وبلاگ

شعر زمان ما با سیمین بهبهانی

نگاه: شش اُمین جلد از مجموعه کتاب های شعر زمان ما مربوط به زنده یاد سیمین بهبهانی است که برای دومین باز از سوی انتشارات نگاه تجدید چاپ شده است.

در بخش سخن ناشر در این کتاب چنین آمده:

… بى‌هیچ تردیدى مجموعه‌ى بى‌نظیر و پنج جلدى «شعر زمان ما» كه تفسیر و تحلیل گزیده شعرهاى پنج شاعر بزرگ معاصر: نیما، اخوان، شاملو، سپهرى و فروغ را شامل مى‌شود و طى سالیانى طولانى از سوى زنده‌یاد «محمد حقوقى» شاعر و محقّق فروتن فراهم آمده بود، گنجینه‌اى گرانبهاست از شعر روزگار ما كه انتشار آن با تلاش انتشارات نگاه میسّر شد و جامعه‌ى ادبى اعم از روشنفكران و دانشجویان و دیگر اهالى فرهنگ از آن استقبال شایانى كردند و تجدید طبع چندباره‌ى هركدام از مجلّدات آن، گواه بارز این ادعاست. دریغا در هشتم تیرماه 1388 محمد حقوقى، ملك این جهانى وانهاد و به مصداق «اى بسا آرزو كه خاك شده»، كار تدوین مجلّدات بعدى شعر زمان، نافرجام ماند.

آنچه اینك برابر خواننده است دوره‌اى جدید از این مجموعه است كه به‌واقع حاصل تلاش و تتبّع محقق و ادیب معاصر «فیض شریفى» است كه به روایت ایشان زنده‌نام «حقوقى» شش ماه پیش از فرونهادن قلم، دوام و پیگیرى و تألیف سایر مجلدات را بدو سپرده بود.

در دوره‌ى جدید، فراهم‌آورنده سروده‌هاى «سیمین بهبهانى»، «نادر نادرپور»، «سیاوش كسرایى»، «نصرت رحمانى»، «منوچهر آتشی»، «سید على صالحى»، «یدالله رویایى»، «فریدون مشیرى»، «شمس لنگرودى»، «حمید مصدق» و «حسین منزوى» را مطمح نظر قرار داده و بى‌آنكه صرفآ قصد تقلید از شیوه‌ى كار زنده‌یاد حقوقى را داشته باشد با روش و دیدى علمى و مدرن، با واكاوى و جستجوى برگ‌هاى ادبیات معاصر، ضمن تحلیل و نقد اشعار هر شاعر، به‌گزینى از سروده‌هاى اثرگذار شاعران مورد بحث را نیز عرضه كرده است…

«انتشارات نگاه» مفتخر است در آغاز دهه‌ى پنجم فعالیت‌هاى فرهنگى‌اش، در كنار چاپ آثار بزرگان ادب معاصر ایران، بار فرونهاده‌ى زنده‌یاد محمد حقوقى را دگربار بر دوش گرفته و با چاپ دیگر مجلدات آن كه به سعى «فیض شریفى» فراهم آمده، این بار را به سرمنزل مقصود برساند. به‌یقین این مجموعه همراه با تجدید طبع مجلدات پیشین، چنانكه گفته آمد مجموعه‌ى «شعر زمان ما» را به گنجینه‌اى بى‌بدیل بدل خواهد كرد كه هیچ آشنا به شعرى از آن بى‌نیاز نخواهد بود…

این کتاب دربر دارنده ی اشعار برگزیده ی خانم سیمین بهبهانی از آغاز تا امروز، به همراه تفسیر و تحلیل موفق ترین آن ها است. این کتاب 342 صفحه ای در چاپ دوم خود از سوی انتشارات نگاه با قیمت 15000 تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است

نوشتن دیدگاه