برچسب: آلن بدیو

هنر به مثابه حقیقت: معرفی و بررسی «کتابچه پادزیبایی شناسی»

هنر به مثابه حقیقت: معرفی و بررسی «کتابچه پادزیبایی شناسی» در صفحه “تازه های اندیشه” روزنامه «سازندگی» طی یادداشتی«کتابچه پادزیبایی شناسی» نوشته آلن بدیو معرفی شده است که در ادامه می خوانید:   هنر به مثابه حقیقت: معرفی و بررسی «کتابچه پادزیبایی شناسی»     پادزیبایی شناسی نوعی رابطه فلسفه باهنر است که بر پایه آن هنر خود مولد حقيقت هاست. پادزیبایی شناسی هنر را به صورت شیء یا موضوع فلسفه در نمی آورد و به جای پرداختن به تأملات زیبایی شناختی دقیقا به توصیف تأثيرهای درون فلسفه ای می پردازد که هستی مستقل اثرهای معین هنری را از خود...

ادامه خواندن ←

معرفی و بررسی کتاب «تئوری بنیادی هنر تئاتر»

معرفی و بررسی کتاب «تئوری بنیادی هنر تئاتر» روزنامه «سازندگی» طی یادداشتی در ستون "دریچه: گزارش کتاب" به معرفی کتاب “تئوری بنیادی هنر تئاتر” پرداخته است که در ادامه می خوانید:   معرفی و بررسی کتاب «تئوری بنیادی هنر تئاتر»   استانیسلاوسکی اگر تاثیرگذارترین تئاترسین قرن بیستم نباشــد، به جرات میتوان از او به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین تئاترسینهای این قرن نام برد. او در سال 1896 همراه با ولادیمیر نمیروویچ دانچنکو، تئاتر هنری مســکو را تأســیس کرد که باعث تجارب نویی در صحنه شد؛ و برای اولین تجربه نمایشنامه «مرغ دریایی» اثر آنتوان چخوف را به روی...

ادامه خواندن ←

معرفی و بررسی کتاب «ادوار سه گانه آلن بدیو»

«ادوار سه گانه فلسفه بدیو»: معرفی و بررسی کتاب «ادوار سه گانه آلن بدیو» سیاوش مهرانی، کارشناس ارشد فلسفه غرب، در صفحه “کتابخانه” روزنامه «سازندگی» طی یادداشتی به معرفی کتاب “ادوار سه گانه آلن بدیو” پرداخته است که در ادامه می خوانید:   «ادوار سه گانه فلسفه بدیو»: معرفی و بررسی کتاب «ادوار سه گانه آلن بدیو»   آلن بدیو که مهمترین فیلسوف زنده فرانسه به حساب می آید، به همراه جورجو آگامبن و اسلاوی ژیژک مهم ترین منتقدان جریان پسامدرنیسم محسوب میشود. او سعی دارد مفاهیمی مانند هستی، حقیقت وسوژه را بر اساس ریاضیات تعریف کند. وی از لحاظ...

ادامه خواندن ←