وبلاگ

«غزل اجتماعی معاصر»

نگاه: «غزل اجتماعی معاصر» ، کرونولوژی غزل معاصر ایران از مشروطه تا امروز، به کوشش مهدی مظفری ساوجی تهیه و تنظیم و توسط انتشارات نگاه به چاپ رسید

 

«غزل اجتماعی معاصر» یک کرونولوژی غزل معاصر ایران از مشروطه تا امروز است. گردآورنده در مقدمه‌ای مبسوط به چگونگی شکل گیری و تحول غزل اجتماعی در ایران معاصر پرداخته و سپس ضمن ارائه‌ی زندگینامه‌ی مختصر هر سراینده ، نمونه‌های برجسته‌ای از شعر اجتماعی آن شاعر را عرضه کرده است.

  کتاب در سه جلد و نزدیک به دوهزار صفحه یکی از بزرگ‌ترین کرونولوژیهای گونه‌ای از شعر معاصر ایران است.

نوشتن دیدگاه