برچسب: بینوایان

پیشنهاد نگاه

 ویکتور هوگو را  معمار رمانتیسم می‌دانند، اما هوگو فراتر از یک مکتب ادبی قرار گرفته ، شاعر، داستان‌نویس،نمایشنامه پرداز، سیاستگر و انسان. در میان آثار فراوان او که انسان را حیرت‌زده می‌کند، از گستردگی دامنه‌ی خود، بینوایان نمایان ترین جایگاه را دارد، رمانی که بیش از بیست سال هوگو درگیر نگارش آن بود و برای فراهم کردن مقدمات نوشتن آن بسیار جستجو کرد و مطالعه نمود .    بینوایان رمانی معمولی نیست، اثری است که گستره تاریخ، اخلاق، سیاست، انسانگرایی و عشق را در می‌نوردد و در سطرسطر جادوگری شگفت نویسنده  با کلمات شما را درطول سرگذشت قهرمانان فراوان اثر...

ادامه خواندن ←

حظ خواندن بینوایان

جواد ماه‌زاده: انتشارات نگاه این روزها رمان بینوایان را در دو جلد با ترجمه ای فراتر از حد انتظار منتشر کرده است. «فراتر از حد انتظار» را از آن رو به کار می برم که وضعیت آثار ترجمه و حتی ویرایش شده این روزهایمان به قدری ناامیدکننده است که باید به بعضی ها حق داد که رونویسی از روی دست قدما را دستمایه کارشان قرار می دهند. جالب آنکه تازه‌کارهایی که با قدما میانه ای ندارند، ادعای دریابندری و قاضی بودن دارند و وقتی نثرشان را می خوانی، از خودت می پرسی منظورشان کدام دریابندری و قاضی است. و متاسفانه...

ادامه خواندن ←