وبلاگ

گورچین د رکتابفروشی ها

رمان ایرانی «گورچین» نوشته‌ی شهره احدیت توسط انتشارات نگاه چاپ و به بازار کتاب فرستاده شده.

        «گورچین» رمان خانم شهره احدیت، ماجرای زوجی است که بچه‌دار نمی شوند، همه‌ی راههای آزموده را می آزمایندو ناچار با توصیه دوستی راهی آلمان می‌شوند تا با روش تلقیح مصنوعی این مشکل ر حل کنند، سرانجام بچه‌دار می شوند، اما شکافی عاطفی بین آنها پدید می آید. مردنمی تواند به راحتی دخترش را پذیرا باشد. ماجر از زبان زن روایت می شود و هزار توی روایت‌ها ما را به رمز و راز زندگی این زوج وا می دارد.

«گورچین» در 184 صفحه با بها ی 9500 تومان به وسیله انتشارات نگاه منتشر شده است .

نوشتن دیدگاه