برچسب: سفرنامه

امروز با حکیم ناصربن خسرو قبادیانی

حکیم ناصر خسرو قبادیانی متولد394 ﻫ .ق برطبق حدسیات زادگاه قبادیان از توابع بلخ بوده و به احتمال در 461 ﻫ .ق در یمکان از نواحی بدخشان در گذشته است. وی از ابتدای جوانی به تحقیق علوم زمان خود پرداخت و در تمام دانشهای دوره خود سرآمد شد، که خودش گاه در آثارش به این درجات علمی فخر می‌کند. از همان جوانی به نگارش و سرایش پرداخته و آثار بسیاری از خود به یادگار نهاده‌است. سفرنامه او، از اُمهات کتب ادبی با اطلاعات فراوان تاریخی و جغرافیایی است. او به مذهب اسماعیلی گرایش داشت و به همین دلیل کمتر مورد...

ادامه خواندن ←