برچسب: عاشقانه‌های ابونواس اهوازی»،

عاشقانه‌های ابونواس اهوازی بر پیشخوان کتابفروشی‌ها

نگاه: «عاشقانه‌های ابونواس اهوازی»، ترجمه عبدالمحمد آیتى برای نخستین بار از سوی نشر نگاه منتشر شد. عبدالحمید آیتى كه یادش هماره پایدار، از آن جان‌هاى سرشار از عشق و اراده‌اى است كه دیگر كم‌كم باید نمونه آنها را در خاطره‌ها جست. آیتى از یك زندگى پرفراز و فرود، از زندگى طلبگى تا دانشگاهى را در اوج پیمود و با نوشتار و ترجمان خود به ویژه از زبان عربى كه از بهترین نمونه‌هاى ادیبان عربى‌دان در ایران بود آثارى به یادگار نهاد كه تا دیر زمانى همگان و به ویژه دانش‌پژوهان را از آن بهره‌مند خواهد كرد. آیتى البته كم سختى...

ادامه خواندن ←