برچسب: عرب

« عشق با صدای بلند» را در نگاه بخوانید

نگاه : مجموعه گزینه اشعار نزار قبانی «عشق با صدای بلند» با انتخاب و ترجمه احمد پوری توسط انتشارات نگاه به چاپ رسید.      نزارقبانی شاعر بزرگ عرب در مجموع به عنوان شاعر عشق و زن شناخته شده است، اما بسیاری از اشعار این سخنسرای بزرگ رو در رویی  با ستمی  است که بر مردم ستم‌دیده فلسطین از طرف کشور غاصب اسرائیل می رود.  در این مجموعه هر دو دسته از این اشعار گزینش شده اند.     نزارقبانی را یکی ار برجسته ترین شعرای عرب در یک‌صد سال اخیر باید شناخت. او در سال 1998 چشم برجهان پوشید....

ادامه خواندن ←