برچسب: دریا و زهر

درباره کتاب ” دریا و زهر ” : تشریح ظرفیت انسان‌ها برای شر

روزنامه آرمان ملی در ستون کتاب رمان خود به معرفی رمان " دریا و زهر " نوشته شوساکو اندو درباره کتاب " دریا و زهر " : تشریح ظرفیت انسان‌ها برای شر در اعماق رمان «دریا و زهر» که در سال ۱۹۵۷ نوشته شده، شیفتگی شوساکواندو به جامعه ظاهرا آرام و متمدن ژاپن پس از جنگ به تصویر کشیده شده، که هنوز هم از وقایع ناخوشایند جنگ اقیانوس آرام رنج می برد. حتی یک متصدی بی آزار پمپ بنزین هم ممکن است کهنه سربازی باشد که کمتر از یک دهه پیش در کشتارهای وحشیانه در خط مقدم شرکت داشته است....

ادامه خواندن ←