وبلاگ

پیشنهاد نگاه

 ویکتور هوگو را  معمار رمانتیسم می‌دانند، اما هوگو فراتر از یک مکتب ادبی قرار گرفته ، شاعر، داستان‌نویس،نمایشنامه پرداز، سیاستگر و انسان. در میان آثار فراوان او که انسان را حیرت‌زده می‌کند، از گستردگی دامنه‌ی خود، بینوایان نمایان ترین جایگاه را دارد، رمانی که بیش از بیست سال هوگو درگیر نگارش آن بود و برای فراهم کردن مقدمات نوشتن آن بسیار جستجو کرد و مطالعه نمود .
   بینوایان رمانی معمولی نیست، اثری است که گستره تاریخ، اخلاق، سیاست، انسانگرایی و عشق را در می‌نوردد و در سطرسطر جادوگری شگفت نویسنده  با کلمات شما را درطول سرگذشت قهرمانان فراوان اثر رودر روی عمده‌ی مسایل مبتلابه بشر می‌گذارد.
   ژان والژان، کوزت، ماریوس، مابف، تناردیه و ژاور  هر یک تجلی‌بخش ویژگیهایی هستند که تاریخ بشر را بازتاب می‌دهند. هوگو برای واقع‌گراتر بودن داستانش نه تنها تاریخ جنبشهای اجتماعی فرانسه را  بررسی کرده که حتی تاریخ گنداب‌رو پاریس را نیز با استادانه‌ترین وجهی در قالب داستانش آورده است.
   هوگو با استادی تمام توانسته احساسات انسانی را نمایش دهد که بارها اشک به دیده‌ی خواننده می‌آورد.
برای ترجمه این اثر مترجمان چند سالی وقت نهادند تا بتوانند در انتقال زبان شاعرانه هوگو به لباس فارسی موفق شوند و حالا تو خواننده‌ی گرامی سفره‌ای الوان از ماحضر فرهنگی در برابر خود داری که هرگاه در کنار آن بنشینی سیر از کنار آن بر خواهی خاست .

نوشتن دیدگاه