وبلاگ

یک نفر اینجا دوستت دارد

حوالی ظهر روز  یک شنبه بیست و نهم بهمن 1391 است . سید علی صالحی با قرار قبلی به دفتر انتشارات نگاه آمد  تا در باره کارهای تازه اش با رییس دانا صحبت کند . بچه های سایت ِنگاه فرصت را مناسب دیدند تا با شاعر عاشقانه های امروز  در باره شعراو صحبت کنند و او مثل همیشه  کوتاه مثل آه  به سوال های ما پاسخ داد .

شعر به چه نیاز انسان امروز پاسخ می دهد؟
هیچ. اگر شعر نباشد، اتفاق خاصی رخ نمی دهد. اما حالا که هست، هم نیازی درونی برای انسانِ مُشعر ایرانی است.

شعر از نظر شما نوعی بازی است یا باور؟

هیچکدام. شعر فقط شعر است. مثل عطر برای گل، مثل آب برای ماهی، مثل هوا برای همه…

تعدد و تکثر سروده های شما آیا نشانه نسبت نزدیک تر شما به ساحت شاعرانه است؟

نمی دانم

ورود به حیات شاعرانه و ادامه آن در بستر زندگی برای شما چگونه شکل می گیرد؟
بی گاه، ناگهان، بی خبر، طبیعی. نمی توانم بگویم نبض ام چگونه و با کدام اراده به راه خود ادامه می دهد. حیات شاعرانه هم برای من همین است.

آیا هر مجموعه شعر به شکل مستقل جهانی تازه از نگاه شما را می آفریند یا شما یک جهان دارید که هر مجموعه به دامنه آن می افزاید؟
قسمت دوم سوال شما جواب من است: افزودن بر دامنۀ دانایی!

درباره آثار در دست چاپ و انتشارتان توضیح دهید.
سه دفتر شعر از سوی نگاه منتشر خواهد شد؛ به زودی. شاید برای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مهیا شوند. با نام های “یک نفر اینجا دوستت دارد”، “پنهانی، چند عاشقانه برای دو سه نفر” و “زندگی کن، بگذار دیگران هم زندگی کنند”.

نوشتن دیدگاه