برچسب: گونتر گراس

گراس و زندگینامه‌اش «در حال کندن پوست پیاز»

نگاه: بازچاپ زندگینامه‌ی خودنوشت گونترگراس «در حال کندن پوست پیاز» مصادف با در گذشت نویسنده شد. گونترگراس بزرگترین نویسنده‌ی معاصرالمان و برنده جایزه‌ی ادبی نوبل، روشنفکری که همانند وجدان بیدار آلمان که نسبت به تمام مسائل جهانی حساسیت نشان می داد دیده برجهان بست .گراس نویسنده‌ی پر کاری بود که درایران نیز آثارش با اقبال روبه رو بود .   کامران فانی سالها پیش«موش و گربه» او را ترجمه کرد. «موش و گربه» را گراس در 1961 نوشت و در 1963«سالهای سگی» را تحریر کرد و بالاخره با نوشتن «طبل حلبی» که نوبل ادبی را ارمغانش کرد، سه گانه‌ای معروف...

ادامه خواندن ←