برچسب: یوکا اوگاوا

استاد و خدمتکارش به نگاه آمدند.

نگاه: «استاد و خدمتکار» اثر یوکا اوگاوا با ترجمه آسیه و پروانه عزیزی توسط انتشارات نگاه به چاپ  رسید. «استاد و خدمتکار» اثر یوکا اوگاوا رابسیاری یکی از شاهکارهای ادبیات معاصر جهان می دانند، رابطه‌ی یک استاد ریاضی نابغه که حافظه‌ی کوتاه مدت خود را از دست داده است .یوکا اوگاوا با نقب زدن به درون قهرمان داستانهایش، تصویری زنده و انسانی از کار کرد آدمها را بیان می‌کند. کتاب در قطعی رقعی در 205 صفحه به ترجمان آسیه و پروانه عزیزی و بهای 11500تومان وارد بازارکتاب شده است.

ادامه خواندن ←