وبلاگ

منِ گذشته امضا

نگاه: مجموعه شعر «منِ گذشته امضا» اثر یدالله رویایی،  همراه با ترجمه فرانسه اشعاربه چاپ سوم رسید.

              در شخص من دو شخص هست:
              یکی مفرد که امضا می‌کند،
              دیگری جمع که می‌خواند.
              و در لحظه‌ی خوانش، ما سه شخصیم.»
     ید الله رویایی نخستین شاعری بود که به طور آگاهانه و پی‌گیر از فرم در شعر سخن گفت. رویایی همراه با چند شاعر دیگر، مانیفست «اسپاسمانتالیسم» را منتشر کردند که بعدها به خلق نگرش تازه شعری با عنوان «شعر حجم» منجر شد. وی که در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۱ در دامغان به دنیا آمد، اکنون در پاریس زندگی می‌کند.
    «منِ گذشته امضا» به همراه ترجمه فرانسه اشعار توسط انتشارات نگاه  با بهای 7500 تومان منتشر شده است.

نوشتن دیدگاه