وبلاگ

جغرافیای خانگی در بازار کتاب

نگاه: جغرافیای خانگی، رمانی است از نویسنده جوان ستاره پارسا که در مجموعه‌ی رمان ایرانی نگاه چاپ شده است .

  فقط یک لحظه مانده بود، یک لحظه طلایی تا بعد از آن همه ولگردی وسط خیابانهای سرد و پر از برف این شهر لیز بخورم  توی آن تونل تاریک و چشمانم را ببندم  و خودم را بسپارم به جریان هوا تا دورم کند. تا همین چند لحظه پیش شهر پر بود از ماهی‌های کوچک وقرمز رنگی که انگار از آکواریم‌های کوچک و بزرگ گریخته بودند. و با سرعتی باور نکردنی شبیه همان چیزی که قبل از آن تنها د ر برنامه‌های حیات وحش دیده بودم توی هوای این شهر شنا می کردند. تشخیص اینکه من درآن موقعیت بی سابقه دقیقا چه کسی بودم غیر ممکن بود.من درهیات ماهی کوچکی که از دسته‌ی بزرگش جدا نمی شد یا من درهیات همان آدمی که از پشت شیشه‌ی بزرگ و شفاف همین اتاق ماهی‌هایی را که با سرعتی مثل باد،  از مقابل چشمانش رد می شدند. دید می زد.

                                                                                                                     (از متن رمان)

«ستاره پارسا»  در باره‌ی کتابش می گوید: جغرافیای خانگی پرسه‌ی کوتاه ماهی‌های کوچک و سرگردانی‌ست که بعد از آخرین گریزشان از آکواریوم‌های کوچک و بزرگ، زمان  جدیدی از حافظه را تجربه می‌کنند. زمانی به وسعت شب‌ها و جغرافیایی به وسعت تمام صداهای آشنای ذهنمان.  و این‌ها آخرین بازماندگان از نسل ماهی‌هایی هستند که به یاد می‌آورند زمان‌ دیروز را و زمان‌هایی خیلی دورتر. حتی تمام لحظه‌های قبل از زیستن را. ترکیب ساده‌ای از ذهن خلاق دختربچه‌ای در آرزوی بزرگسالی و تخیل  نویسنده‌ای وامانده در روزهای بیست‌وسه‌سالگی که حاصلش جغرافیایی‌ست به وسعت خانه‌ای در حال کوچک شدن.

جغرافیای خانگی، رمانی است از نویسنده جوان ستاره پارسا که در مجموعه‌ی رمان ایرانی نگاه چاپ شده است .مجموعه رمان ایرانی هدفش چاپ آثاربرگزیده نویسندگان جوان ایران است . توجه به مدرن بودن قصه، نثر روان و برجستگی های ادبی ازعوامل اصلی گزینش این آثاراست.

نوشتن دیدگاه