برچسب: آل احمد

با ،گی دوموپاسان نویسنده بزرگ قرن نوزدهم

14مرداد ماه (5 آگوست 1850) مصادف با سالرزو تولد گی دوموپاسان ، از بزرگ‌ترین نویسندگان قرن نوزدهم فرانسه است.   اوکه  تحت تاثیر ویکتور هوگو نخست اشعاری عاشقانه سرود.بعدها با لویی بویه و گوستاو فلوبر آشنا شد و همراه آنها به بررسی آثار بالزاک پرداخت و پس از آن به شکل جدی به نویسندگی روی آورد.موپاسان  در طول زندگی نسبتاً کوتاه ۴۳ ساله اش حدود ۳۰۰ داستان کوتاه و بلند، ۶ رمان و نیز ۳ سفرنامه، یک مجموعه شعر و مجلدی از چند نمایشنامه نوشت.ولی نقطه اوج کارهای موپاسان داستان‌های کوتاه اوست که برخی از آنها از شاهکارهای ادبیات داستانی...

ادامه خواندن ←