وبلاگ

کتاب چاه به چاه را با 21 درصد تخفیف خریداری کنید

بعـضـی ها بعـد از خوردن شـلاّق عـوض می شـوند
.یعـنی یک تیـپ ِخـاص هـســت کـه هــم شـلاق می خـورد و هــم عـوض می شـود
و کسـی که عوض شـد ، اگر دوباره فـورا عوض نشـود و به موضـع قبـلی برنگـردد ، ممـکـن اسـت تا آخـر به هـمان صورتِ عوض شـده باقی بمـاند…آ ن وقـت وحـشـتنـاک تـرین موجـودِ دنیــا در زندان خــلق می شـود

لینک خرید کتاب :

https://negahpub.com/book/%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87/

نوشتن دیدگاه