برچسب: آیدا مرادی آهنی

گلف روی باروت منتشر شد

نگاه : گلف روی باروت  رمانی از آیدا مرادی آهنی است که از سوی انتشارات نگاه منتشر شد . گلف  روی بارت رمانی در ژانر معماست.  آیدا مرادی آهنی  در این رمان به خوبی توانسته از عهده روایت ها، گفت و گوها و پرداخت پیچیده  روابط شخصیت ها برآید. مرادی اهنی در باره اولین رمانش  گفت: «گُلف روی باروت» رمانی پِلات‌محور است که در 134هزار کلمه نوشته شده است. شخصیت اصلی داستان به دنبال رؤیایی با مسأله‌ای که در گذشته منجر به شکست او شده، درگیر مسائلی در زمان حال می‌شود و این مسائل برای او ماجراهایی را رقم می‌زنند...

ادامه خواندن ←

گلف روی باروت منتشر شد

نگاه : گلف روی باروت  رمانی از آیدا مرادی آهنی است که از سوی انتشارات نگاه منتشر شد . گلف  روی بارت رمانی در ژانر معماست.  آیدا مرادی آهنی  در این رمان به خوبی توانسته از عهده روایت ها، گفت و گوها و پرداخت پیچیده  روابط شخصیت ها برآید. مرادی اهنی در باره اولین رمانش  گفت: «گُلف روی باروت» رمانی پِلات‌محور است که در 134هزار کلمه نوشته شده است. شخصیت اصلی داستان به دنبال رؤیایی با مسأله‌ای که در گذشته منجر به شکست او شده، درگیر مسائلی در زمان حال می‌شود و این مسائل برای او ماجراهایی را رقم می‌زنند...

ادامه خواندن ←