وبلاگ

زندگانی و روزگار نظامی گنجوی

محمد امین رسول‌زاده، از نامداران سیاسی و فرهنگی است. مردی مطّلع، محکم، و با طمأنینه، حرفی به یاوه بر زبان نمی‌راند و انسانی شریف و درستکار بود.

   سید حسن تقی‌زاده دربارۀ او چنین می‌گوید:«یک تن دیگر از مسلمانان قفقازیه، که در تاریخ انقلاب ایران مؤثر و از عوامل بیداری و توجه ایرانیان به مظاهر مشروطیت و حریّت به شمار می‌رود، محمد امین رسول‌زاده است .»

   ولی جدا از کنش‌های سیاسی خود که او را بدل به یکی از چهره‌های مهم پس از انقلاب اکتبر روسیه کرد،فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌ای نیز داشت.
   کتاب نظامی گنجوی که شاید بهترین تحقیق دربارۀ زندگی این پارسی‌گوی بزرگ اهل گنجه می‌باشد با توجه و البته افزوده‌های بسیار استاد غلامرضا طباطبایی مجد محقق شایسته به زبان پارسی برگردانده شده که می‌تواند علاوه برآشنایی خواننده با دقایق و زوایای زندگی سراینده لیلی‌ومجنون از روزگار و عمر او اطلاعاتی دست اول در اختیار خواننده  نهد.
«نظامی گنجوی ،زندگانی و روزگار » به قلم محمد امین رسول‌زاده با ترجمه غلامرضا طباطبایی مجد در 814 صفحه با بهای 55000 تومان در موسسۀ انتشارات نگاه منتشرشد.

نوشتن دیدگاه