وبلاگ

گزینۀ بعضی گفتارها

در این کتاب، هم نوشته‌هایی از سیدعلی صالحی آمده و هم گفت و گوهای مفصلی راجع به زندگی و شعر وی آورده شده است. همچنین مطالبی در همین رابطه از سیمین بهبهانی، منوچهر آتشی، یدالله رؤیایی، فریبرز رئیس‌دانا، شمس لنگرودی، شیرکو بی‌کس و چهره‌های سرشناس دیگر. در مجموع این کتاب شامل چهار بخش «سید علی صالحی از نگاه دیگران»، «گزینۀ بعضی گفتارها»، «سخنرانی‌ها و یادداشت‌ها و پیام‌های سیدعلی صالحی» و «خطاب به سید علی صالحی» است.

ایرج زبردست، رباعی سرای معاصر شیرازی، مردی گزیده‌کار و پروسواس است که کمتر اهل حضور در مجامع و محافل فرهنگی است.

زبردست درپاسخ به این سوال که چرا کتابی درباره سیدعلی صالحی – و نه شاعران معاصر دیگر – فراهم کرده، چنین توضیح می‌دهد: “از نوجوانی با شعر صالحی نزدیکی داشته و او را شاعر دوران نوجوانی و جوانی خود می‌دانم…، با شعر صالحی زندگی کرده‌ام و از منظر معیارهای اخلاقی و انسانی با شعر وی نزدیکی بسیار دارم.”

وی در مجموع، صالحی را شاعر خاطره‌های خود می‌داند.

نوشتن دیدگاه