وبلاگ

مجموعه کامل نامه های نیما به کوشش سیروس طاهباز منتشرشد

نگاه: مجموعه کاملی از نامه‌های نیما یوشیج با گردآورى، نسخه‌بردارى و تدوین سیروس طاهباز از سوی انتشارات نگاه منتشر شد.

در یادداشت ناشر چنین آمده:
زنده‌یاد سیروس طاهباز مجموعه‌ى كامل نامه‌هاى نیما یوشیج (از انتشارات دفترهاى زمانه) را در سال 1368 براى نخستین بار منتشر كرد. اینك پس از بیست و پنج سال كه از انتشار اولین چاپ این كتاب مى‌گذرد، «مؤسسه انتشارات نگاه» بر آن شده است تا با تجدید چاپ مجموعه‌ى كامل نامه‌هاى نیما یوشیج به كوشش سیروس طاهباز این كتاب نایاب را در اختیار دوست‌داران آثار بنیان‌گذار شعر نو ایران قرار دهد و هم‌چنین دین خود را به یگانه فردى ادا كند كه بیش از سى سال عمر خود را در راه گردآورى، نسخه‌بردارى و تدوین آثار نیما یوشیج صرف كرد و در این راه هر سختى و رنجى را به عشق انتشار این آثار به جان خرید.

جایگاه پر اهمیت سیروس طاهباز در اشاعه و به كرسى نشاندن شعر نو در ایران انكارناپذیر است. او با انتشار سیزده شماره مجله‌ى پیشروى «آرش» در دهه‌ى چهل نمونه‌هایى از چاپ نخست درخشان‌ترین آثار ادبیات معاصر ایران را منتشر كرد و این مهم را با كار سترگ گردآورى، نسخه‌بردارى و تدوین آثار نیما یوشیج پى گرفت. میراث طاهباز نسخه‌هاى چاپى بیش از بیست هزار برگ دست‌نوشته‌هاى ناخوانا و فرسوده‌ى نیماست كه به اذعان بسیارى از اهل فرهنگ و ادب كه از سال 1340 و از نزدیك شاهد كوشش‌هاى خستگى‌ناپذیر سیروس طاهباز در انتشار آثار نیما بودند، اگر او به این امر همت نمى‌گماشت چه بسا بسیارى از این آثار از بین مى‌رفت و هرگز منتشر نمى‌شد.

«مؤسسه انتشارات نگاه» از سال‌هاى دور شاهد تلاش‌هاى یك‌تنه و خستگى‌ناپذیر سیروس طاهباز در راه نسخه‌بردارى و انتشار آثار نیما یوشیج بود. او بود كه یكه و تنها بار این امانت را بر دوش مى‌كشید و عاشق‌وار و بدون چشم‌داشت مادى با تمام توان خود مى‌كوشید آثار نیما را یكى پس از دیگرى منتشر كند. اما پس از گذشت سى سال از خاموشى نیما و ملّى شدن آثار او عده‌اى از جمله فرزند او در گوشه و كنار آثارى از نیما را كه پیش‌تر توسط سیروس طاهباز نسخه‌بردارى شده بود به نام خود منتشر كردند. ایشان به انگیزه‌هاى صرفآ مادى و به سوداى توجیه این اقدامات سعى كرده‌اند تا با خدشه‌دار نمودن كوشش‌هاى توان‌فرساى سیروس طاهباز در انتشار آثار نیما، زمینه را براى فروش نسخه‌هاى «به ظاهر جدیدى» از این آثار فراهم كنند. با مقایسه‌ى كتاب‌هایى كه طاهباز از نیما منتشر كرده است با نسخه‌هاى دیگر درمى‌یابیم كه این آثار قریب باتفاق كپى‌بردارى شده از نسخه‌هایى هستند كه او طى سالیان دراز منتشر كرده بود. اندك مطالبى كه توسط دیگران به این كتاب‌ها افزوده یا از آنها كاسته شده است در بسیارى از موارد چنان ساختگى و مجعول به نظر مى‌رسند كه صحت آنها را با تردید جدى روبرو مى‌سازد.

دریغ و درد كه به جاى قدرشناسى از آنچه زنده‌یاد سیروس طاهباز براى ادبیات این مرز و بوم به یادگار گذاشته است، عده‌اى اندك كوشیده‌اند تا با هر وسیله‌ى ممكن به ظلم، كوشش‌هاى او را در این راه خدشه‌دار سازند و یا اتهاماتى را متوجه او و خانواده‌اش سازند كه سراسر كذب محض است. استقبال همیشگى دوست‌داران فرهنگ و ادب این سرزمین از آثارى كه او از نیما یوشیج منتشر كرده است، دلیل این مدعاست كه شاید بتوان در بوق و كرنا ناحقى را مدام جار زد اما آنان كه در پى آشنایى با آثار بنیان‌گذار شعر نو ایران هستند هنوز سیروس طاهباز را به عنوان یگانه فردى مى‌شناسند كه عاشقانه برگ برگ دستنوشته‌هاى آن بزرگ‌مرد ادب این سرزمین را نسخه‌بردارى كرد و به چاپ سپرد و سرانجام جاودانه در كنار نیماى بزرگ در خانه‌ى او در روستاى یوش آرمید…

«مؤسسه انتشارات نگاه» به عنوان ناشر مجموعه‌ى آثار نیما یوشیج علاوه بر كتاب حاضر، «مجموعه‌ى اشعار نیما یوشیج» و كتاب دیگر نیما «درباره‌ى هنر و شعر و شاعرى» همگى به كوشش سیروس طاهباز را منتشر كرده است.

«نامه ها» از مجموعه آثار نیما یوشیج، در اولین چاپ خود از سوی انتشارات نگاه با 758 صفحه و قیمت 40000 تومان منتشر شده است.

نوشتن دیدگاه