنی در دست انتشار مجدد است و علاقه مندان می توانند این کتاب ها از غرفه انتشارات نگاه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تهیه کنند .
انتشارات نگاه در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در “شبستان، راهرو 31 ، غرفه 432” قرار دارد.

مجموعه «شعر زمان ما» در نقد و بررسی شعرهای اخوان ثالث، سپهری، نیما یوشیج، شاملو و فروغ یادآور نام محمد حقوقی مؤلف این مجموعه است. اما مدتی است سلسله كتاب‌هایی با همین عنوان در نقد و بررسی اشعار شاعران پرمخاطب امروز مانند رحمانی، رؤیایی، حمید مصدق، شمس لنگرودی، حسین منزوی، بهبهانی، آتشی، نادرپور و… به قلم فیض شریفی توسط انتشارات نگاه به بازار می‌آید كه با اقبال علاقه‌مندان شعر مدرن ایران روبه‌رو شده است.

 

نوشتن دیدگاه