برچسب: عبید باز می گردد

تاریخ به روایت داستان

نگاه : جواد مجابی در بسیاری از آثارش تاریخ را عرصه روایت داستان‌های خود قرار می‌دهد و این مساله در تازه‌ترین کتاب‌های منتشر شده او، یعنی دو کتاب «عبید بازمی‌گردد» و «از قلعه تا سرحد» هم دیده می‌شود. از قلعه تا سرحد، رمانی در 12 فصل است که در عناوین برخی از فصل‌ها زمان تاریخی‌ای که داستان در آن تاریخ روایت شده دیده می‌شود، از جمله سال 32 و شهریور 1320. بخش‌هایی از فصل هشتم این رمان با نام «شهاب 1320» در ادامه می‌آید: «وقتی شهریور 20 رسید، آخان بابا پس از آن همه بگومگو که یک فصل ادامه داشت،...

ادامه خواندن ←