انتشارات نگاه ترجمه ای از “سیمای زنی در میان جمع” اثر شاخص هاینریش بل ، نویسنده ی شهیر آلمانی را در دست انتشار دارد.

بل در این اثر هم از جامعه سرمایه‌داری و هم از نظام کمونیستی انتقاد می‌کند. به همین دلیل کتاب او با حذف بسیاری از قسمت‌ها در شوروی به چاپ رسید. او عملکرد سرمایه داری را مبتنی بر حرص و طمع می‌داند و نظام کمونیستی را نیز به عدم اجرای دستورهای سوسیالیزم متهم می‌کند.

بل برای شرح زندگینامه لنی – شخصیت اصلی داستان – از ۴۸ سالگی او شروع می‌کند و پس از شرح خصوصیات حال حاضر او سیر بلندی در خاطرات گذشته او دارد. سپس لحن داستان عوض شده و زندگی او از گذشته به حال و سپس آینده شرح داده می‌شود.

این کتاب با ترجمه‌ی سارنگ ملکوتی _از زبان آلمانی_ در نمایشگاه کتاب تهران به مخاطبان عرضه خواهد شد.

Pin It on Pinterest

Share This