وبلاگ

دوبیتی های فایز دشتی در راه انتشار

نگاه: یکشنبه نوزدهم بهمن‌ماه، آکا صفوی، مصحح اشعار فایز دشتی همراه با محمد ولی زاده، روزنامه‌نگار، مهمان انتشارات نگاه بودند و ساعاتی به گفت و گو درباره شعر و ادبیات  پرداختند.

صفوی علاوه بر این که دستی بر قلم دارد، اهل موسیقی نیز هست و صدایی خوش دارد. قرار است به زودی مجموعه‌ای از دوبیتی‌های فایز با تصحیح وی از سوی انتشارات نگاه منتشر شود.

محمد علی دشتی متخلص به فایز، شاعر دوبیتی سرای جنوب ایران و متولد ۱۲۵۰ است.

نوشتن دیدگاه