وبلاگ

دریای خاکستری در نگاه

نگاه :دریای خاکستری اثر مولود قضات ، رمانی نو وجذاب که انتشارات نگاه آن را به بازار کتاب فرستاد.

    «دریای خاکستری»، اثر مولود قضات رمانی نو است. جریان فعال  و پر شتات ادبی که از دهه‌ی هشتاد در ایران شکل گرفته، موج جدیدی از نوشتن را پدید آورد و  خوش اینکه زنان نویسنده در این عرصه بیشتر نمایان شدند.

      قضات دغدغه های یک زن امروزی را دراثرش بازتاب می دهد و می دهد، و درسیر داستانی جذاب خواننده را با خود به دنیای پر التهاب قهرمانان  داستان می کشاند و دقایقی جذاب از خوانش یک رمان در برابر ما می گذارد.

نوشتن دیدگاه