وبلاگ

چاپ نهم تاریخ ایران

نگاه:چاپ نهم تاریخ ایرانِ زنده‌یادان  حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی با افزوده‌ی  عصر پهلوی به نگارش پرویز بابایی،  در انتشارات نگاه  منتشر شد.

  «تاریخ ایرانِ » زنده‌یادان  حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی که یک دوره تاریخ عمومی ایران را نوشته‌اند، طی سالها تبدیل به اثری کلاسیک شده که همه ساله چاپ می‌شودو خواستاران زیادی دارد.علت آن روانی، جامعیت و نگارش روشمند آن است که خواننده را در کم‌ترین حجم با یک دوره تاریخ کامل ایران آشنا می‌کند.
چاپ انتشارات نگاه این مزیت را دارد که تاریخ دودمان پهلوی را نیز،  به نگارش پرویز بابایی به آن افزود.
   چاپ نهم تاریخ ایران، در قطع وزیری جلد سخت در 1124 صفحه و بهای 60000 تومان  وارد بازار نشر شده است .

نوشتن دیدگاه