وبلاگ

شعر زمان ما شعر احمد شاملو ست

نگاه: شعر زمان ما نام عمومی آثاری است که سالیان سال  است از سوی  انتشارات  نگاه  منتشر می شود  و تا پیش از  خاموشی زنده یاد  محمد حقوقی  پنج شماره از این آثار  در باره شعر شاملو  ، اخوان ثالث  ، سهراب سپهری  ، فروغ فرخزاد  و نیما یوشیج منتشر شده است .  و از شماره ششم به بعد  آثار دیگر شاعران معاصر را  فیض شریفی  نقد و بررسی کرده است .
شعر زمان ما (1 ) ویژه بررسی شعر  زنده یاد احمد شاملو  است. در این کتاب محمد حقوقی  ابتدا در باره  تنوع در آثار احمد شاملو سخن به میان آورد و سپس شعر او را از زوایای  مختلف زبانی و معنایی تحلیل و بررسی کرده است. در انتهای کتاب نیز بهترین شعر های شاملو از دید مولف  همچون شعر های ”  من ، مرگ را ” ، ” شبانه ”  ،  ” غزلی در نتوانستن ”  ، و ”  مرگ ناصری ” بررسی شده اند .
محمد حقوقی  شاعر ، منتقد و محققی  بود که در تمام  دوران فعالیت ادبی اش  بی هرگونه حب و بغضی کار ادبی خویش را دنبال کرد  و مجموعه نقد و تفسیر  او بر  اشعار نیما  ودیگر شاعران معاصران  گنجینه ای  کم نظیر  از نقد و تحلیل  ادبیات معاصر است .

شعر زمان ما ویژه احمد شاملو  به تازگی  برای سیزدهمین بار از سوی انتشارات نگاه  – ناشر اختصاصی آثار شاملو –  به قیمت 14000 تومان چاپ و منتشر شده است .

نوشتن دیدگاه