هتل آیریس

نگاه:«هتل آیریس» رمان خواندنی یوکو اوگاوا توسط انتشارات نگاه به چاپ رسید.

«هتل آیریس» اثر یوکا اوگاوا، ماجرای عشقی غیر متعارف دختری جوان به مرد مسنی است که رابطه‌ای پر از رمز و راز و شگفت و غیرعادی دارند. اوگاوا با تصویری استادانه از پیچ و خم و فراز و فرود رابطه‌ی این دو،  خواننده را گرفتار چالش می کند، اثر زیبا و بسیار خواندنی که درقطع رقعی به ترجمان آسیه و پروانه عزیزی در 168 صفحه و بهای 9200 تومان به چاپ رسیده است.

نوشتن دیدگاه