وبلاگ

آیینه‌دار رابطه…

نگاه: «آئینه‌دار رابطه»؛ گفت‌وگو با نصرت رحمانی که به کوشش آرش رحمانی گرد آمده، این روزها همزمان با تولد شاعر از سوی انتشارات نگاه راهی بازار کتاب شده است.

نصرت رحمانی (زاده ۱۳۰۸ در تهران – درگذشته ۱۳۷۹ در رشت) یکی از شاعران معاصر نوگرای ایران است. رحمانی شاعری آزادی خواه بود که در دهه چهل و پنجاه خورشیدی طرفداران زیادی در میان مردم به ویژه جوانان داشت و بسیاری از جوانان امروز ایران نیز از او به بزرگی یاد می‌کنند و آرمان‌هایش را می ستایند.

 

آرش رحمانی در مقدمه این کتاب نوشته:

… چند دهه گفت‌وگو به نوعى تاریخى شخصى است در تقابل با تاریخى كه ساخته‌اند و غارتگر است، مى‌روبد و دفن مى‌كند و گفت‌وگو را برنمى‌تابد.
گفت‌وگو تنها پرسش و پاسخ نیست. ضلع سوم‌اش خواننده‌ایست كه ارتفاع‌اش را مى‌سازد و درى به لحظه بعد مى‌گشاید. این مكالمه دیروز و امروز كهنه و نو، دروغ و راست، گوى سرگردانى است كه آرام و آرامش ندارد اما آرامشى را در تو مى‌گستراند تا پرتویى بر آن همه افكنى. گاه شاعر در برابر پرسشگرى است كه سئوال چندان مهمى مطرح نمى‌كند. گاه در برابر نویسنده‌ایست كه در خلوت خویش نظاره‌گر ریزش و نیستى است، گاه در برابر منتقدى چالشگر و اینان همه برابرند در برابر نابرابرى. امّا آنچه مهم است جارى شدن در جریانى است كه به شوخ یا جد زندگى را ساخته‌اند.
در این صفحات تنها دو نفر در برابر یكدیگر نیستند، میزگردى است كه پرسش و پاسخ بهانه‌اى بیش نیست. عبور شاعر از چند دهه، عبور از خود است و چالش گذشته با اكنون و هر پاسخ پرسشى است در دایره بى‌پایان كلام.

نوشتن دیدگاه