« اوستا»

نگاه: «اوستا » کارنامه‌ی باستانی ایرانیان، تالیف و گردآوری ابراهیم پورداود با ویراست نو فرید مرادی در انتشارات نگاه به چاپ رسید.
  «اوستا» کارنامه‌ی باستانی ایرانیان است. کتابی آیینی، اخلاقی و ادبی است. گفتار زرتشت پیامبر باستانی ایران که پیامش پندار، گفتار و کردار نیک بود و بهروزی  انسان در نبرد با اهریمن جهل و دروغ  وکید.
   زنده یاد ابراهیم پورداود نخستین بار « اوستا » را به فارسی برگرداند و با شرح و توضیحات مفصل کوشید تا درک و دریافت این متن را آسان گرداند. آثار پورداود پراکنده بود و درسالهای اخیر بارها توسط ناشران مختلف به شکل افست چاپ شده‌است. اما متن کنونی با بازنگری،  ویرایش امروزی، افزودن ترجمه‌ی  وندیداد که در متن پورداود نبود و تهیه‌ی فهرست و حذف متن پهلوی اثر که کاربردی برای خوانندگان عمومی ندارد، برای نخستین بار متن کامل گزارش اوستا،  همراه با شرح و توضیحات مفصل در اختیار دوستداران فرهنگ باستانی ایران قرار می گیرد.
   کتاب در قطع وزیری در 4 جلد سخت و2419 صفحه به بهای 150000 تومان به چاپ رسیده است.

نوشتن دیدگاه