وبلاگ

یار دیرین نشر نگاه از دست بشد

هرگز از مرگ نهراسيده ام
اگر چه دستانش از ابتذال، شکننده تر بود.
هراس من  باری  همه از مردن در سرزمينی است
که مزد گورکن
از آزادی آدمی
افزون تر باشد.
احمدشاملو ☘ .
.
.
.
یار دیرین نشرنگاه از دست بشد .
.
اصغرمهدی زادگان ، مترجم ، ویراستار و یار قدیمی مؤسسه انتشارات نگاه که از سالهای اولِ پس از انقلاب تا به امروز همراه ما بود و رد و نشانش در بسیاری از آثار منتشر شده‌ی این مؤسسه وجود دارد . او خود دستی بر ترجمه داشت و آثاری از این دست از وی به یادگار مانده است .
مرگِ اَهرمن خو ، دوشنبهِ‌شب چنگ برجان دوستمان زد و او را در ربود ، یادش هماره خوش و ماندگار در ذهن تک تکمان خواهد ماند .
.
 به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی در روز جمعه ۲۰ مهرماه۹۶ در مسجد النبی واقع در خیابان امیرآبادشمالی ، نبش خیابان شانزدهم از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ برگزار می‌گردد‌. .
.
روحتان شاد  یادتان گرامی
نشرنگاه

نوشتن دیدگاه