وبلاگ

«مرگ یک‌دست سفید می‌پوشد»

نگاه: مجموعه اشعار ابراهیم عادل در دست دوستدارن شعر .

«مرگ یک‌دست سفید می‌پوشد» مجموعه شعر ابراهیم عادل است که اخیراً توسط نشر نگاه به چاپ رسیده، عادل شاعری حساس، با حس شاعرانگی عمیق است که به خوبی توانسته با تعابیر زیبا و ترکیبات آتشین اشعاری خلق کند که به دل دوستداران شعر می‌نشید .اشعار عادل حتی بیش از چاپ نیز مورد قبول قرار گرفت و در هفتمین جایزه ادبی‌ کتاب سال شعر خبرنگاران، دربخش ویژه  برنده‌ی جایزه‌ شد.

عادل از وقایع رومزه‌ی زندگی گاه تصویری بس خیره کننده می‌سازد.

     روزهایم سنگری پر از سرباز زخمی
     و دشمن
     که دارد با تانکهایش پیش می‌آید
گاه از توصیفاتی برای شرح گذر عادی یک روز بهره می‌گیرد که جزو شاعرانه بودن چیزی نمی‌توان به آن گفت
     روزگار تو نمی‌دانم چگونه می‌گذرد
     ولی عصرهای اینجا
     تپشهای سینه‌ی ماده آهویی‌ست
     که شکار شدن بره‌اش را نظاره می‌کند…
یا وقتی عاشقانه‌ی هایکو وار می سراید
    چشمانم را آفتابگردان کاشته‌ام
     تا همیشه به سوی تو بچرخد…
یا آن هنگام که یأس تمام وجود شاعر را آکنده :
     دست روی دستم نگذار
     که سینه‌ام برادر خونی تمام انارهای جهان است
     نرسی، می‌رسد
     می‌ترکد…
گاه تلخ می‌شود مثل بسیاری از غروبهای دود گرفته و پر حسرت روزهای عمر
     از باران‌ها و چترهای بیهوده می‌نویسم
     از پرنده‌ای که بی شکار به لانه برمی‌گردد
     از شانزده‌سالگی
     که با سطری ناتمام رفت
     از این اتاق خالی می‌نویسم
     که با هیچ قاب عکسی پر نمی‌شود
شعر عادل، شعر زندگی امروز ماست، تلخ است اما برآمده از زندگی است، به همین دلیل دلنشین است و حساسیتهای شاعر را نسبت به آنچه در دور و بر ما می گذرد به زیبایی بر ملا می‌کند. بسیار می توان از او و شاعرانگی‌اش حرف زد که بماند برای وقتی دگر.
   کتاب «مرگ یک‌دست سفید می‌پوشد» شامل دو دفتر است که در 159 صفحه و بهای 8800 تومان چاپ شده است

نوشتن دیدگاه