برچسب: علی قانع

جایزه بگیر در نگاه

جویس کرول اتس ازبزرگترین و مهم ترین نویسندگان معاصر آمریکاست، آثار او به بیشتر زبانهای زنده‌ی دنیا ترجمه شده  وخودش از پرکارترین نویسندگان معاصر است. او متولد 1938 در خانواده‌ای کارگر است . نخستین کتابش را در 1963 منتشر کرد. اثارش به 50 جلد می رسد، ی جایزه ملی کتاب آمریکا را د ر 1969 به خاطر رمان« سیا هاب » و جایزه‌ی پولیتزر را در سال 2000برای کتاب «بلوند»گرفت . اوجوایز متعدد دیگری نیز دریافت کرده است.در ایران نیز آثار چندی از او ترجمه شده است .      در کتاب  «جایزه بگیر» 8 داستان توسط علی قانع انتخاب...

ادامه خواندن ←