وبلاگ

یازده روز میزبانی با کتاب

یازده روز میزبان گرمای دستان پر مهرو قدمهای مشتاقتان بودیم ، حضورتان خستگی یک ساله را از تنمان به در کرد و استقبال شیرینتان از کتابها یادآورمان شد که باید بیش و بیشتر تلاش کنیم تا سال دیگر پر بارتر، پذیرای مهربانی نگاهتان باشیم

موسسه‌ی انتشارات نگاه، با افتخار قدردان  حضور تک تک همراهان عزیز و همیشگی‌اش بوده و هست

نوشتن دیدگاه